Jan Erik vokste opp i Spania og flyttet til Norge i forbindelse med ett permakulturkurs i 2001. Mor var astrolog og teosof så dette kom inn med morsmelken. Utenom det studerte han og jobbet med multimedia og data. Har studert esoterikk siden tenårene og har vært student ved Arcane skolen helt siden slutten av 90-tallet. Har gått kurs i evolusjonær astrologi med Maurice Fernandez. Er opptatt av å forstå astrologiens fundament og essens, hvordan og hvorfor det virker. Er glødende opptatt av å forene de forskjellige teknikker og astrologiske metoder. Driver ellers med yoga, meditasjon og massasje. Drev tidligere senteret FLYT i Bergen sammen med sin ekspartner. Jan Erik bor i Oslo, er skorpion med ascendant i steinbukk. Han er lærer ved Astrologiskolen Herkules.

 

Jan Erik Hansen

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951