Studentene har svart på spørsmålene under og krysset av på en skala fra 1-7, hvor 1 er veldig dårlig og 7 er veldig bra.

  

Foreleser Faglig dyktighet Pedagogisk dyktighet
     
Gisle Henden 6,7 6,7
Eskild Bakken 6,7 6,7
Heidi Horpestad 6,5 6,0
Niklas Nihlen 6,5 6,5
Helene Schei 6,4 6,3
Jarle Tollefsen 6,4 6,5
Sol Jonassen 6,4 5,8
Dag Knapstad 6,2 5,8
Jan E. Wiklund 6,1 5,6
Adrian Duncan 6,0 5,8
Kim Pedersen 5,9 5,9
Hilde T. Disen 5,5 5,1
Norun Sanderson 5,2 5,2
Giuliano Zorza 5,0 4,7
Kirsti N. Krohn 4,5 5,1

 

     

 • Spørsmål:
Oslo       Bergen     Trondheim Stavanger Son       

 

         
 • Hvordan opplevde du undervisningen totalt sett?
6,3 6,5 6,7 6,1 6,8
 • Hvordan passet den totale arbeidsmengden i studiet for deg?
6,3 6,0 5,7 5,9 6,3
 • Hvordan passet tempo og progresjon i studiet for deg?
5,9 5,9  5,9  5,5  5,6 
 • Hvordan opplevde du den faglige strukturen i studiets oppbygning?
6,5  6,4  6,1  5,7  6,6 
 • Hvordan opplevde du bredden, dybden og nivået på litteraturen?
6,1  6,4  6,5  5,7  6,4 
 • Hvordan opplevde du anvendelsen av audiovisuelle hjelpemidler?
6,3  6,9  6,6  5,8  6,5 
 • Hvordan var informasjonen om innholdet til hver undervisningshelg?
6,4 6,6  6,7  6,4  6,5 
 • Hvis du har deltatt i kollokvie, hvordan har ditt utbytte vært?
6,0  5,1  5,0  5,8  5,5 
 • Hva er din personlige nytteverdi av Astrologiskolen Herkules?
6,5  6,5  6,0  6,0  6,4 
 • Hvor fornøyd er du med det utleverte studiematerialet?
6,3 6,7  6,6  6,3  6,5 
 • Hvor mange lesetimer med astrologi har du hatt i snitt pr. uke?
7,5  8,5  6,2  7,4  7,2 

   

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951