Lærerstaben ved Astrologiskolen Herkules har lang og bred astrologisk erfaring. Mange av lærerne har jobbet profesjonelt med astrologi siden 80-tallet gjennom vanlig horoskop tolkning med klienter, undervisning og bedriftsastrologi.

De har eksamen fra ledende astrologiskoler og som lærerteam utgjør de et mangfold av kunnskap og kompetanse. En spesiell styrke ved lærerstaben er forankringen i esoterisk astrologi. Dette sikrer dyp innsikt også i de mer åndsvitenskapelige sider ved astrologien. Mange av lærerne har lang fartstid innen filosofi, teosofi, kabbala og andre visdomstradisjoner.

Utover dette har flere av lærerne også en tung naturvitenskapelig ballast fra tradisjonell forskning og akademia. Dette sikrer den pedagogiske og faglige kvaliteten ved skolen og undervisningen. I tillegg til den faste lærerstaben har skolen også en rekke gjesteforelesere, både nasjonale og internasjonale kapasiteter. Skolen og lærerne evalueres kontinuerlig av studentene. Resultatene ligger her.

Vi gleder oss til å treffe deg! 

 

 

cherry

 

 

 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951