Adrian Duncan er opprinnelig fra Wales i England men flyttet til Danmark i 1979, 30 år gammel. Her har han vært formann for Ekliptika, Københavns astrologiske forening i 7 år. Gjennom årenes løp har han holdt foredrag i USA, Canada, Irland, Holland, Norge og Sverige. I 1990 utga han sin første bok Det Astrologiske Urverk. Senere har han utgitt flere bøker blant annet Astrologi & Parforhold og Astrologiske Konsultasjoner. Var også med å utvikle astrologiprogrammet World of Wisdom som selges over hele verden. Adrian har også vært redaktør for The Astrological Association of Great Britain. Adrian har vært gjestelærer ved skolen og er kreps med månen i vær.

 

 

 

AdrianDuncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470