Alan Oken jobbet som profesjonell astrolog og underviste i tidløs visdom gjennom 50 år. Han er forfatter av tolv bøker, inklusive Alan Oken’s Complete Astrology, Soul Centered Astrology og Rulers of the Horoscope. Alan var leder av The Wisdom School in Santa Fe, New Mexico fra 2000 til 2005. Han underviste på Quiron Center for Astrology og The Espirito do Sol Institute, begge i Lisboa. Siden 2006 jobbet han i tett samarbeid med Maggie Kerr at The Australian Institute for the Development of Consciousnes. Alan har vært gjestelærer ved Astrologiskolen Herkules flere ganger. Alan døde i 2022.

 

 

 

 About | Alan Oken

 

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470