Årshoroskop

Årshoroskopet gir deg en nærmere presisering av hva som er viktig inneværende år. I en tolkning av årshoroskopet ditt vil du få nøyaktige datoer for de forventede begivenheter, hvis du ønsker det. På samme måte som i fødselshoroskopet vil et årshoroskop bidra til større klarhet rundt for eksempel viktige valg du står ovenfor samt en utvidet forståelse for hvorfor du står i den situasjonen du gjør akkurat nå. Forslag til hvordan du best kan møte dette årets muligheter og utfordringer vil bli gitt. Tolkningen inkluderer viktige transitter. Prisen er 1500 kroner.

 

 

Årshoroskop

  

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470