Årshoroskopet gir deg en nærmere presisering av hva som er viktig inneværende år. I en tolkning av årshoroskopet ditt vil du få nøyaktige datoer for de forventede begivenheter, hvis du ønsker det. På samme måte som i fødselshoroskopet vil et årshoroskop bidra til større klarhet rundt for eksempel viktige valg du står ovenfor samt en utvidet forståelse for hvorfor du står i den situasjonen du gjør akkurat nå. Forslag til hvordan du best kan møte dette årets muligheter og utfordringer vil bli gitt. Tolkningen inkluderer viktige transitter. Prisen er 1500 kroner. For en datatolkning er det 500,-

  

 2021 Planetary Overview | Cafe Astrology .com

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470