En tolkning av ditt astrokart viser hvor i verden, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt du vil ha størst utviklingsmulighet. Ønsker du å reise, studere eller jobbe på andre steder enn der du bor vil et astrokart være til stor hjelp. Det viser deg hva slags erfaring du kan forvente på de forskjellige stedene. Kartet vil også vise hva du vil kunne tiltrekke deg fra andre områder i verden. Skolens YouTube kanal for eksempler på hvor spennende dette er.

  

Astrokart

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470