IntuisjonIntuisjon er spennende. Noen kobler det til magefølelse og teft. Andre sier intuisjonen sitter mellom ørene. Psykologene relaterer det til instinkt mens filosofene argumenterer godt for at intuisjonen er det ypperste av rasjonell erkjennelse. Astrologiskolen Herkules var med i Schrødingers katt på NRK hvor intuisjon var hovedtema. I dette utdraget fra Gisle Henden sin doktorgrad kan du fordype deg i emnet.

 

Les mer...

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470