IslamI denne artikkelen ser Holger Stavnsbjerg på Islams horoskop og Profetkrisen. Han tar utgangspunkt i at da araberne i årene efter Muhameds død manglede en kronologi, befalede Omar 1., at den 24. september 622 e. Kr., som var dagen for Muhameds ankomst til Medina, skulle danne udgangspunkt for en ny islamisk tidsregning, hvilket svarer til fredag den 16. juli 622 i vores kalender.  

 

Da en ny dag i den gamle arabiske kultur begyndte ved solnedgang, indledes den 16. juli torsdag den 15.7. 622 kl. 18:38:30, hvor solen går ned i Mekka. Da Muhamed flygtede fra Mekka, som senere blev den nye religions åndelige centrum, er denne bys koordinater anvendt ved opstillingen af islams horoskop.

Fredagen og fredagsbønnen har siden haft en særlig betydning indenfor islam ligesom hos jøderne, som Muhamed i begyndelsen af sit ophold i Medina var under stærk inspiration af. Fredagen er styret af Venus, en planet mange arabere tilbad før Muhamed skabte den nye religion.

I øjeblikket er progressive ascendant i Jupiterdekanatet 15 grader i Skorpionen i 10.hus, hvilket bevirker, at religionens omkring 1 1/2 milliard tilhængere rundt om i hele verden, ikke kan undgå at tage stilling til de kriser som profet tegningerne samt den fundamentalistisk inspiredede terrorisme, som indtil videre har ramt USA og flere vesteuropæiske storbyer.

Islam har Ascendanten i Stenbukken og Solen i 3.dekanat af Krebsen hvori Månen hersker, og Islams symbol har altid været halvmånen, der inden for astrologien kan være et symbol på sjælen, men også stå for nostalgiske følelser og fortiden.

Fra 1958 til 1988 hvor MC har bevæget sig igennem Krebsen og Solen gennem Vædderen, har mange muslimer følt en længsel efter at genskabe den rene islamiske teokratiske stat, man havde i Arabien under Muhameds efterfølgere for omkring 1300 år siden.

Med Ascendanten i Stenbukken og MC i Scorpionen, har islam et strengt, konsekvent og konservativt image, hvor Allahs vilje er noget absolut og uomgængeligt de rettroende skal arbejde på at finde frem til og adlyde.

 

                                      DEN ISLAMISKE TRO

Stenbukken og Krebsen er modstående tegn, hvilket kan forklare de store modsætninger og projektioner der altid har eksisteret mellem muslimer og kristne og jøder som begge, ifølge den teosofiske forfatterinde Alice Bailey, har Solen i Stenbukken, hvori Saturn hersker.

Muhameds vrede mod jøderne skyldes den afvisning og latterliggørelse han var udsat blandt jøderne i Medina, fordi han ikke kunne læse, og ofte kom til at blande forskellige elementer i de bibelske beretninger sammen. Da Muhamed fik magten, vendte han sig imod de jødiske stammer i Medina (Saturn knj Sol kva Pluto).

Men ellers udviste Muhamed tolerance over for jøderne og de kristne, som fik lov til at bevare deres tro og ritualer som hidtil, blot de betalte en ekstra skat, den såkaldte Jizyah, som muslimerne ikke skulle udrede (Mars og Neptun i 8.hus). Mange jøder og kristne valgte at omvende sig til den nye tro, for at undgå at betale denne specielle skat. Til andre tider fik andre vantro ikke så lempelige vilkår, idet de fik valget mellem at omvende sig eller dø.

Muhamed vendte sig mod den kristne treenighedslære, idet han gik ind for en kompromisløs monoteisme, hvor der kun var en Gud, Allah, som Muhamed var profet for. Muhamed troede ligesom de kristne på en dommedag, hvor alle skal stå til regnskab for deres handlinger og dømmes til frelse eller fortabelse. Profeten accepterede også eksistensen af Satan, som involverer den rettroende i en voldsom indre kamp eller Jihad mellem det gode og det onde som kan friste mennesket til at fornægte Allahs vilje (Mars i 8.hus).

 

                                    ISLAMS SKYGGESIDER

Med tre planeter i 7. hus og Mars, Neptun og Uranus i 8. hus samt Saturn konjunktion Sol kvadrat Pluto, har islam en lektie at lære omkring ansvarlig anvendelse af magt i forhold til deres egne undersåtter og ydre fjender, hvor medfølelse, selvransagelse og psykologisk viden, inden for visse fraktioner af islam, synes at mangle. Da Uranus og Neptun står i 8. hus, kan den vestlige verdens teknologi, modernitet, frie sexualitet, humanisme og demokartiske idealer let opleves som noget mindreværdigt eller føre til skyggeprojektion på ”Den store Satan”, som truer islam, der med tre planeter i Jomfruen gerne ser sig selv som ren, perfekt, konsekvent og mere moralsk end vesten.

Mange islamiske fundamentalister der anklager vesten for korstogene, har glemt, det var islam der indledte sin ekspansion og hellige krig mod vesten umiddelbart efter Muhameds død. De fleste islamiske stater er  ledet af diktatorer, konservative præsteskaber eller enevældige konger, som f.eks. Saudiarabien, der er dobbelt Stenbuk, hvor flertallet lever under vanskelige vilkår uden stemmeret og retssikkerhed.

For kvinderne blev det en ulykke, at Muhamed gav det indelukkede og åndsdræbende haremsliv sin religiøse stadfæstelse. Hustruerne befalede han at være deres mænd underdanige. Og til mændene sagde han:”De hustruer der viser tegn på opsætsighed, må I formane, forvise fra den ægteskabelige seng og give klø” (Carl Grimberg: Verdenshistorien, bd 5, s. 274).

Med Nordlig Måneknude i konjunktion med Månen og Venus, som er relativt uaspekterede, mangler der, set med vestlige øjne, at blive gjort mere i forhold til islams kvinder, der mange steder endnu ikke frit kan bestemme over deres eget liv.

Islam har Pluto i Vædderen i 3.hus hvilket kan skabe en aggressiv adfærd over for nabostaterne, koranskoler, ingen ytringsfrihed samt voldsomme protester hvor offentlig fremsatte trusler om død og lemlæstelse kan forekomme, hvis andre kritiserer muhamedanerens tro

 

                                     NEPTUN OG URANUS

Med Uranus og Neptun i konjunktion i Jomfruen, var formålet med Muhameds religion var at indlede en ny cyklus præget af orden, ydmyghed, renhed, og fromhed (Neptun) og skabe nye mere moralske vaner og åndelige ritualer (Jomfruen).

Indenfor islam må den troende ikke drikke alkohol, spise svinekød, skal faste fra solopgang til solnedgang i måneden Ramadan, give almisse til de fattige og skal fem gange hver dag på bestemte klokkeslæt vende sig knælende mod Mekka og bede til Allah.

Med Uranus i Jomfruen gør det mindste sløseri mod de foreskrevne ritualer eller i bønneformularens fremsigelse, hele bønnen virkningsløs. Med Mars i Jomfruen i 8. hus virkede de religiøse ritualer i høj grad disciplinerende på de rå og primitive beduiner, idet de daglige åndelige øvelser blev en træning i militær lydighed, hvorfor de hurtigt udviklede sig til dygtige og dødsforagtende krigere.

Den sikreste vej til muhamedanernes paradis gik og går stadigvæk gennem Jihad, hellig krig mod de vantro.:”Sværdet er nøglen til himmerige” siger Muhamed. Den som ofrer livet i kampen for den rette tro, hans ”sår skal på dommensdag lyse som rubiner og dufte som balsam” (Grimberg, bd. 5, s. 259).

 

                             DEN ISLAMISKE EKSPANSION

Muhamed gav ikke blot ørkenens beduiner en ny og højere religion end afgudsdyrkelsen, men også ordenede politiske forhold – og gjorde dem til et folk med en ny selvbevidsthed og national stolthed (Månen knj Venus i Løven). Tidligere eksisterede der ingen arabisk stat, kun et arabisk folkeslag, som bestod af stamme- og klanhøvdinge, der befandt sig i evindelige fejder med hinanden.

Med MC i Skorpionen og Pluto i 3. hus i Vædderen, indledte det nye Arabien en voldsom politisk, religiøs og militær ekspansion mod sine nabostater, og i løbet af de næste 100 år havde araberne erobret hele Mellemøsten, Persien, Nordafrika og Spanien.

 

                                       HANDEL OG SØFART

Muhamedanismen skabte desuden et vældigt kulturelt og videnskabeligt opsving i den nye islamiske verden, hvis videnskab stod på et højere niveau end i Europa til langt op i middelalderen. Inden for handel, søfart, geografi, matematik, lægekunst, filosofi, eksperimentel videnskab, astronomi og astrologi, der er forbundet med både Jupiter i Fiskene, Uranus i Jomfruen og den dominante Saturn i Løven, har araberne ydet betydelige bidrag.

Araberne indførte titalssystemet, idet de opfandt et tegn for nul, som betød en fantastisk lettelse i forhold til det besværlige romerske bogstavssystem (Merkur knj Venus trigon Pluto i 3.hus).

Med Solen i Krebsen og Jupiter i Fiskene i 2. hus, var handel, søfart og eksport en væsentlig indtægtkilde for den nye nation. Araberne udviklede anvendelsen af kompasset, hvorved de blev en stor søfartsnation, der drev handel på Kina, Indonesien, Indien og Nordeuropa.

Venus og Jupiter styrer planteriget, så med Jupiter i 2. hus og 9. hus hersker, Venus, i konjunktion med Merkur i Løven i 7. hus, sikrede sukker og de velsmagende arabiske dadler moderlandet en betydelig indtjening og eksporthandel. Det første papir kan Europa takke araberne for, som lærte papirfabrikationen af kinesiske krigsfanger.

Med 2. hus hersker, Neptun, i 8.hus opposition Jupiter i 2. hus, er olie og gas en af den arabiske verdens store eksport- og indtægtskilder, som ofte har været årsag til verdenspolitiske kriser, som f.eks. under oliekrisen i 1973/74, hvor transit Neptun i Skytten var i kvadrat til Jupiter/Neptun oppositionen.

 

                                      KUNST OG KULTUR

Da Koranen forbød at afbilde de levende væsener som Gud havde skabt, måtte de arabiske kunstnere slå sig på ornamenter, hvor Venus konjunktion med Merkur i Løven skabte en dristig fantasi og nøgtern matematisk sans, som går op i en højere enhed og danner mønstre af en sublim skønhed.

Med Venus og Månen i Løven, elskede araberne underholdning og festligheder med musik, digtning, sang og mavedans udført af smukke kvinder. Særlig over for musikken var araberne meget følsomme, hvor en berømt sanger i den grad kunne henrykke sit publikum, at alle kom i ekstase eller brast i gråd.

Den islamiske poesi og mystik blomstrede, ikke mindst hos sufierne, der gennem deres rituelle runddans kommer i religiøs henrykkelse, hvor sjælen forenes med Gud (Neptun knj Uranus i Jomfruen og Jupiter i Fiskene) 

 

 

                                 ISLAM NUMEROLOGISK SET

 

Hvis vi ser på navnet Allah ud fra en numerologisk synsvinkel, består det af bogstaver, hvis numeriske værdi er A.L.L.A.H eller 1.3.3.1.8. Tværsummen af dette er 16, hvis tværsum igen er 7, som er menneskets tal og står for en relativ fuldkommenhed.

16 består af 1 som er forbundet med 1.stråle for vilje og magt og 6 med 6.stråle for hengivenhed og idealisme, som får mennesket til at udvise stort mod, stræbe mod lyset og med hellig begejstring ofre sig for en sag og et uset mål. Interessant nok betyder ordet Islam: Hengivelse (6.stråle) i Guds vilje (1.stråle).

6 er også tallet for rum og manifestation hvorfor Det store Dyr i Johannes Åbenbaring hed 666, som er formnaturens tal. Det er gennem formens begrænsning at forståelse opnås og bevidsthed udvikles (Alice Bailey: Strålerne og Indvielserne s. 90-91). De tre 6 taller refererer til den trefoldige personlighed, der består af det fysiske, astrale og mentale legeme.

Når de to første 6-taller falder bort, hvilket svarer til at kontrol med det fysiske og astrale legeme er opnået, betegner det sidste 6-tal den rensede og helliggjorte form, som ånden kan udtrykke sig igennem, hvilket muslimernes hellige ottekantede tempel, Kaabaen i Mekka, er et symbol på.

Mars, formidler 6.stråle for hengivenhed og idealisme og Pluto 1.stråle for vilje og magt, og begge planeter hersker i Scorpionen, der er MC-hersker i Islams horoskop. Mange af verdens store religiøse personligheder er født med Solen eller Ascendanten i Scorpionen, som f.eks. Paulus, Augustin, Erasmus fra Rotterdam, Luther, Calvin (Ascendanten) og Billy Graham. Den italienske Inkvisition fra 4.11.1084, Den spanske Inkvisition fra 1478 og Protestantismen fra 31.10.1517, har alle Solen i Scorpionen.

8 viser hen til det 8.tegn, Scorpionen, som er tegnet for omvendelse, sex, ekstreme følelsestilstande, død og gengældelse. 8-tallet indvarsler en ny åndelig cyklus, idet det er tallet for sjæls- eller Kristusbevidstheden, som det er enhver religions formål at undfange, værne om og til sidst føde, en proces der esoterisk set også er forbundet med Jomfruens tegn.

 

                               DEN TYRKISKE EKSPANSION

Tyrkerhøvdingen Osman indledte den islamiske ekspansion mod vesteuropa i begyndelsen af 1300-tallet, hvor Uranus/Neptun konjunktionen var i konjunktion med MC i Skorpionen.

I denne sammenhæng er det interessant, at Tyrkiet, der ifølge Alice Bailey har Solen i Scorpionen og Ascendanten i Krebsen i sit sjælshoroskop, har halvmånen i sit flag, idet Månen hersker i Krebsen. Da Tyrkiet således har ascendanten i Krebsen, som er Islams soltegn, kan dets sjælsopgave, som afspejles i Ascendanten i esoterisk astrologi, være forbundet med at videreføre den islamiske impuls.

Det osmanniske Rige underlagde sig store dele af Nordafrika, Mellemøsten, Persien og Balkan i 1300- og 1400-tallet og erobrede Konstantinopel i 1453, da islams progressive Ascendant var i konjunktion med lykkepunktet.

Fra 1670 til 1694 gik Pluto igennem Krebsen, som er Islams soltegn og Tyrkiets Ascendant, hvilket svækkede den islamiske ekspansion ganske betydeligt. I 1683 belejrede tyrkerne Wien, hvor de led et stort nederlag over for en forenet europæisk hær, hvilket markerede begyndelsen på Osmannerrigets lange tilbagegangsperiode.

I perioden 1914-39, hvor Pluto igen gik igennem Krebsen, deltog Det osmanniske Rige i 1.verdenskrig på Tysklands side, som de tabte. Ved freden i Severs 1920 mistede Det osmanniske Rige sine arabiske besiddelser (Neptun knj Måne), hvorved det modrene Tyrkiet blev oprettet i 1923 (ASC knj Uranus).

I mellemkrigstiden, hvor Pluto gik igennem Krebsen - islams soltegn - og progressive Saturn gik retrograd hen over Mars i Jomfruen, blev islam og den arabiske verden blev ramt af karmas lov, idet tidligere osmanniske vasalstater, som Palæstina, Libanon, Jordan og Syrien blev omdannet til franske og britiske protektorater, som dog blev selvstændige efter 2.verdenskrig. I samme periode blev islam mange streder præget af en vidtgående sekularisering og påvirket af modernistiske vestlige strømninger.

 

 

                       SATURN/PLUTO CYKLER OG ISLAM

Af de fem bogstaver der danner ordet Allah, er der to ettaller for 1. stråle for vilje og magt og to tretaller for 3. stråle for aktiv intelligens. Dette viser hen til Pluto, som formidler 1. stråle for vilje og Saturn, som transmitterer 3. stråle for intelligens. Pluto var Vædderen i kvadrat til Saturn i Løven, da Islam blev født som religion år 622.

Da Alice Bailey identificerer jødernes Jahve med Vulkan (1. stråle) og Saturn (3. stråle), som formidler jødernes sjæls- og personlighedsstråle, og da Muhamed i begyndelsen betragtede sin religion som en del af eller en forlængelse af jødedommen og kristendommen, er det højst sandsynligt, at Allah er den samme Gud eller udtrykker de samme stråler og energier som Jahve, en tanke som også Rudolf Steiner var inde på.

Der er i historiens løb mange interessante sammenfald mellem islams og Det jødiske Folks skæbne og Plutos og Saturns cykler. Disse to planeter er i konjunktion med hinanden hvert 34./35.år, hvorved en cyklus afsluttes og en ny indledes.

Da Jesus følge Alice Bailey blev født juledag år 7 f. kr. var Saturn i Fiskene i opposition til Pluto i Jomfruen.

Da de islamiske mauere og 200.000 jøder blev fordrevet fra Spanien i 1492 var Saturn i kvadrat til Pluto. Da 1.verdenskrig brød ud var Saturn i konjunktion med Pluto i Krebsen, hvorved en vanskelig magtkarma vendte sig mod jøderne, som gik en frygtelig skæbne imøde, idet 6 millioner jøder døde i de nazistiske koncentrationslejre.

En ny karmisk cyklus indledes mellem islam, araberne og Det jødiske Folk, da staten Israel blev dannet i 1948, hvor Saturn og Pluto var i konjunktion i Løven. Spændingerne mellem araberne og jøderne førte til Israels besættelse af det meste af Sinaiørkenen under Suez-krisen i 1956, hvor Saturn var i kvadrat med Pluto.

Den forstærkede konflikt i midten af 60’erne mellem Israel og den arabiske verden, hvor Saturn var i opposition til Pluto, førte til seks-dagskrigen i 1967, som Israel vandt.

Fra 1945 til 1996, hvor progressive Uranus gik retrograd gennem Jomfruen i konjunktion med Mars, har Islam gennemgået en ideologisk og politisk fornyelse, hvor man har frigjort sig fra vestlige værdier. I denne periode er der dannet flere befrielsesorganisationer og fundamentalistiske grupper og terrororganisationer, som f.eks. Islamisk Broderskab i Ægypten, der dræbte præsident Sadat i 1982.

I begyndelsen af 80’erne, hvor Saturn og Pluto var i konjunktion i Vægten, invaderede Jøderne Libanon, som de drev PLO ud af. I begyndelsen af 80’erne begyndte CIA at opbygge den afghanske modstandsbevægelse, som senere vendte sig mod USA.

I 2001 og frem til juni 2002 var Saturn i Tvillingerne i opposition til Pluto i Skytten, hvilket påvirkede fredsprocessen i Israel dårligt. Ved terrorangrebet på USA den 11.september, var Saturn og Pluto i konjunktion med USA’s Ascendant og i konjunktion med Washingtons MC eller målsætningsakse, hvorved Amerika oplevede de karmiske konsekvenserne af Washingtons mellemøstpolitik og støtte til Israel i en menneskealder.  

 

                   FUNDAMENTALISMEN OG TERRORISMEN

 

Til trods for at Muhamed opfordrede til hellig krig, legaliserer Koranen ikke terrorisme mod uskyldige, hvilket islams mere moderate ledere hidtil ikke har været gode til at fremhæve. Derfor forbinder mange i vesten Islam med dens skyggesider, som er fanatisme og terrorisme, som alle religioner i større eller mindre omfang har kendt eller kender til. Islam er ligesom protestantismen ikke en homogen gennemorganiseret religion, men består i dag af over 70 forskellige retninger, afdelinger, traditioner og sekter.

Da progressive MC gik ind i 9. hus i 1964 og progressive Sol samme år gik ind i Vædderen, hvori Pluto befinder sig, oprettedes Den palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO.

Siden da har islam og den arabiske verden oplevet mange vækkelsesbølger, der blandt andet på grund af vestens og ikke mindst USA’s mellemøstpolitik og Israels konflikt med palæstinenserne, har skabt fremgang for fundamentalismen og de forskellige nationale befrielsesorganisationer og ført til skabelsen af Osama bin Ladens internationale terrororganisation.

Islam er med progressive Jupiter i Tvillingerne i septil til Venus og Månen, quintil Neptun og i sextil til Pluto, den kraftigst ekspanderende af verdensreligionerne i dag. Da USA i sit sjælshoroskop har Solen i Tvillingerne, kan ovennævnter aspekter - samt progressive Ascendant septil Mars og progressive Mars septil Måne/Venus konjunktionen - også forklare den ”succes” terroristerne havde den 11.september 2001 og den kraft hvormed Den nordlige Alliance besejrede det fanatiske Talebanstyre i Afghanistan i slutningen af 2001.

 

 

                 ASCENDANTEN OG JORDEN I SCORPIONEN

Da Berlinmuren faldt i 1989, gik MC ind i Løven og progressive Ascendant ind i Scorpionen i 9. hus, hvis første dekanat er styret af krigsguden Mars, hvilket indledte en ny mere dristig, kreativ og farlig islamisk inspireret international terrorisme. Da progressive MC var i konjunktion med Saturn i Løven i 7. hus i 1990/91, brød Golfkrigen og borgerkrigen i ex Jugoslavien ud.

I forbindelse med Uranus/Neptun konjunktionen på Islams ascendant efter Golfkrigen 1991, begyndte Osma Bin Laden at opbygge sit internationale terrornetvækt, som har stået bag mange aktioner mod USA og andre vestlige og arabiske stater siden.

Omkring år 2000 gik progressive Ascendant ind i Scorpionens 2.dekanat, der vedrører det astrale legeme og er styret af Jupiter. Denne kombination  kan skabe en ekstrem religiøs fanatisme, hvor den troende er besat af så voldsomme følelser og projektioner, at han er villig til at gå i døden (Scorpionen) for sin tro (Jupiter).

I 1995 gik progressive Jord, som er esoterisk hersker i Skytten og altid befinder sig 180 grader over for Solen og progressive Sol, ind i Skorpionen i 9.hus, hvilket har ført til religiøse og politiske konflikter i forholdet til udlandet på grund af forskellige værdinormer.

Denne kombination aktiver samtidig planeterne Pluto, som hersker i Scorpionen og Vulkan, som er esoterisk hersker i Tyren, hvilket kan føre til ødelæggelse, seperatisme og destruktion på det laveste plan. Adolf Hitler havde f.eks. sin Sol i Tyrens 1.dekanat, hvilket også på nuværende tidspunkt gør sig gældende i Osma bin Ladens progressive horoskop, såfremt han er født 10. Marts 1957, som USA’s udenrigsministerium hævder.

 

                         Jyllands Postens horoskop

Ifølge erhvervsastrologen Karen Boesen er Jyllands Posten etableret den 2. oktober 1871 ”tidligt morgen” i Århus. Efter en korrektion er fødselstidspunktet bestemt til at være 4:20 morgen, hvilket giver en ascendant omkring 17 grader Jomfru med Solen i Vægten i 2.hus.

Med Mars i Skytten i 3.hus og en Pluto/Måne – konjunktion i 9.hus har Jyllands Posten ofte ført korstog for liberalisme og politisk og økonomisk frihed baseret på en traditionel materialistisk rationalistisk tankeform. En artikel om årshoroskopet for verden og Danmark, som bladet bragte i 1993, skabte voldsom debat og stærke reaktioner fra mange læsere hele det efterfølgende forår.

Da avisen den 30. september offentliggjorde de 12 satiriske Muhammed-tegninger, var den religiøse planet Jupiter i opposition til den anden store religiøse planet Neptun. Samtidig var oprørs- og frihedsplaneten Uranus i spænding til Solen, idet bladets motiv til tegninger blandt andet var at demonstrere, at medierne pålagde sig selv censur, af frygt for ikke at støde fundamentalistiske muslimer rundt om i verden.

Da hele sagen begyndte at accelerere i januar og februar 2006 var transit Jupiter i 3.hus i Skorpionen og 6.stråle planeten Mars i konjunktion med  Måne/Pluto konjunktionen i Tyren i 9.hus, som står for udland, religion og politik.

 

                      Jyllands Postens og Islams relationshoroskop

Hvis man opstiller et samarbejdshoroskop mellem Jyllands Posten og Islam, får man den 12 februar 1247 kl. 12:18 med koordinaterne 38N48 og 25Ø00 zone 2:39, som fællestid- og sted.

Ascendanten ligger 13 grader i Tvillingernes tegn, hvor det højere åndelige formål med relationen for begges  vedkommende er udvikling af en sensitiv, fleksibel forståelse og gennem kommunikation og dialog. Dette mål kan ikke nås uden konflikt, idet ascendantherskeren Merkur, der formidler den 4. stråle for harmoni gennem konflikt er i konjunktion med den ny tidsalders planet Uranus i 10.hus i Vandmanden, der blandt andet også står for demokrati, teknologi, frihed og humanisme.

Denne konstallation kan direkte stå for ytrings- (Merkur) frihed (Uranus). Hvorfor hele dette spørgsmål på et eller andet tidspunkt skal frem i lyset idet 10.hus er området for alting bliver synligt. 

Pluto/Jupiter konjunktionen i Skorpionen i 6.hus, der står for ekstreme nogle gange farlige holdninger, som i dette tilfælde kan projiceres over på den islamske religion og kultur, er i spænding til friheds- og kommunikationsplaneterne Uranus og Merkur i 10.hus, men også Venus i Vandmanden i 9.hus.

Venus er vigtig for at forstå det dybere formål med konflikten, idet den som esoterisk hersker over Tvillingeascendanten, skal lære begge parter noget om et kærligt og rummeligt fællesskab, præget af respekt for begges forskellige ideologiske holdninger og gruppeværdier.

Konflikten kan forstås ved at det var skæbne- og karmaplaneten Saturn, der gennem sin vandring gennem 3.hus, gik i opposition til Venus i 9.hus den 30.9 2005, da tegningerne blev offentliggjorte første gang.

Da nyheden om tegningerne i december 2005 begyndte at blive spredt i den muslimske verden, ikke mindst på grund af den ægyptiske regerings initiativ og fordi vores statsminister ikke ville mødes med de 12 ambassadører fra den de arabiske lande, var Jupiter i konjunktion med Pluto/Jupiter konjunktionen i Skorpionen.

Saturn i kvadrat til Pluto kan måske vise hen til at flere af lederne og medarbejderne på Jyllands Posten er gamle korsfarere der gennem den nuværende konflikt, får afviklet noget gammelt religiøst og politisk karma med Islam.

Da man den 30 januar 2006 begyndte at brænde danske flag og ambassader af i Mellemøsten var transit Saturn igen i sin retrograde baglæns gående eller retrograde bevægelse igen i opposition til Venus.

Således kan man se at det er den religiøse planet Jupiter og karmaplaneten Saturn der har udløst relationshoroskopet sværeste spændinger.   

 

 

                                        Danmarks Horoskop

Det er også interessant at undersøge hvad der sker i Danmarks grundlovshoroskop fra den 5. juni 1849, Zone 0:50 kl. 11:08, København.

Her er 3., 8. og 9. hus hersker Mars progressivt i Krebsen I 10.hus i optrækkende kvadrat til Saturn, der kan stå for Islam, som sammen med Saudiarabien har ascendanten i Stenbukkens tegn. Desuden er progressive Merkur i Vægen i 3.hus (ytringsfrihed og medier) i opposition til Pluto i Vædderen i 9.hus (udland og ideologi).

Transit Uranus er i februar og i foråret 06 i konjunktion med decendanten, hvorfor konflikten kom pludseligt og overraskende for de fleste, ikke mindst for regeringen, der dog var blevet advaret mange gange af de danske ambassadører fra den muslimske verden.

A.P. Møller koncernens udenrigsminister havde ved rettidig omhu allerede forudset denne konflikt i december 05, hvorefter rederiet hurtigt forsikrede højtstående arabiske ledere om, at man tog skarpt afstand fra profet tegningerne.

 

 

                 Islams og Danmarks relationshoroskop

Beregner man midtpunktet i tid og rum mellem Danmarks og Islams horoskop får man følgende data for relstionshoroskopet: 19.december 1225 kl. 13:59,  Zone: 050 ø,  38n34, 26ø12.

Dette giver en ascendant 8 grader i Tvillingerne, MC 15 grader i Vandmanden samt en Sol/Uranus konjunktion i Stenbukken i 8.hus i spænding til Pluto (1.stråle) og Neptun (6.stråle), som med stor sandsynlighed er hovedstrålerne for Islam.

Man kan således se at Jyllands-Postens og Islams samarbejdshoroskop må mange måder minder om Danmarks og Islams. Dette fordi det med Ascendanten i Tvillingerne og MC i Vandmanden handler om gennem dialog at skabe en ny forståelse for hinandens forskellige værdier, så man i fremtiden bedre kan fungere sammen i et bredere og mere accepterende fællesskab, fordi begge parter med tiden ser og forstår vi alle er en del af  menneskeheden, der grundlæggende ønsker fred og velstand så alle frit og under ansvar kan realisere sine egen mål. (MC i Vandmanden).

Krisen mellem Danmark og den islamiske verden kan blandt andet forstås ved at progressive Mars er i konjunktion med progressive Sol og transit Neptun i på horoskopets MC i 2005 og 2006. Dette skaber en meget stærk 6.stråle energi (idealisme, fanatisme og hengivenhed) idet Mars og Neptun formidler disse ”religiøse” stråler. Mars (ild) der brænder nationale symboler af som flag og ambassader er (Neptun) har gjort konflikten synlig over hele verden.

Samtidig er progressive ascendant i quincunx og dermed i spænding til kommunikationsplaneten Merkur, som desuden progressivt er i konjunktion med den Sydlige Måneknude i Vandmanden i 10.hus, mens Uranus er i kvadrat til Venus og ascendanten.

Det mest bekymrende er dog at transit Pluto i 2006-09 vil være i konjunktion med Mars i Skytten i 7.hus, hvilket øger muligheden for terror og vold med død og lemlæstelse til følge både blandt danskere i udlandet og i Danmark. Der er allerede døde over 20 mennesker i forbindelse med de voldsomme demonstrationer.

       

Med tillatelse fra Holger Stavnsbjerg. www.esoteriskastrologi.dk

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470