Esoterisk astrologiPhilip Lindsay har unik innsikt i esoterisk viten. Han har jobbet fram en lang rekke bøker som beskriver sammen-hengen mellom de 7 stråler, 7 chakra, 7 hellige planeter, 7 rotraser, 7 farger, 7 dager i uken og en lang rekke andre sentrale elementer i den esoterisk lære.

 

 

Her finner du hans hjemmeside.

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470