Dr. Gisle Henden

Gisle Henden grunnla Astrologiskolen Herkules i 2002 og Herkules Kabbala skole i 2015. Han har praksis som astrolog fra 1988. Satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Hadde ansvaret for astrologiundervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Utdannet astrolog fra tre forskjellige skoler. Hovedfag i filosofi fra UIO med oppgave om Platon. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI og NIH i mange år og som konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter. Jobber med både klassisk og esoterisk astrologi og underviser i Norge og Danmark. Har skrevet ti lærebøker og gitt ut mer enn tusen lydspor og videoer om ulike astrologiske temaer og teknikker. Se intervju her. Aktiv idrettsbakgrunn i landstoppen. Organisert og deltatt på turer og ekspedisjoner i 40 land på alle kontinentene. Blant annet i Himalaya, Andes, Pamir og Karakoram. Gisle har en sønn og er født i værens tegn med ascendanten i jomfruen.

 

Faglig bakgrunn:
Dr. oecon innen strategi, økonomi og ledelse fra BI
Cand. philol med grunnfag, mellomfag og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo
Master of Art i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Roskilde
Master of Business & Marketing fra BI
MSE i esoterisk astrologi fra Seven Ray University
Ph.DE i esoterisk filosofi fra Seven Ray University
Den Esoteriske Astrologiskolen
Den Nordiske Astrologiskolen
Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole
Befalsutdanning fra Hæren

 

Astrolog Gisle Henden

 

 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951