Månen i astrologiDr. Clark Timmins var en realistisk mann. Det synes også hans vitenskapelige kolleger, helt inntil han begynte å studere månen. Hans sunne, nøkterne og metodiske forhold til verden og biologien som var hans fag, forble uendret, men de observasjonene han gjorde av månens innflytelse på plantevekst ga hans vitenskapelige karriere en uventet retning.

 
 
 

Han oppdaget for eksempel at når ringblomstfrø ble sådd når månen stod i stjernetegnet Krepsen, vokste 90 prosent av frøene opp. Og frø sådd med månen i Løven, et par dager senere, vokste bare 32 prosent opp. Videre vokste tomatfrø sådd med månen i Krepsen, langt bedre en frø sådd med månen i Løven. 90 prosent av den første gruppen ble til planter, og kun 58 prosent fra den andre gruppen. Den første gruppen blomstret tolv dager tidligere. De ble i gjennomsnitt 60 cm høye, i motsetning til 45 cm i den andre gruppen. Totalt sett viste antall tomater, størrelse og vekt en overlegenhet på 45 prosent i forhold til den andre gruppen. Og kanskje viktigst av alt - de smakte bedre.

Dr.Timmins undersøkte også om de to månefasene, når månen er voksende eller avtagende, hadde noen innflytelse. Så han omplantet tomater som var plantet på en voksende måne i Krepsen, og observerte at 100 prosent av dem overlevde flyttingen. Men like greit gikk det ikke med tomatplanter som var plantet i Løven. Når de ble omplanet på en avtagende måne i Skytten, var overlevelses-prosenten 0.

En lang tradisjon
Å ta hensyn til månen i jordbruk er ikke noe nytt. Og mange bønder i de fleste kulturer har til alle tider arvet kjerringråd og anbefalinger om når det er gunstig å plante, høste, beskjære, fiske og slakte osv, i overensstemmelse med månen. Det nye med Dr.Timmins, var at han forsket på det og systematiserte resultatene på en måte som inspirerte mange i moderne tid til å inkludere denne dimensjonen i jordbruk eller i hagen. Også andre har levert viktige bidrag; bl.a. Rudolf Steiner i hans anvisninger for biodynamisk jordbruk, hvor månens innflytelse er en viktig ingrediens.

Litt om månens bevegelse
Når astronautene brakte med seg bilder av jorden sett utenfra forandret det dramatisk vår planetariske selvforståelse. Vi vet nå at jorden er en vakker blå planet som svever i sin egen bane i solsysemet. Vi har sett det selv. Men omkring oss svever også åtte andre planeter, som lagvis sirkulerer i hver sine bane rundt solen. I Solsystemet er det ikke bare jorden som har en måne, men Saturn har for eksempel over 20 av dem og Uranus 15. Vi kjenner månen først og fremst fra dens tilsynekomst på himmelen. Og mens solen er forutsigbar og står opp og går ned til noenlunde faste tider, er månen langt mer varierende. 

I månens bane rundt jorden, finnes det to ytterpunkter, nymåne og fullmåne. Når månen er ny, er månen mellom jorden og solen. Månen er da ikke synlig på himmelen. 14 dager senere beveger månen seg til den andre siden i forhold til jorden, og jorden er da mellom månen og solen. Solen skinner da på månen, og vi ser fullmånen skinne klart og mektig. Måneformørkelse er et unntak, hvor jorden skygger for solen, og månen blir delvis eller helt formørket. 14 dager senere beveger månen seg tilbake til nymånen igjen, og månen har fullført en månesyklus som tar 29,5 dager. Månens egen omløpstid er 28 dager, men fordi månen må innhente solens bevegelse er tiden fra nymåne til neste nymåne 29,5 dager. Denne syklusen kan i første omgang inndeles i to, den voksende fasen fra nymåne til fullmåne, og den avtagende fasen fra fullmåne og tilbake til nymånen.

Månen i stjernetegn
Zodiaken, eller de 12 stjernetegnene er som et belte som omgir hele solsystemet. Fordi jorden bruker et år på å gå rundt solen, medfører det at solen bruker tilsvarende et år på å gå rundt zodiaken eller gjennom alle stjernetegnene. Nå har vi plutselig skiftet perspektiv og ser på solen slik den ser ut fra jorden. Da ser det ut som det er solen som beveger seg gjennom zodiaken, og når vi ser på solen vil den alltid befinne seg på bakgrunn av et stjernetegn. Så er du født i april, stod solen i Værens tegn, og astrologene sier da at du er Vær. Eller er du født i oktober er du Vekt osv.

Alle planetene beveger seg gjennom zodiaken på denne måten, men hastigheten er forskjellig. Solen bruker altså et år. Men månen bruker bare 28 dager. Merkur og Venus bruker omtrent et år, Mars to år, Jupiter 12 år, Saturn 29 år, Uranus 84 år, Neptun 165 år og Pluto 248 år. Mens solen er 30 dager i hvert stjernetegn, er månen kun to og en halv dag i hvert tegn. Og langsomme planeter som Saturn er over to år i et tegn, for ikke å snakke om Pluto som kan være fra 13 til 32 år i et tegn.

De fire elementene
Månen har en innflytelse avhengig av om hvor den er i månesyklusen, om det er en voksende eller avtagende fase, om det er ny, kvart eller fullmåne. Og månen har i tillegg en innflytelse avhengig av hvilket stjernetegn den er i. De 12 stjernetegnene er inndelt i fire elementer, ild, jord, luft og vann, med tre tegn i hvert element. Elementene representerer en energi som nesten er selvforklarende. Ild er entusiastisk, initiativtagende og brennende. Jord er stabilt, arbeidsomt og jordnært. Luft er mentalt, kommunikerende og lett til sinns. Og vann er følsomt, flytende og oppløsende.

Ild: Vær, Løve og Skytte.
Jord: Tyr, Jomfru og Steinbukk.
Luft: Tvilling, Vekt og Vannmann. Vann: Kreps, Skorpion og Fisk.


Dette er en begynnende nøkkel til å forstå hvilken energi som månen i tegnene representerer. Men med større kjennskap til hvert enkelt astrologisk tegn vil man også kunne vite mer om ulike typer måneinnflytelser. Med denne kunnskapen så langt er det mulig å orientere seg i forhold til månen. Det krever dog en kalender som markerer månens posisjon i tegnene. Det finnes egne månekalendere eller man kan bruke astrologens bibel, en såkalt ephemeride, som er en opptegnelse av alle planetenes daglige bevegelser og deres posisjoner. Men for månesyklusens voksende eller avtagende faser er en vanlig kalender bra nok, da den som regel inneholder den type informasjon.

Månen skaper atmosfære
Månens innflytelse er mer skjult fordi den formidler impulser fra planeter og dimensjoner som vi knapt kan se med det blotte øye. I motsetning til solen som skinner klart og tydelig og har ingen problemer med å gi seg til kjenne. Når solen går ned er det månens innflytelse som tar over. De mer skjulte sidene av tilværelsen påvirkes av månen, det som vokser om natten, gror under jorden, bygger opp og helbreder. Menstruasjonssyklusen er under innflytelse av månen, befruktning og plantevekst.

Månen påvirker vann. Ikke bare flo og fjære i havet, men også veskeforholdene i dyr og planter. Vann er forbundet til følelser og månen likeså, og det er kanskje ikke uten grunn er ordet "lunatic" er knyttet til månen? Det er mer kriminalitet ved fullmåne, blodet flyter mer under operasjoner og mange opplever mer ulikevektige sinnstilstander.

Sol, måne og kosmos
Et brennglass, som er en konkav prisme, som holdes i sollyset kan utvikle ild. En konveks prisme derimot, med innadvendte buer som en halvmåne, fører til at det dannes dugg og vanndråper på overflaten. Solens forbindelse til ild, gjør den til et uttrykk for vilje, handling, maskulin kraft og bevissthet, mens månen styrer følelser, mottakelighet, feminin kraft og intuitiv viten. Månen setter en stemning, den preger atmosfæren og påvirker tenkning, følelser og atferd.

Jordens atmosfære er mer enn et beskyttende luftlag. Den er også et klima som gjør at vi føler oss vel på denne planeten. På lignende måte som vi merker atmosfæren i et hus hvor det bor trivelige mennesker, slik har også jorden og naturen en atmosfære. Vi tar dette for gitt, men skulle vi befinne oss på en planet uten atmosfære ville vi føle tomheten og ensomheten i rommet på en dramatisk måte, og ville bli grepet av hjemlengsel.

Alle planetenes innbyrdes energiforhold er med til å prege atmosfæren på jorden til enhver tid. Det er en form for “kosmisk musikk” med tema og variasjoner i takt med planetenes bevegelser. Gjennom astrologi er det mulig å beskrive disse påvirkningene. Og enkelte clairvoyante, eller andre med uvanlige evner, kan være så sensitive at de fanger opp disse innflytelsene fra universet direkte. Selv om planetene, fiksstjernene og kosmos har en kontinuerlig innflytelse, er månen likevel i en særstilling. Den er nærmest jorden, og dens påvirkning er mest merkbar. Månen er derfor et godt sted å begynne for å trene opp det "kosmiske sanseapparatet".

Hvordan bruke månesyklusen
Alle innretter sine liv etter solen. Den styrer natt og dag og de fire årstidene. Og en rekke praktiske gjøremål og aktiviteter tar hensyn til dette. Men månen har også tider som fremmer noen aktiviteter fremfor andre. Dette er dog en mer subtil og skjult inn-flytelse, men kan i mange henseender ha en sterk effekt. Det kan påvirke befruktning, seksuell lyst, humør-tilstander, plantevekst, ugress, skadedyr, effekten av en markedsførings-kampanje, svingninger på børs-markedet, været, fiskelykken eller stemningen på en fest.

Månesyklusen er en vekstprosess mellom sol og måne. Solen representerer det bevisste, aktive, maskuline og livgivende. Og månen er knyttet til det ubevisste, passive, feminine og mottakende. Solen symboliserer ånd, og månen materie. I mange skapelesmyter er det den maskuline kraft som befrukter det feminine og livet oppstår. Ved nymånen skjer det en lignende befruktning mellom ånd og materie, mellom inspirasjon og virkelighet. Bevisstheten er helt uten form og planter et frø. Eller som en billedhugger som unnfanger en idé om en skulptur. Foreløpig er det kun ideen, og foran ham står en stor marmorblokk som han må bearbeide for å sette inspirasjonen ut i livet.

Nymåne
Nymånen er et potent øyeblikk. Det er naturens maksimale sammentrekning, og hvor energiene kun kan ekspandere ut mot nye muligheter. Det er vilje, inspirasjon, lyst, optimisme og selvstendighet knyttet til dette øyeblikket. Det er som en å starte på en reise, begynne på en ny bok eller som åpningsscenen i en film.

Denne tiden kan med fordel brukes til refleksjon over mål, planer og nye prosjekter. Og det er en god tid til å utnytte denne innstrømming av energi til å få inspirasjon og klarhet. Det er en tid til å ta sats og starte noe nytt. Tiltagende måne er en periode av vekst. Den gir næring og styrke, og alle former for nyskapning seiler i medvind. Det er optimisme og fremtidsorien-tering knyttet til denne perioden, samtidig som det er en tid av prøving og feiling, og oppdagelse av nytt og ukjent territorium.

Solens impuls av vilje, handlekraft og bevissthet er sterk i denne tiden, og preges av pågåenhet og pionerånd. Den tiltagende månefasen er derfor en periode av oppbygning og styrking. Alt som vi inntar av næring virker mest gunstig i denne perioden. Kroppen absorberer og lagrer energi. Vi er som barn som skal vokse og utvikle oss.

Fullmåne
Ved fullmånen når vekstprosessen sitt klimaks. Symbolsk er nymånen som våren, og fullmånen som høsten. Avlingene er nå modne, det er tid til å høste og feire at frøene er satt ut i livet og har båret frukt. Ideene er nå fullt ut manifestert i fysisk form. Det er en tid til å nyte det som er skapt. Det er som å nå toppen av et fjell, og det er naturlig å betrakte utsikten og ta en hvil. Tradisjonelt har fullmånen vært en tid for feiring. Generelt er de fleste mer åpne, sosiale og romantisk anlagt i disse dagene. Økt følsomhet gjør også at seksuell tiltrekning er på topp hos dyr og mennesker. Og den behagelige kveldsbelysningen legger forholdene til rette for hemmelige stevnemøter.

Det er også en god tid for meditasjon, fordi denne avspenningen kan åpne for større kontakt med indre impulser. Men når slusene til det ubevisste åpnes er det ikke alt som kommer ut som er like hyggelig. Nå kommer også vampyrene og varulvene ut av gjemmestedene sine, og sinnets skyggesider kommer for en dag. Så for dem som ikke har sine mørke krefter under kontroll, er ikke dette den letteste tiden.

Denne åpningen til de mørke og skumle kjellerrommene i psyken viser seg statistisk med mer kriminalitet ved fullmåne, og det pleide å være mer uro på psykiatriske avdelinger før moderne psykofarmaka tok over vaktholdet. Energien ved fullmånen er maksimalt ekspanderende, det kan føre til springflo i havet og blødninger er vanskeligere å stanse. Denne innflytelsen på vannelementet påvirker også følelsene, og med mer ulikevektige sinnstilstander til følge. Mange er mer sårbare og nærtagende i denne tiden og opplever “elektrisitet” i luften som følge av større emosjonell intensitet. Ikke alle opplever det slik, men de fleste omgås noen som gjør.

Etter fullmånen begynner hjemreisen tilbake til nymånen. Det er en integreringsperiode hvor de nye erfaringene skal modnes og gjerne deles med andre. Vi skal være lærere i denne tiden, og formidle videre det vi har opplevd. Mot slutten av perioden skal vi gi slipp på stadig mer form, og nesten som en dødsprosess gjøre oss helt tomme, for å bli åpne for en ny befruktning, og en ny månesyklus. Dette er en god periode for mer innadvendte aktiviteter, som lesing, skriving og refleksjon. Mot slutten er det særlig bra å rydde og kaste, vaske ut og gjøre rent og kvitte seg med alt en ikke lenger har bruk for. På det fysiske plan er den avtagende månen en periode for å øke energi-forbruket og utfolde seg fysisk. Kroppen skiller mer aktivt ut avfallsstoffer og det er en god tid for renselse.

Aktiviteter tilpasset månen
Mange av livets områder kan bli mer vellykket ved å ta hensyn til månen. Det skal dog oppfordres til en viss fleksibilitet, fordi månen er kun en ut av flere innflytelser. Så selv om det månemessig er et godt tidspunkt er det ikke sikkert at det passer med vær og vind, eller andre praktiske hensyn. Og generelt er det bedre å gjøre en aktivitet på et feil tidspunkt, enn ikke å gjøre det i det hele tatt. Det er mange områder som er under månens innflytelse, og her er noen av dem:

Hagebruk
Planting, vanning, omplanting, bekjempelse av ugress og skadedyr, beskjæring, gjødsling, høsting, lagring og konservering, brygging og vinlegging, felling av juletrær.

Helse
Operasjoner, tannlege, hudpleie, hårklipp, negleklipp.

Økonomi
Reklame og markedsføring, kjøp og salg av aksje, kjøp av hus.

Kjærlighet og familie
Romantikk, bryllupstidspunkt, valg av et barns kjønn, avvenning med amming, sikker prevensjon- eller fruktbarhet.

Fritid
Besøk, reiser, fiske, fest.

På bølgelengde med månen
Økt månebevissthet vil gi større følsomhet for de skjulte innflytelsene fra naturens indre rytmer. Det vil gjøre det lettere å navigere i livets mange stormfulle farvann, og i det hele tatt flyte med livets egen puls, for å være på rett sted på rett tidspunkt. Månes innflytelse har alltid vært en viktig del av folks tidsfølelse og forhold til naturen. Med elektrisk belysning, kunstgjødsel og det moderne liv er dette gått i glemmeboken. Månekalenderen er et bidrag til å gi oss denne folkelige visdommen tilbake igjen, og gjenopprette vår kontakt med den feminine; Luna, nattens dronning.

 

Skrevet av Christian Paaske som driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og er redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470