Astrologi og musikkDet eksisterer en teori blant enkelte musikkjournalister: Rocken – eller den moderne, rytmebaserte musikken – gjennomgår en grunnleggende fornyelse hvert 11. år. Ifølge denne teorien ble rocken grunnlagt i 1955, med Neptun i Vekten.

 

 

Mens Venus styrer personlig smak, stil og estetisk uttrykk – representerer Neptun derimot den kollektive smak, - ja, tidens estetiske uttrykk i det hele tatt. Neptun er tidsånden. Samtidig knyttes Neptun til hørselssansen, den auditive dimensjon, virkeligheten oppfattet som lyd. 

 

Rockens tilsynekomst i 1955 koblet musikk og livsstil på en måte som historien ikke hadde erfart tidligere. Lærjakken var det ytre uttrykk, og for første gang hyllet de unge en musikkform som deres foreldre ikke forstod noen ting av. Equinox Venus stod i opprørstegnet Vannmannen. (Venus´ posisjon ved vårjevndøgn – det astrologiske årets begynnelse).

 

I 1966 skjer en fornyelse av rocken, gammelrocken blir til ny rock. The Beatles´ ”Revolver” symboliserer denne forvandlingen, den bringer Orienten inn i vestlig popmusikk. Nå står Neptun i Skorpionen, psykedelia kommer inn i bildet. Noe som innebærer en utforskning av sinnets dypere lag (Pluto), og erkjennelsen av en flertydig virkelighet. Også i 1966 stod equinox Venus i Vannmannen. 

 

I 1977 oppstår punk-rocken. Nå utgjør jo musikkformen rock i seg selv et opprør mot konvensjoner og autoriteter, men punken går enda lenger. Med Neptun i Skytten – og equinox Venus i Væren gyver den løs på etablerte moralkodekser og nasjonale og religiøse symboler. Den er i enda høyere grad enn de to foregående faser et uttrykk for frigjort energi, den har altså en utpreget Mars-kvalitet over seg (jfr. Venus i Væren).           

 

Hva skjer i 1988? Dette året regnes som ravekulturens fødselsår – og den nye musikkformen blir kalt ’house’. For tradisjonelle rockere oppfattes rytmen i denne musikken som monoton, statisk og repeterende. Neptun står nå i Stenbukken, de dansende behøver også et solid underlag! Equinox Venus står i Tyren, og ’house’ må derfor benevnes som en utpreget jord-musikk. Mens gammelrocken var luftig (Neptun og Venus i lufttegn), nyrocken både luftig og flytende (Neptun i vanntegn), og punken ildfull og energisk (Neptun og Venus i ildtegn). Det er også typisk for ’house’ og ’rave’ at man danser med hofter og ben – armene er relativt passive. Når det gjelder punken, med Venus i Væren – var hodekastingen påfallende! Værens tegn behersker som kjent hodet – og hanekammen gjorde altså hodet høyere enn noensinne.

 

Så er vi framme ved 1999. Hva skjedde her? Jo, dette var gjennombruddsåret for det som kan sees som en videreutvikling av house-musikken. Vi snakker om ’trance’, den mest kjøpte musikken blant dagens 18-åringer. DJ Lars Holte, som er norsk guru og internasjonalt kjent innen trance-bevegelsen, sier at denne musikken nærmest veltet fram fra undergrunnen i løpet av noen få sommeruker i 1999.

 

Hvordan høres ’trance’ ut, og hvordan skal vi definere denne musikken? Vel, alle som har hørt årets russebiler kjøre forbi burde ha en aning. På Internett kan vi finne følgende definisjon: ”… korte synthlinjer som repeteres uendelig gjennom hele låter, i tillegg til minimale rytmiske variasjoner og spredte, atmosfæriske synthtepper for å skille de rytmiske variasjonene fra hverandre”. 

 

Neptun i Vannmannen taler sitt tydelige språk om at den nye musikken er høyst tekno- og rytmebasert, Uranus styrer både teknologi og rytme, og slektskapet til ’house’ finner vi i equinox Venus i Tyren nok en gang. Men hvorfor disse 11-års intervaller? Og hvorfor akkurat disse årstallene? Her kommer min personlige teori: Innovasjoner innen musikken er underlagt Solens aktivitetsnivå. Solflekk-syklusen er på elleve år, og den siste syklusen kulminerte i 1999. Trance var tingen!

 

 

 

Steinar Skjervø var tidligere initiativtaker og medredaktør i tidsskriftet Aquarius, som ble utgitt i Lillehammer fra 1996 til 2001. Utdannet homøopat, og med en cand.mag.grad. innen humanistiske fag.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470