vannmannen-60x60Uranus beveger seg rundt Solen på ca. 84 år. Det betyr at den i snitt bruker ca. 7 år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Uranus i ulike stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om Uranus.

 

I korte trekk er stikkordene okkultisme eller bevisstgjøring av det ubevisste, intuisjon, innovasjon og nedfelling & forankring av det høyere i det lavere. Ny teknologi og nye måter å organisere ting på er andre kjennetegn. Uranus er knyttet til vannmannens tegn som har mange av disse tema ved seg. Hvordan Uranus sine krefter brukes, avhenger i stor grad av individets generelle utvikling og modenhet. Det tegn du har Uranus i vil imidlertid alltid fortelle en særlig viktig historie om hvilken type bevissthet du kan utvikle.

I motsetning til Pluto så har Uranus et godt rykte. Pluto bryter ned og ødelegger det gamle slik at det nye kan vokse fram. Denne prosessen pågår ofte over lang tid. Det er noe ubønnhørlig og trist ved Pluto sine transformasjoner. Når en står midt oppe i det er det vanskelig å forstå hva som foregår. Uranus derimot er rask. De nye løsninger og erfaringer kommer som lyn fra klar himmel. Plutselig har du internett og tilgang på all verdens kunnskap og informasjon. Uranus er knyttet til elektrisitet og alle de fordeler dette gir oss. Men, hvis sikringene er dårlige kan brann fort oppstå. Med andre ord skal det sterk rygg til for å bære de krefter Uranus ønsker å begunstige oss med. Når Uranus kommer i transitt til viktige punkter i horoskopet har mange opplevd å bli slått hardt i bakken. Uranus kommer normalt i opposisjon til det sted den står i fødselshoroskopet, når vi er rundt 42 år. Dette faller sammen med den berømmelige midtlivskrisen. Her gjør vi ofte opprør mot vårt tidligere liv, både privat og på jobb. Vi ønsker forandring, nok et stikkord på Uranus.

La oss bruke et eksempel for å gripe mer av Uranus sin natur. På en flyplass har vi et bakkemannskap og et flytårn som legger forholdene til rette for trafikken. Denne effektive logistikk, sikkerhet, kompetanse og aktivitet sorterer under Saturn. Saturn representerer det som er innenfor tid og rom. Saturn legger som sikringene, premissene for at elektrisiteten eller Uranus skal fungere godt. Uranus representerer det som er utenfor tid og rom. Når vi flyr beveger vi oss på kryss og tvers av tidssoner og vi får et utrolig overblikk, samt mulighet for helt nye kulturelle erfaringer. Med fly kan du faktisk komme fram dagen før du dro! Uranus er knyttet til selve flyvningen og det som skjer i luften. Vi ser hvordan flyene og pilotene ofte er helt avhengig av flyvelederne i flytårnet og ikke minst av bensin. Den samme relasjon har vi mellom de mange tusen forskere, ingeniører og skattebetalere som muliggjør NASA sitt romfartsprogram. Hvis forarbeidet er for dårlig, kan det gå veldig galt, slik vi så med bla. Challenger.

Uranus er med andre ord en særlig viktig pådriver for at du kan løfte deg selv nærmere en mer tidløs utsikt og innsikt i livet. Dette har sin pris. I Maslows behovshierarki skal mange ting på plass før du kan passerer toppen av hierarkiet uten risiko for å ramle ned og knekke ryggen. Uranus gir motivasjon til å utforske grensene, krysse grensene og bevege deg over i det transpersonlige, metafysiske, åndsvitenskapelige og okkulte. Med denne erfaring og innsikt i baklommen, gir Uranus videre evnen og viljen til å bringe nyervervet og grenseløse visdom med tilbake, til det som er innenfor tid og rom. Charles Lindberg var den første som fløy over Atlanteren. Han var vannmann og dermed under sterk innflytelse av Uranus.

Uranus er astrologiens planet. Astrologi har det ved seg at den fanger det individuelle i det universelle. Som en av helt få tradisjoner belyser astrologien på en presis, nyansert og dypsindig måte hva meningen er med akkurat ditt liv. Astrologi er studiet av sjelen. Ditt horoskop beskriver din sjel. I dette lys blir det enklere å gjøre gode valg, finne retning og framdrift, samt inspirasjon, kraft og glede. Astrologi gir også en god mulighet til å vite hva som skjer i tid og rom. Her er vi ved noen av Uranus sine aller mest spennende karaktertrekk; tidløs, okkult visdom anvendbar på alle nivåer i skapelsen. Denne vokser fram i sinnet og esoterisk sett hersker derfor Uranus over vekten og væren, de to mest mentale tegn.

 

Uranus i vannmannen

Uranus gikk inn i vannmannen 12. januar 1996. I dette tegn ligger evnen til å virkeliggjøre høye idealer. Gjennom identifisering med grupper og felleskap som tjener menneskeheten, næres og utvikles en grenseoverskridende bevissthet som strekker seg ut over enkeltmenneskets ofte korte horisont. På denne måten styrkes også samhold og toleranse. I de tilfeller hvor vannmannen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan de verdslige ambisjonene bli vel store og ønsket om personlig suksess ta overhånd. Uranus hersker som nevnt over dette tegn på et personlig plan og kan gi evne til å tenke både originalt og helhetlig. Sosial intelligens og ansvarlighet er andre karaktertrekk. Med Uranus i dette tegn har vi sett internett ta helt av. Hjemmesider er blitt allemannseie i enkelte deler av verden. Flytrafikken har vokst enormt. Enkeltindividet fråtser i billige flybilletter, på bekostning av ozonlaget. Forbrukerelektronikk, med flatskjermer i spissen overtar for den gamle tv’en. Alternativmessene dukker opp som paddehatter over hele gamlelandet og gir muligheter for større innsikt i egen sjel. I korte trekk har vi sett et vell av nye muligheter for vekst med Uranus i vannmannen og begynnelsen på vannmannens tidsalder.

 

Uranus i fiskene

Uranus gikk inn i fiskene den 10. mars 2003. I fiskenes tegn ligger evnen til å forlate det trygge og kjente til fordel for en ny retning i livet. Vi har involusjon og evolusjon. Den ene fisk vikler seg inn og ned i livets formside. Den andre fisk vikler seg ut slik at livet blir mindre innviklet. I fiskenes tegn ligger således en lengsel etter noe utover det rent verdslige og de har evnen til å kutte bånd som holder oss fanget. Fiskene har derfor grenseløshet og religion som to av sine tema. Med Uranus i fiskene og Pluto i skytten har vi sett en tilspisning av religiøse konflikter. Kampen mot terrorisme har sterke religiøse over- og undertoner. Begrunnelsen for krigen i Irak viste seg å være et luftslott. Her hjemme har statskirken vært oppe til ny vurdering. Alle ble rådspurt, bortsett fra den største og viktigste interesse gruppen, bestående av de mange som er innmeldt mot sin vilje. Alternativ helse er et annet viktig tegn i tiden. Halvparten av de som går til lege benytter også alternativ medisin. Som nevnt virker Uranus i samspill med Saturn, som fra 2005 til 2007 var i løven. Neptun er på samme tid i vannmannen. Dette bidrar til å forlenge og forsterke de impulser Uranus i vannmannen gir, noe som også gjenspeiles i en voldsom vekst av enkeltmannsforetak.

 

Uranus i væren

Uranus går inn i væren 28. mai 2010. Med unntak av en kort periode, hvor den går tilbake til fiskene så er den i væren fram til 16. mai 2018. Væren representerer de mentale såkorn som skal til for å sette selve livet i gang. I dette tegn ligger derfor initiativet og viljen til å virkeliggjøre helt nye ideer og prosjekter. I mange tilfeller vil væren orientere seg mot den fysiske virkelighet og havner dermed fort på idrettsbanen. Med Uranus i dette tegn vil vi forhåpentligvis se større mental klarhet vokse fram. Kunnskapssamfunnet og langt bedre utdannelse for folk flest er en realitet. Dette gir et godt utgangspunkt for å løse verdens problemer på en mer fornuftig måte. Den stridighet og kraft som kjennetegner både Uranus og væren gir imidlertid en risiko for at det stikk motsatte skjer. Mer tankekraft kan også gi større konflikter, hvis den ikke håndteres på en balansert måte. Uranus og Pluto var i konjunksjon i jomfruen på 60 tallet. De kommer nå fram til sitt første kvadratur. Dette kan knyttes opp mot det mye omtalte år 2012. Gamle virkelighetsabonnement skal her transformeres eller brytes ned på en kompromissløs måte. Nye ideer vil vokse fram eller gjenoppstå. I sin essens handler dette om fødsel av sjelsbevissthet, jomfrufødselen.

 

Uranus i Tyren

Uranus går inn i tyren 17. mai 2018 og vil være der til 27. april 2026.

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470