MånenMånen er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver dens mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som er mindre kjent.


Normalt så sier vi at månen og det tegn, hus og aspekt den står i beskriver vår kropp, følelser og mer instinktive behov. Likeledes vil vår barndom og opplevelse av mor kunne leses ut av månens posisjon i horoskopet. For en mann vil månen også utdype hva han trives med og føler seg komfortabel med hos en kvinne. For kvinner vil månen si noe om hvordan de selv opplever sine feminine sider.

 

Går vi et skritt videre kan vi si at månen representerer vår fortid, solen vår nåtid og ascendanten vår fremtid. Hva er så grunnen til dette? Månen representerer det vi kaller livets formside eller med andre ord hele den fysiske og materielle virkelighet vi har tatt bolig i. Som et bilde på dette har vi skallet som omgir kyllingen. I det øyeblikk vår egenvilje, individualitet, livskraft og kompetanse blir tilstrekkelig sterk, så vokser vi ut av de gamle former som har utspilt sin rolle, akkurat som kyllingen vokser ut av egget. Et annet eksempel vil være når vi flytter hjemmefra. Vi forlater da mors skjørt. Månen representerer med andre ord også den beskyttelse og støtte offentlige sektor gir til de som trenger det i kraft av trygd, ulike stønader og krisepakker til alle de som ennå ikke klarer å stå på egne ben. Det er i denne forstand månen representerer fortiden. USA sin nasjonaldag 4. juli faller i krepsens tegn, som er styrt av nettopp månen. Slik sett er det illustrerende at nettopp USA ville tilbake til månen.

 

Det er beskrivende for tidsånden at vi har et markant fokus på mye av det som ligger til månens tematikk. Månen er den form vi tar bolig i og hus, hytter, biler og båter er alle knyttet til månen eller former som omgir oss. På en måte kan vi si at de er substitutter for mors mage. Vi får imidlertid ikke med oss noen av disse eiendeler i graven og det er derfor paradoksalt at vi tillegger de en så eksepsjonelt høy verdi. Jo lenger ned i formen vi graver oss jo sterkere blir tingenes tyranni og det skallet som omgir oss. Navlestrengen blir tykkere og tykkere. Virkeligheten lenger og lenger unna. Månesyken herjer og vi er alle lunatics når vi er offer for reality-tv og vår tids mantra og krisemedisin; shop until you drop. Platons hulelignelse illustrerer nettopp denne type logikk på en glitrende måte.

 

Løfter vi blikket og ser på vårt solsystem så er månen faktisk et himmellegeme livet har forlatt. Den er et lik. På samme måte som vår kropp går i graven, ligger månen og råtner i verdensrommet. Kroppen forgår men livet består. Vi har en sterk følelsesmessig forbindelse med våre avdøde slektninger og familie. På tilsvarende måte har menneskeheten en lang historie i forhold til månen, som gjør oss særlig påvirket av den, enn så lenge. Månens innflytelse svekkes imidlertid i steinbukken og faller helt bort i skorpionens tegn. Den dypere esoteriske mening med dette er særlig spennende. Når våre sjelelige krefter kommer sterkere på banen vil vi lettere kunne forlate og gi slipp på de former som har utspilt sin rolle til fordel for nye og bedre. Ideelt sett har vi med månen i disse tegn mestret og løsrevet oss fra de fengsler vi selv har skapt. Dette gjelder i tanken, i begjær- og følelseslivet, så vel som i de mer fysiske og verdslige anliggender. Frihet, selvbevissthet, sann og sunn individualitet, integritet og styrke erobres. En parallell til denne type utviklende løsrivelsesprosess er grundig beskrevet for oss i både Egyptiske og Tibetanske dødebøker. Det er ikke uten grunn at døden feires i mange kulturer.

 

Til slutt skal vi nevne at månen er esoterisk hersker i jomfruens tegn. Jomfrumoderen kan knyttes til både Eva, Isis og Maria, som symboliserer henholdsvis vår mentale, følelsesmessige og fysiske natur. Jomfrumoderen føder et barn. Barnet representerer vår egen sjel som skal forløses gjennom vårt personlige liv og virke. I jomfruens tegn har månen således en særlig spennende funksjon i den forstand at her fylles formen med nytt liv. Et besjelet og inspirert liv. En hverdag på jobb som er meningsfull i et større perspektiv. Her fødes en ny bevissthet i og gjennom formen.


Skrevet av Gisle Henden og publisert i magasinet Visjon vinteren 2010.

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470