SolenSolen er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver dens mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som er mindre kjent.

 

Solen er ingen planet men en stjerne. Normalt så sier vi at solen og det tegn, hus og aspekt den står i beskriver vår personlighet, identitet, egenart og selvbevissthet. Likeledes vil vår opplevelse av far kunne leses ut av solens posisjon i horoskopet. For en kvinne vil solen også utdype hva hun trives med og føler seg komfortabel med hos en mann. For menn vil solen si noe om hvordan de opplever sin maskulinitet.

 

Går vi et skritt videre kan vi si at månen representerer vår fortid, solen vår nåtid og ascendanten vår fremtid. Hva er så grunnen til dette? Månen representerer det vi kaller livets formside eller med andre ord hele den fysiske og materielle virkelighet vi har tatt bolig i. Som et bilde på dette har vi skallet som omgir kyllingen. I det øyeblikk vår egenvilje, individualitet, selvtillit, livskraft og kompetanse blir tilstrekkelig sterk, så vokser vi ut av de gamle former som har utspilt sin rolle, akkurat som kyllingen vokser ut av egget. Et annet eksempel vil være når vi flytter hjemmefra. Vi forlater da mors skjørt. Solen representerer med andre ord den situasjon hvor vi er tilstrekkelig sterke til å stå på egne ben. Ungdomstiden kan således knyttes til Solen. Soria Moria slott og kongen i folkeeventyrene illustrerer den prosess vi alle skal gjennom for å bli den vi er, eller med andre ord, helten i våre egne liv. Det tegn Solen står i utdyper hvordan dette foregår. Solen er ingen planet men en stjerne og den gir lys, liv, glød, inspirasjon og kraft.

 

Det er beskrivende for tidsånden at vi har et markant fokus på mye av det som ligger til Solens tematikk. Markedsføring, profilering, persondyrkelse, karriere, posisjonering, selvutvikling og personlig suksess er knyttet til Solen. Vi løfter våre liv opp og ut slik at vi blir synlige med egen bedrift, hjemmeside og mange venner på facebook. Livet leker. Solen forgyller og utsmykker. Vi flotter oss i dyre biler, hus, hytter og båter, med klokker, luksus og komfort for på den måten å oppleve at vår egenverdi og selvtillit øker.

 

Løfter vi blikket og ser nøyere på solen så er den et levende trefoldig vesen. Vi har den fysiske Sol, Solens hjerte eller sjel og dens åndelige dimensjon. Etter hvert som Solen styrkes i deg vil din identitet og selvbevissthet endres. Fra person, til sjel, til ånd. Fra det personlige til det transpersonlige. Hva gir deg identitet? Med Solen i løvens tegn hvor den er hersker, bygges en sterk, robust og godt integrert personlighet. Denne er tuftet på en sunn og god selvtillit i både tankene, følelsene og i det fysiske liv. Med Solen i det motsatte tegn vannmannen, hvor den svekkes, videreutvikles vår identitet og selvbevissthet. Her forankres den ideelt sett også i det transpersonlige, metafysiske eller åndsvitenskapelige liv. I dette lys ’svekkes’ personligheten. Det individuelle og universelle integreres og ses i samme lys eller bilde. I sin essens representerer solen graden av personlig utvikling og modenhet, samt evne til å respondere på og utfolde sjelens kvaliteter. De tolv stjernetegn utdyper hva dette handler om.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470