MerkurMerkur er en særlig viktig faktor innen astrologi og det finnes en rik mytologi og symbolikk som beskriver dens mange ansikter. Vi skal her helt kort peke på noen sider som kanskje er mindre kjent.

 

Normalt så sier vi at Merkur og det tegn, hus og aspekt den står i beskriver vår tanke, kommunikasjon, kunnskap, visdom, analytiske og intellektuelle evner. Likeledes vil vår opplevelse av søsken i noen tilfeller kunne leses ut av Merkurs posisjon i horoskopet. Hvordan vi forholder oss til reise, utdannelse, media og naboer vil også være påvirket av Merkur.

Går vi et skritt videre kan vi si at Merkur beskriver både den konkrete og abstrakte kunnskap og tanke, samt kontakten mellom de to. Madam Helena P. Blavatsky skrev en gang at tanken er virkelighetens drapsmann. Med dette mente hun at hvis vi avskriver den abstrakte, transpersonlige, metafysiske, kosmologiske virkelighet og erkjennelse som tull, tøys og overtro, så har vi samtidig avskåret oss selv fra kontakten med den tidløse visdom og med vår egen sjel. Nettopp dette er Merkur sin største utfordring og mulighet. Merkur var den eneste av Gudene som kunne reise både opp til Himmelen/Olympen og helt ned til Helvete/Hades. I dette ligger at Merkur etablerer en kontakt, forbindelse og forståelse mellom vår sjel og personlighet. Merkur befrukter derfor vår tanke med visdom og med kunnskap om vår egen sjel. Når denne kontakt og integrasjon styrkes vil intuisjonen, dvs. sjelens lys, styrkes i og gjennom vår personlighet.

Det er beskrivende for tidsånden at vi har et markant fokus på mye av det som ligger til Merkur og den konkrete tanke. Vi chatter og sender SMS som aldri før. Vi overveldes av litteratur både på papir og elektronisk. Nyheter og faktakunnskap strømmer på døgnet rundt i alle kanaler. Alle småbyer vil ha sitt eget Universitet. Kunnskapsøkonomien har skjøvet primærnæringen ut på sidelinjen. Internett er blitt en menneskerett. Tar vi ett skritt tilbake ser vi at det aller meste av dette handler om konkret kunnskap. Naturvitenskapen har gode kår. Den abstrakte tenkning og åndsvitenskap er imidlertid mindre synlig. Visdom er vitenskapen om sjelen og ånden, kunnskap er vitenskapen om formen og materie. Kunnskap er objektiv og separerende, visdom er subjektiv og syntetisk. Kunnskap deler opp, visdom forener. Kunnskap differensierer mens visdom harmoniserer. Kunnskap handler om formen eller skallet rundt kyllingen. Visdom handler om livet inne i formen, selve kyllingen. Når Merkur fungerer godt i samfunnet og i livene våre, vil visdommen få bedre vilkår og virkelighetsabonnementet blir spenstigere, mer helhetlig og enhetlig.

Merkur hersker i Tvillingene og i Jomfruens tegn. Den er svekket og faller i de to motsatte tegn, skytten og fiskene. Hva betyr så dette? I Tvillingene og i Jomfruen finner vi den analytiske, kunnskapsrike Merkur som skiller klart og tydelig mellom godt og dårlig, rett og galt. I Skytten og Tvillingene finner vi en Merkur som oppløser all svart/hvitt tenkning og hvor dualitet og polarisering oppløses og integreres i en større kontekst. Tanken underordnes her sjelen, og fungerer da som et nyttig og villig redskap. Da blir det mer fred og fordragelighet i verden.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470