VulkanVulkan er esoterisk hersker av tyrens tegn og særlig viktig innen esoterisk astrologi. Den representerer blant annet det press sjelen legger på personligheten slik at individualiserings- prosessen styrkes. Vulkan er gudenes smed og finsliper de smykker som ofte ligger gjemt i vår sjel.

 

Originaltitel: Vulcan in the Signs, oversat af: Johan Tino Frederiksen. 

Vulkan i tegnene av Dr. Michael D. Robbins


Først noen stikkord:
* Beliggende mellom Merkur og Solen
* Symbol: Kilen nedbryter materien og lyset strømmer inn
* Formidler 1. stråle for vilje og makt. Ødelegger livets formside så sjelen settes fri.
* Styrer kronchakraet og et senter foran strupen
* Formidler energi mellom strupen og sakralchakraet
* Forbundet med biskjoldbrukskjertlene
* Hersker esoterisk og hierarkisk i Tyren
* Den skapende sjels arbeide i underbevisstheten og i naturen
* Sjelens vilje og hensikt
* Utholdenhet og isolasjon
* En hellig planet
* Skaper begjær hos massene og hensikt hos disippelen
* Styrer opprustning samt 1 og 4 innvielse
* Ødelegger kausallegemet ved 4. innvielse
* Månen skjuler vulkan i tyren, jomfruen og vannmannen.
* Vulkan renser materien
* Smir gudenes smykker
* Renser og smir om, forfiner
* Gjenbruker og beriker
* Kompresjon
* Går dypt
* Slår rytmisk


Værens tegn er utdypet grundig som en mal. Se de andre tegnene for kortere beskrivelser.

Vulkan i Aries

Vulkan har et naturligt forhold til Aries gennem en fem-foldig relation: Pointer 2[1], Aries, Jorden, Vulkan, Pluto. Hvad er naturen af det ”guddommelige design” som bliver smedet i selve livsprocessen? Det guddommelige design som bliver smedet i livet hos en discipel eller indviet med en fremtrædende Vulkan i Aries, vil være stærkt arketypisk og idealt, fremfor praktisk. Det individuelle guddommelige design vil være påtrykt. I hvilken udstrækning (og hvis ja, hvordan) er ”Juvelen i Lotussen” aktiv i livet? Er kapaciteten til at holde et diamanthårdt spændingspunkt tilstede?Kraften til at holde et diamanthårdt spændingspunkt med uforfalsket viljestyrke, vil være meget stærk. I hvilken udstrækning er de syv hovedcentre [hvilke jeg udleder er styret af Vulkan] en fremtrædende faktor i disciplens energi system? I hvilken udstrækning dominerer de, de normale ’mindre’ centre? Der vil være et umådeligt hovedcenter fokus (kronechakra). Aries kan rimeligvis associeres med hovedcentret, ligesom Vulkan er det (EA, s. 517). Vulkan, ligeledes, kan rimeligvis associeres med de syv kontrollerende hovedcentre udfra følgende analogi: Store Bjørn forholder sig til de syv hovedcentre i DOHIKS[2], ligesom Vulcan forholder sig til de syv hovedcentre i vores Sol Logos, og ligesom Vulkan (i dens mikrokosmiske effekt) forholder sig til de syv hovedcentre i et menneske[3].

På hvilken måde griber sjælen (sol englen) personligheden, og bøjer personligheden under sin vilje og gennemtvinger denne vilje? Solenglen vil gribe personligheden, og bøje personligheden under sin vilje og gennemtvinge denne vilje, på en måde som ikke er specielt subtil eller blid. Der vil være et virkningsfuldt udtryk af kraft fra sjælens sfære. Fra et sjælsperspektiv, på hvilken måde og med hvilke kvaliteter rammer sjælens vilje personligheden? Fra sjælens perspektiv vil sjælens vilje ramme personligheden med en bestemt kraftfuld uophørlighed; presset vil være u-eftergivende. Der vil være en fornemmelse af at et indre pres altid vil være tilstede, og at man altid er skubbet fremad. Sjælen kan, i dette tilfælde, betragtes som en slags ’slave-pisker’, dog uanset hvilken stråle, så repræsenterer Vulkan i Aries en kraftfuld kombination af første stråle kræfter.

Har livet været præget af at omstændigheder og ting periodisk blev smadret/ødelagt? Effekten af ødelæggelse i livet vil være udtalt. I det mindste vil der være nok åndelig vilje i brug indadtil til beredvilligt at forårsage ødelæggelse (medmindre den er modificeret og opmagasineret af forbedrende kræfter). Sjælsdrevne viljes-strømme vil være usædvanlig stærke, og dette kunne (i en svækket eller uforberedt personlighed) beredvilligt producere ødelæggelse.

I hvilken udstrækning og på hvilke områder i livet har individet indvirkning? Bemærkes dynamikken af ”hammeren” i nogen af energifelterne eller i relation til omgivelserne? ”Hammer-aspektet” af Vulkan vil være ligefremt og nemt at udtrykke. Aries mennesker må altid lære at observere/styre den styrke de frigiver; denne kombination tenderer ikke imod styring, men imod brug af umådeholden kraft. Kraften kan udtrykkes på en overkraftig måde, og med stærke, rytmiske trykhammer anslag. Aries er relateret til ’dansen’ (’Livets dans’); fornemmelse af rytme med denne kombination vil være stærk, og de rytmiske anslag kraftfulde. D.K. taler om første stråle typens kærlighed til ”ødelæggende kor”; Vulkan i Aries vil give kærlighed til hvad der kunne kaldes ”ødelæggende anslag”.

Når individet bruger ødelæggelses energien i livet, hvordan bruger individet denne energi og imod hvad eller hvem?
Destruktiv adfærd vil være forventeligt gennem ikke-moderat brug af kraft. Om det er imod mennesker eller ting, så bruges destruktionen til at fjerne forhindringer; disse forhindringer vil blive mødt ”lige på og hårdt”. Der vil ikke være noget diskret over den destruktive proces.

Hvordan ses viljen (både personlig vilje og åndelig vilje) generelt i livet? Hvilke viljes-kvaliteter er demonstreret? I hvilken udstrækning er individet i stand til urokkelighed og vedholdenhed? Med Assagiolis terminologi vil det være den ”stærke” vilje som ses, fremfor den ”kyndige” vilje. Denne kvalitet af u-eftergivende vilje vil være fremherskende. Der vil være urokkelighed i varigheden af perioden med intens udfoldelse, men der vil være tendens til at bruge viljen i kortere udladninger, frem for kontinuerligt over længere tid.
Hvad, hvis noget, søger individet at forme og hvordan takles denne formning? Med denne kombination vil der ikke være en dyb forståelse af stoffet i sig selv, så formningen vil ikke finde sted i de håndgribelige sfærer, som man kunne forvente hvis Vulkan var i Taurus eller et af de øvrige jordtegn. Afhængig af udviklingstrinet (selvom, lad os huske dette, vi snakker om disciple og indviede) vil formningsprocessen relatere til sfærerne for tanker og idéer. Disse typer vil være mere tilbøjelige til at ”sprøjte en teori ud” end til at forme eller udøve håndværk i stoffet. Forholdet til stof vil have tendens til at være destruktivt, med en måske urealistisk vurdering af hvor meget en ting ”kan klare”.

I hvilken udstrækning og på hvilken måde er lysværdien af stof manifesteret i individets energisystem, specielt igennem hvad vi normalt kalder ”stofaspektet”? I mindre grad end med Vulkan i Taurus eller i Virgo. På visse områder er sjælens lys tilsløret i Aries, selvom åndens lys ikke er det. Aries er ikke kendt for forfinelsen af stof aspektet; dens naturlige hersker, Mars, er ’profan’ på en vigtig måde (”udenfor templet”) og er i naturlig opposition til Venus, lysplaneten. Men jeg vil mene at stofaspektet kan hæves til høj varme med Vulkan i Aries, og denne varme er en forløber for lys.

I hvilken udstrækning og hvordan er individet engageret i processen med at ”højne stoffets vibration”? Måske Vulkan i Aries er mere involveret i at fremtvinge stoffets føjelighed. Dog vil denne kombination helt sikkert skubbe stoffet ind i ilden, hvilket, igen, ville ende op med at afsløre stoffets lysværdi og dermed øge dets vibration.

Hvordan gebærder individet sig i forbindelse med at dominere eller kontrollere astrallegemet, begærlegemet? Jeg er fristet til at sige ’via brutal kraft’. Aries er et meget mentalt tegn (på dette trin i evolutionen). Vi vil se kombinationen sind/vilje i opposition til begær. Der vil simpelthen være tendensen til at sige ’Nej’ til begær, uden nødvendigvis at forstå det eller transmutere det. Derfor kan denne kombination være undertrykkende i forbindelse med begær- og astrallegemet.

Af hvilken natur er samspillet imellem sakralcenter og halscenter, og er viljen inddraget i dette samspil på nogen virkningsfuld eller bemærkelsesværdig måde? Med Vulkan i Aries (specielt hvis den er fremtrædende i livet via stærke aspekter eller via stråle sympati {dvs. når første stråle er en naturlig del af energisystemet}), vil viljen altid blive inddraget. Der vil måske være tendensen til at fornægte den ene (sakralcentret) og forcere det andet (halscentret). Med denne kombination er Kain alt for villig til at dræbe Abel. Faren er at kraft vil blive brugt unaturligt; viljen vil påtrykke dets design uden at give processen tid til at operere på en fornuftig naturlig måde. Med Vulkan i Aries vil der naturligvis være en tendens til at ”fremtvinge sagerne”.

På hvilken måde og i hvilken udstrækning viser den fysiske form sig at være stædig, usamarbejdsvillig og ligefrem tykhovedet overfor sjælens vilje? I hvilken udstrækning er individet i hænderne på egen-vilje og stædighed? Vulkan i Aries er ”hovedstærk”, hvor Vulkan i Taurus er et ”tyrehoved”. Måske er der en forskel, men muligvis ikke en stor. Under alle omstændigheder er potentialet for egen-vilje og stædighed meget stærkt. Men vi kan måske sige at Vulkan i Aries vil anspore en person til at være mere forandringsvillig overfor de omstændigheder hvor han eller hun var stædig – uforudsigeligt stædig. (Jeg er klar over at dette ikke er en esoterisk fortolkning, men vi har at gøre med en meget esoterisk planet hvis indflydelse på eksoteriske sager, måske, er dunkle og derfor diskussionsværdige).

Hvordan udvikles krystallisering i personligheden? Hvilken rolle spiller ”hårdhed” i livet? Da Aries transmitterer både første og syvende stråle kan hårde holdninger forventes, men måske størkner de ikke som man eksempelvis ville forvente med Vulkan i Capricorn.

Af hvilken natur og kvalitet er individets initiativ? I hvilken udstrækning og hvordan sætter individet ting igang? Aries er tegnet for alle begyndelser og Vulkan sætter ting i bevægelse (inklusiv hele den evolutionære proces). Man kan forestille sig at tendensen til at initiere vil være fremtrædende og kraftfuld. Vi kan måske tænke på denne dynamik som det ”oprindelige anstød” – ”den første bevæger”[4].

I hvilken udstrækning er individet optaget af styrken af det fysiske legeme? I høj grad optaget af styrken af det fysiske legeme, og tilbøjelig til at forcere det fysiske legeme ud i styrkebedrifter. Den Uranus lignende[5] planet ’Vulcanus/Samsom’ vil være impliceret i disse styrke demonstrationer. Jeg ville overlade det til Niklas at skelne hvordan effekten på den fysiske styrke eventuelt kan opdeles imellem Vulkan og ”Vulcanus”.


I hvilken udstrækning og hvordan er individet relateret til mineralriget? Kun i begrænset omfang, men tendensen til at smede våben, eller – i højere grad – til at bruge smedede våben vil være meget stor. Andre placeringer af Vulkan ville måske være mere disponeret for at forme våbnene, men Aries indflydelsen tøver sjældent med at bruge våbnet.


På hvilke måder, hvis nogen, vil individet skabe[6]? I hvilket omfang er denne skabende aktivitet praktisk eller kunstneriskt? I hvilken udtrækning er individet dybt optaget af sager vedrørende formers struktur? Jeg vil mene at skabelse/konstruktion i stoffet er begrænset. Konstruktioner i sindets sfære vil være mere almindeligt (for disciple og indviede). Jeg tænker ikke på Aries som et tegn der disponerer for tilegnelse af stoffets love.

Hvordan manifesteres isolationsfaktoren i livet? Af hvilke grunde søges isolation, hvis den søges? Tendensen til isolation kan være udtalt. På en lavere vending i spiralen, disponerer Aries til en ’gøre det alene’ holdning. Den udtalte første stråle i denne kombination vil bestyrke tendensen til isolation. Isolation søges måske for at opnå uafhængighed fra handlinger. Der vil være en udtalt tendens til at stole på sig selv, og en disponering for at ’tage sagerne i egen hånd’. Evnen (på et senere trin i evolution) til at centralisere i Selvet vil indledningsvis føre til isolation.


I hvilken udstrækning er ”viljen-til-kærlighed[7]” aktiv i livet, og på hvilken måde er den aktiv? (Dette spørgsmål er i relation til Vulkans forbindelse til ”Solens hjerte”). Jeg tror at tendensen vil være mere henimod ”viljen-til-at-være”, selvom Aries (på et højt evolutionstrin) er et eksempel på ”Guds lam som siden verdens grundlæggelse bliver slagtet igen og igen”[8]. Den ”Evige Ungdom” (Aries) er også det ”Store Offer” (Pisces). Vi kan sige at monaden begynder dens pilgrimstur under impulsen fra ”viljen-til-kærlighed”, og denne begyndelse kan relateres til Aries (ligesom den første impuls til sjælens inkarnation er styret af Aries).

Hvordan vil Vulkan (når den er i et specifikt tegn) operere med hensyn til de forskellige indvielser, som den siges at være medspiller i? Vulkan i Aries vil bestemt sætte ild til fænomenet ”den brændende grund” som sker før første indvielse (hvori Vulkan og Pluto er så fremtrædende). Vi kan også sige at Vulkan (eftersom den er relateret til monaden og Shamballa) presser ånden ind i stoffet i begyndelsen af indvielsesvejen. (Monaden er aktiv i forhold til sjælen og subtilt aktiv i forhold til stoffet, selv ved den første indvielse). Prologen til den første indvielse må nødvendigvis være destruktiv fordi der er mange hindringer for en fundamentalt ny orientering, som skal ødelægges; vanerne (Vulkan/månen) igennem æoner må knækkes, endda pulveriseres. Vi kan se med Vulkan i Aries indvarslingen af det nye, samt afbrændingen af broer (eller skal vi sige brugen af dynamit imod broer?).


Aries er aktiv ved den tredje indvielse (EA, s. 387-388). Også Mars og månen (som skjuler Vulkan udfra een sandsynlig fortolkning) er aktive. Den monadiske vilje (aktiv i en hvis udstrækning ved den anden indvielse) bliver en uigenkaldelig indflydelse ved den tredje indvielse. Aries giver en stærk orientering imod ånden, for ånden er ”den eneste ene” og Aries er den Ene. Vulkan er udsendingen for åndens vilje (nogle gange kaldet åndelig vilje). Vi kan dermed se hvordan Vulkan og Aries er fremtrædende ved denne indvielse, på hvilket tidspunkt monadens vilje bliver uigenkaldelig (dog – til at starte med – meget svagt). Et eller andet sted imellem anden og tredje indvielse passeres det punkt, som gør at man ikke længere kan vende tilbage, og den nu betroede discipel, har forpligtet sig til indvielsesvejen for det store Hvide Broderskab og kan ikke vende om. Vulkan i Aries repræsenterer en ny anerkendelse af den guddommelige vilje, og en ny (omend spirende) evne til at bruge denne. Alle personlige tilbøjeligheder og begær er brændt væk (endnu en brændende grund for Vulkan i Aries) i monadens vilje, og begyndelsen til ægte isolation finder sted, for manden er ikke mere tiltrukket til de tre verdener udfra hvad han kunne få ud af dem.

I forbindelse med den fjerde grad er Vulkan meget involveret med at ”forsegle ensomhedens hul”[9]. Ved den fjerde grad finder vi manden (afskåret fra ”det som er foroven og det som er forneden”) som har givet afkald på alt begær. Igen ser vi Vulkan som begærets fjende per se[10], for viljen og begæret (selvom de er relateret) er, i een forstand, modsætninger. Vulkan skænker styrken til at bevise afkald fra alt begær, undtagen begæret efter at manifestere Planen. Da den fjerde grad repræsenterer en totalt ny livsvej, samt en repolarisering i vital legemet af den planetariske Logos (og endda sol Logos), ses det heraf hvordan Aries, livets tegn, er specielt indblandet. En indviet begynder i sandhed at leve på dette punkt, og Aries indvarsler denne leve proces. Da kausallegemet må ødelægges for at få adgang til ’livets sfære’, ser vi endvidere hvordan kombinationen af Aries og Vulkan er mest passende til både at pulverisere og brænde kausallegemet. Afbrændingen sker for alle [stråler], men der er forskellige metoder for den ’kausale sønderlemmelse’; for den første stråle er metoden tilintetgørelse på særlig vis relateret til Vulkan i Aries.

Hvilken type kraft vil ”tilintetgøre stenen”? (refererer ikke kun til stof, men også til Juvelen i Lotusen som også ødelægges og fortæres af ild ved den fjerde indvielse). Den fjerde grad repræsenterer et eventyr ind i sfæren af ”frie sjæle”, og Aries indvarsler alle sådanne eventyr. Dette er et eventyr ind i Viljens Sfære (for hvilken kombinationen med Vulkan i Aries er særlig brugbar). Destruktion, Ild, Indvarsling, Liv.

Hvad kan forventes af kombinationen med Vulkan i Aries udfra strålerne som transmitteres via Aries og strålerne som transmitteres via Vulkan? Aries som en konstellation transmitterer første og syvende stråle. De planeter som hersker over Aries transmitterer strålerne (6, 1 – Mars); strålerne (4, 3, 5 – Merkur); strålerne (7, 1, 3, 5 – Uranus). Vulkan transmitterer strålerne 1, 4, 7 og/eller 5 hypotetisk.
Nogle af de nævnte stråler (udover de vanlige) er baseret på forskellige tilgængelige referencer, og også på udledte spekulationer. Strålerne 1, 7 og 3 for Uranus er givet af tibetaneren og femte stråle er udledt af det tætte forhold Uranus har til det okkulte, ortodoks videnskab, samt elektricitet. Mars’ første stråle kommer fra diskussionerne i Mars’ Skole[11]. Merkurs tredje stråle og femte stråle kan let udledes. Under alle omstændigheder er første og syvende stråle fremtrædende. Vulkans association med syvende stråle fremkommer fra princippet om rytme og dette princips association med mineralriget. Vulkan har en tæt forbindelse med alt som er konkret og solidt, deraf associationen med femte stråle som fremmer konkretisering og tyngde. Et studie af de Primære Lotus’er i Kosmisk Ild, s. 841-842, syntes, via udledning og et mål intuition at forbinde Vulkan med en stærk femte stråle komponent. Vær du dommeren. (Men selvfølgelig kan femte stråle på en måde betragtes som en understråle af første stråle.)

Hvis vi spørger efter meningen med Aries/Vulkans forbindelse til syvende stråle, kommer vi måske til at tænke på fremtvunget ensretning, og forstærkningen af Loven, snævert fortolket. Men Vulkans syvende stråle forbindelse er spekulativ, hvorimod Vulkans første stråle er sikker og dens fjerde stråle kraftigt antydet via dens forbindelse med Taurus og med menneskeheden (de ”brændende sten” og de ”levende sten”[12]). Jeg har valgt at tage en ikke-systematisk indfaldsvinkel i spekulationer om Vulkans mulige mening i de resterende elleve tegn i zodiakken. Jeg håber inden længe at give disse positioner samme opmærksomhed som ved Vulkan i Aries ovenfor, men jeg oplever at tiden til at gøre dette mangler for tiden. Så jeg vil simpelthen nedfælde på en temmelig skitse-agtig manér nogle mulige esoteriske fortolkninger. Listen af spørgsmål nedenfor er stadig af værdi, men jeg vil ikke referere til denne liste punkt for punkt. De nedfældede punkter er mere relaterede strøtanker frem for en fremadskridende afhandling om emnet. De kan bruges til tankefrø til en mere systematisk afhandling om emnet. Naturligvis, er det tydeligt at der ikke er noget helligt/ukrænkeligt eller endog nødvendigvis sandt i disse strøtanker; de er udelukkende ment som indikationer.

Vulkan i de andre tegn – skitseret
-         Hvad er naturen af ”det guddommelige design” som smedes indvendigt i livet?
-         I hvilken udstrækning (og i så fald hvordan) er ”Juvelen i Lotus’en” aktiv i livet?
-         Er kapaciteten til at fastholde et diamanthårdt spændingspunkt tilstede?
-         I hvilken udstrækning er de syv hovedcentre en fremtrædende faktor i disciplens energi system?
-         I hvilken udstrækning dominerer de, de normalt ’mindre’ centre?
-         På hvilken måde griber sjælen personligheden, og bøjer den under sin vilje og fremtvinger denne vilje?
-         Fra et sjælsperspektiv, på hvilken måde og med hvilken kvalitet rammer sjælens vilje personligheden?
-         På hvilken måde oplever personligheden presset fra den åndelige vilje?
-         Har livet været et hvor omstændigheder og ting regelmæssigt blev pulveriseret?
-         I hvilken udstrækning og på hvilke områder er individets liv effektfuldt?
-         Er ’hammerens’ dynamik synlig i nogen af energi områderne eller i relation til omverdenen?
-         Når individet bruger destruktionens energi, hvordan bruger individet så denne energi?
-         Hvordan ses vilje (hvadenten det er personlig eller åndelig vilje) i livet?
-         Hvilke viljes-kvaliteter  demonstreres?
-         I hvilken udstrækning er individet i stand til at holde fast og holde ud?
-         Hvad, hvis noget, søger individet at forme/kreere og hvordan praktiseres denne kreativitet?
-         I hvilken udstrækning og på hvilken måde er lysværdien i stoffet manifesteret i individets energisystem, specielt i det vi normalt kalder ”stofaspektet”?
-         I hvilken udstrækning og hvordan er individet engageret i processen med ”øgning af stoffets vibration”?
-         Hvordan praktiserer individet dominans eller kontrol af astrallegemet, begærlegemet?
-         Af hvilken natur er samspillet imellem sakral- og halscentret, og er viljen bragt ind i dette samspil på nogen bemærkelsesværdig eller potent måde?
-         På hvilken måde og i hvilken udstrækning viser den fysiske form sig at være stædig, usamarbejdsvillig og ligefrem tykhovedet overfor sjælens vilje?
-         I hvilken udstrækning er individet givet i hænderne på egen-vilje og stædighed?
-         Hvordan er krystalliseringer udviklet i personligheden?
-         Hvilken rolle spiller ’hårdhed’[13] i livet?
-         Af hvilken natur og kvalitet er individets initiativ?
-         I hvilken udstrækning og hvordan får individet ’tingene til at ske’?
-         I hvilken udstrækning er individet optaget af styrken af den fysiske krop?
-         I hvilken udstrækning og hvordan er individet relateret til mineralriget?
-         På hvilke måde, hvis nogen, ønsker individet at skabe/konstruere[14]?
-         I hvilken udstrækning er sådan skabende aktivitet praktisk eller kunstnerisk?
-         I hvilken udstrækning er individet dybt optaget af sager vedrørende formers struktur?
-         Hvordan manifesteres isolationsfaktoren i livet?
-         Af hvilke grunde søges isolation, hvis den søges?
-         I hvilken udstrækning er ’viljen-til-at-elske’ aktiv i livet, og på hvilken måde er den aktiv?
-         Hvordan vil Vulkan opføre sig med hensyn til  de forskellige indvielser, i hvilke den siges at spille  en rolle?

 

Vulkan i Taurus


Perfektion af formens struktur og skønhed. ”Blank-polering” af Mars’ skjold; sætte stof under maksimalt pres indtil det fremviser dets ’lys indhold’, og fremviser dens opadstigende ’lysform’. Viljesfyldt kreativitet i stof. Trægheden i stof. Stædig, modvillig egen-vilje[15]. Tamas i dens værste aspekt[16]. Det blændende lys fra ”Shivas øje”, ”Visdommens øje”. Evnen til at kommandere via ajnacentret, eller (alternativt) det ”tredje øje” (disse to er ikke det samme). Overvældende ”uhindret oplysning”; viljen-til-lys. Guddommelig vilje projiceret via kraften af ”Ordet”. Den uomtvistelige Guds vilje i stoffet. Manuen der skaber livets fartøjer i de tre verdener. ’Formen’ som lyd frembringer; den ’formende’ kraft i vibration. Vulkan, som den hellige planet der primært distribuerer første stråle på sjælsniveau, kan rimeligvis associeres med Loven om Vibration. Bemyndigelse over den fysiske form; Bemyndigelse over udstrålingen fra det æteriske legeme. Isolationen ’som pådrages’ ved at gøre alle ’ting’ til ’lys’. Evnen til at overvinde Taurisk begær via viljen og afstandtagen; modmedicinen imod Taurisk begær. ’Juvelen’ (Vulkan) inden i ’Skatkammeret’ (Taurus). Skatkammeret i det kausale legeme. Hammerslaget som splintrer kausallegemet ved den fjerde indvielse. Dette kan også siges om Aries. Centralisering i forbindelse med isolation ved den fjerde indvielse. Kraften af den oplyste vilje til at overkomme blændværk ved den anden indvielse. Kraften til at mestre den fysiske form via viljen ved den første indvielse. En energiassociation imellem ’Solens hjerte’ og den centrale åndelige sol; ’Juvelen’ er, på en måde, ’Hjertet’, og Plejaderne (p.t. associeret med Taurus) kan rimeligvis betragtes som den ”centrale åndelige sol”. Og så videre som intuition og fornuft dikterer....


 

Vulkan i Gemini

Pollux’ vilje, den ”ældre bror”; underkuende den ”Yngre broder”. Tænkt som den der afslører oplyst vilje. ”Kraftens Ord”. Den rene kraft af tanke og ord. ”Sind over stof”. Bevægelse betragtet som inerti (den tendens som stof i bevægelse har til at forblive i bevægelse); evig bevægelse. Smedningen af ”kommunikations-linierne” – både de håndgribelige og de ikke-håndgribelige. ”Smeder frem i tiden” for at skabe stier, veje, hovedveje, forbindelser; dvs. på mange måde ingeniørarbejde – dem der bygger veje. Evnen til at sammenføje. Tilsvarende, forstærkningen af nadierne i det æteriske legeme. Smedningen af ”kroppen af ild” (TCF, s. 166). Guds vilje manifesteret via doktrin; modsat ”sindets tyranni”. ’Smadret’ af ’bogstavet’. Vilje og kærlighed forenet, idet Vulkan er giveren af den spirituelle vilje og Gemini er ”den kosmiske Kristus’ hovede”. Den viljes-udløste sammensmeltning af de to ”brødre” til een; dualitet overvindes via vilje. Stoffets vilje vs. sjælens vilje. Der formes med stor behændighed ; alsidig kreativitet. ”Gyldne hænder”. Solengelen som behændig manipulator. Viljens kraft til at gå imod dens modsætning, begær, ved den anden indvielse. Evnen til at udvikle dualitetens teknik, som efterfølger fusionens teknik (se esoterisk psykologi II, omkring s. 350-400).


 

Vulkan i Cancer


Kraften til at smede ”det oplyste hus”; kraften til at få ”personlighedens hus” til at skinne med lys. Illuminatoren af det dunkle fartøj; blindende lys forceret ind i ”nattens legeme”. Den der bygger fartøjer; eller ”fæstnings-bevidsthed”. Kraften til at sætte den instinktive natur under kompression. Tyranniet fra måneherrerne, og specielt den fjerde måne-herre, personligheden (se strålerne og indvielserne, s. 9). ’Grebet’ fra månenaturen frem for ’grebet’ fra sjælen. Stivheden af den instinktive natur og massebevidstheden. Begæret opildner den strengt ’personlige’ vilje. Tilsvarende, modstanden og inertien fra det tredje aspekt af guddommen (produktet af det første solsystem); den ”ældgamle rytme”. Kraften der smadrer personlighedslivet som forberedelse til nyorienteringen imod sjælen. Stødet der knuste sludderet[17]. Chaufføren i den træge form. Moderlig ’fremtvingelse’. Usædvanlig vedholdenhed og hårdnakkethed (begge disse egenskaber er kendt for deres udholdende evne). Cancer distribuerer ikke første stråle, heller ikke nogen af dens herskende planeter.  Cancer i relation til menneskeheden indikerer generelt et stadie før opdagelsen af den åndelige vilje.


 

Vulkan i Leo


En forbindelse til ’solens hjerte’. Agent for ”viljen-til-at-herske”. Agent for ”viljen-til-at-oplyse”. Sjælens vilje; (ligeledes den koncentrerede isolerede egen-vilje i personligheden). Sjælens/åndens ”isolerede enhed”. Personlighedens ”strålende isolation”. ”Ahamkara princippets” (egensindighedens[18]) inerti. Sjælen (eller solenglen) som den ”dominerende” (den femte i musikteori). Frem for alt, ’den sande identitets’ vilje – monadens vilje. Det kan måske siges at Vulkan i Aries i endnu højere grad, repræsenterer monadens vilje. (Aries svarer til monaden; Leo til sjælen; og Sagittarius til kroppen). Viljen-til-at-elske. Viljen, som udtrykkes via hjertecentret og, på en højere vending på spiralen, igennem ”hjertet i hovedet”. Glansen af ”Lotussens juvel”. ”Viljen-til-at-centralisere”. Hvis Vulkan i Aries er relateret til ”viljen-til-at-være”, så er Vulkan i Leo relateret til viljen til at være selvet (ligegyldigt på hvilket niveau dette selv opererer). Viljen er aktiv i udfoldelses af den egoiske lotus, ”den gyldne blomst”[19]. Sjælens vilje (specielt i relation til det femte kronblad, som er styret, efter min formodning, af Leo og Solen{som skjuler Vulkan, formoder jeg}). Viljen til at ofte selvet. (der udvises bemærkelsesværdige tendenser til ofring og tjeneste af det udviklede Leo individ). ”Viljen-til-fuldendelse” (dette er specielt forbundet med Leo og med langvarig udholdenhed, som Vulkan hersker over). Andre zodiakale tegn er rimeligvis forbundet med viljen til fuldendelse, men kombinationen med Vulkan i Leo er bestemt en af dem. Den dominerende kraft fra de syv hovedcentre. (Svarende til Vulkan i Aries). Der er sandsynligvis en stærk forbindelse imellem 1) Store Bjørn; 2) Sol Logos; og 3) Vulkan. På en eller anden måde er der en syvfoldighed knyttet til Vulkan, ligesom der er til Store Bjørn og til de syv stråler der distribueres af Sol Logos. ”Juvelen” som Vulkan hersker over er syvfoldig (selvom, interessant nok, den har otte udstrålinger – fire atmiske og fire buddhiske). Der er en potentielt aktiv indflydelse ved den første indvielse, når sjælens vilje begynder at dominere formens viljen[20].

Vi ved at Leo (med Vægten) er aktiv ved den første grad. Da ”Vulkan og Solen er een”, og Vulkan også er aktiv ved den første grad, er denne kombination, Vulkan i Leo, rimeligvis en vigtig faktor i dette indledende bekræftede skridt ind i det spirituelle kongerige. Vulkan i Leo kan være virkningsfuld ved den tredje grad. Sjælen eller ”den subjektive sol” dominerer ved den tredje grad. Vulkan er forbundet med ”solens hjerte”; Vulkan er sandsynligvis forbundet med Capricorns tredje dekanat i hvilket solen (som meget vel her kan skjule Vulkan) hersker. Og Leo/solen symboliserer sandsynligvis den egoiske lotus. For tredje grads indviede dominerer sjælen formen; Vulkan i Leo kan rimeligvis fortolkes på denne måde (selvfølgelig afhængig af det aktuelle individs udviklingstrin). Jeg formoder Vulkan i Leo ved den femte grad. Leo er det femte tegn og mesteren er en femte grads indviet. Han er endvidere, en i hvem monadens vilje (Vulkan) dominerer. Mesteren tager hans ”soltransfiguration”; Vulkan er helt sikkert en transmuterende og transfigurerende agent, som udvirker store forandringer i substansaspektet (ligegyldigt om denne substans er grov eller subtil). Vulkan i Leo, ”juvelen” i hjertet af enhver lotus (eller ”sol-blomst”) og ikke kun ”juvelen i den [egoiske] lotus”. Vi kender den leoniske affinitet til smykker; i dette tilfælde en diamant inden i en guld-anretning.

 

Vulkan i Virgo

”Viljen-til-at-blive-ved” indtil ”Kristus fødslen” er opnået. ”Moderens” tålmodighed. Ifølge Morya, er tålmodighed en kvalitet af den højt udviklede vilje. Stoffets viljes-fyldte intelligens. Kraften til at udvirke ”stoffets opløftelse”. Solenglen som håndværker. Den intelligente og dog kraftfulde håndtering af stof. ’Viljen til at perfektionere formen’. Bestyrkelsen af substansaspektet; bestyrkelse specielt gennem brug af okkult varme, men også gennem varmen som produceres ved (ud)øvelse. Den latente varme i stof; Moderens ”varme”; varmen som udvirker spiring. Forfinelse af form/stof gennem viljes-fyldt anvendt sol-ild. Den vedvarende vilje som  gør den første indvielse mulig. ’Viljen-til-at-rense’ som er karakteristisk ved den anden indvielse. ”Kristus-aspektets” vilje. ” Viljen-til-at-tjene”. Viljen til at underordne den personlige vilje under den guddommelige vilje. Den ’praktiske vilje’ i stoffet. Det er klart at hvis solen er i et tegn og Vulkan i et nabotegn (ligesom Merkur kan være) vil der være vigtige modifikationer af soltegns energien. Her kan folk udvise opførsel som er ukarakteristisk for deres soltegn. Planeterne som ligger imellem solen og jorden[21] kan i udstrakt grad forklare dette, ligesom, naturligvis, placeringen af soltegnets hersker, osv..  Måske kan disse tanker hjælpe os. Vi kan meget vel spørge: ”Responderer jeg på den åndelige vilje?” Hvis jeg responderer, hvad er så kvaliteten/resultatet af den åndelige vilje i mit liv? Er jeg på nogen måde, en eksponent for energien fra Vulkan? I lang tid vidste jeg ikke hvordan jeg skulle forholde mig til Vulkan. Dette var en planet, som efter min formodning, var meget forbundet med stoffet, og jeg havde meget lidt relation til stoffet (undtagen på et eller to stædige områder). Så begyndte jeg at erkende Vulkans vibration i relation til planeten Merkur i mit horoskop, og begge deres energier i Aries (Solen er 10+ grader i Aries). Dette var en vibration som jeg kunne identificere; jeg kunne erkende den på den måde som viljen opererede for mig. Mange af beskrivelserne i Vulkan i Aries stammer fra selvstudier. Ved at holde øje med Vulkan i relation til hovedet, sindet og stemmen, begyndte jeg at erkende dens rolle i mit liv, og dens Aries-kvalitet. Måske mange af jer har jeres egne metoder til at identificere Vulkan. Det kunne være interessant at læse om hvordan forskellige gruppemedlemmer ser Vulkans funktionalitet i deres liv, og endnu mere, Vulkans zodiakale kvalitet i deres liv. Måske et sådant kvalitativt studie kunne hjælpe andre medlemmer som laver aspekt-studier af Vulkan, samt kredsløbs/bane studier[22].

 

Vulkan i Libra

Udtrykker den guddommelige vilje gennem jura og lovgivning; loven som et udtryk for den guddommelige lov og guddommelige vilje. ”Udhamringen” af lovgivning og konstitutioner; (ligesom Vulkan i Capricorn i dette tilfælde). Kontrollerer det magnetiske samspil mellem de store dualiteter; undertrykker eller formålsbøjer sexdriften. Forbinder penge (Libra styrer lov, sex og penge) og mineralriget. Smeder eller konstruerer lovens ’legeme’. Smeder den ”sociale kontrakt”. Smeder den ”kongelige vej”, Sushumnaen, den ”ærværdige midterste sti” ad hvilken kundalinikraften stiger op, og ad hvilken den guddommelige vilje stiger ned. En forbindelse med de fire Lipikaer som, i deres egenskab af Karmas Herrer, er på mange områder første stråle væsner,  og agenter for den guddommelige vilje. Bestyrkelse af loven (sammen med Vulkan i Capricorn). Lad os huske at de to planeter som forbindes med Jehova er Vulkan og Saturn (lovens planeter). De ti bud (til en hvis grad Saturniske) ”hugget i sten” (Vulkan). Dette må nødvendigvis også relateres til Vulkan i Capricorn. Shamballa som stedet med ’perfekt fred’. ’Viljen-til-ligevægt’; ’viljen-til-at-samarbejde’. ’Viljen-til-fred’; ’viljen-til-at-udvirke-rette-menneskelige-relationer’. Hvis Shamballas tema for menneskeheden er ”rette menneskelige relationer”, så er Vulkan i Libra den villige vilje i manifestationen af dette mål. Vulkan i Libra – ’viljen-til-at-afgøre’; ”lad-et-valg-blive-truffet”-agtig. Vulkan i Libra er en kombination i hvilken begge medlemmer er relateret til den første indvielse (hvor det fysiske legemes appetitter, i dette tilfælde den seksuelle appetit, kontrolleres). Libra er relateret til den anden indvielse gennem frembringelse af ligevægt i det astrale legeme, og Vulkan i denne position giver viljen til at udholde denne frembringelse. Viljen til at rejse kundalinien (som dikteret gennem ajnacenteret). Dette betyder at hovedcentrets (Vulkans) indflydelse er nedsteget til ”tronen imellem øjenbrynene” (styret af Venus, Libras hersker).

 

Vulkan i Scorpio

Kontrollen af Hydras ni hoveder ved ”uforfalsket viljestyrke”. En kraftfuld fjerde stråle kombination, ligesom Vulkan i Taurus er det. ”Uhyrets” vilje; hvert af Hydra’s hoveder styrket af egen-vilje. Viljen til at løse konflikter, måske med drastiske midler. Vul-Kain dræber Abel; ødelæggelse af den omflakkende kraft i sakralcentret ved viljens kraft. Formning af krigens våben; håndtering af krigens våben med slående kraft. Viljen til at ”gå-til-dybderne” – hvad enten det er sindets dybder eller stoffets dybder; ”himlens ild” som nedstiger til ”helvedes dybder”. Kraften fra det ottende kronblad; et viljes kronblad, rimeligvis forbundet med Scorpio, medfører viljes-fyldt offer. Konfrontation med ”det ondes kræfter” gennem den ”stærke vilje”. Ødelæggelsen som er en forløber for første indvielse. Viljens triumf over begær ved den anden indvielse. Bringer sjælens oplyste vilje til astralplanet. ”Bygger” et nyt følelseslegeme, og dermed en kraft, via vilje, til emotionel transformation. (Transmutation referer principielt til det fysiske legeme; Transformation til astrallegemet; og Transfiguration til mentallegemet). Bringer Shamballas ”uhindrede oplysning” til illusionernes verden (styret af Scorpio – ”Lad Maya blomstre og vildledning herske”). En kombination som frembringer ”personlighedens død”. Triumfen for sjælens vilje over hele den oprørte personlighed ved den tredje indvielse. (Scorpio er aktiv ved hver af de tre første indvielser). Mestringen af den ”frygtfyldte konflikt” som kommer før tredje indvielse. Den ”triumferende discipel” med fuld kontrol over beboeren. Det er svært at tro at Scorpio ikke også er involveret ved den fjerde indvielse, men måske på en højere måde. Scorpio er forbundet med det fjerde skabende hierarki, det fjerde eller buddhiske plan, og hvorfor ikke den fjerde grad hvor så meget ødelæggelse er udøvet. Vulkan, med sin isolationskraft, ville, i Scorpio, ødelægge formlivets greb (igen nummer fire) over den trefoldigt opstigende sjæl.

 

Vulkan i Sagittarius

Smedningen af vejen til Gud; bygger ’hovedvejen’ til åndelig skæbne. Smeder ”lys pilene” (eller alle pile). Metalspidsen på pilen. Kommer ’hestesko’ på personlighedens ’hest’. ”Lad føde søges” – med våben. Raketfast kontrol[23] over måneherrerne (styret af Sagittarius, se s. 35 EA). Aspirationens lys. ’Viljen-til-at-styre’. Solenglen som ’instruktør’ og ’Visions-guide’; impositionen/ påduttelsen af en ’sti at betræde’. Kontrol af sakral- og solarplexuscentret (begge Marsiske på en måde) af kraften fra oplyst vilje. Smeder et moralkodeks. Ikke-vægelsindet mening, faststående. Ufleksibel orientering imod godt og ondt. Fast i troen. Påduttelsen af Læren om Visionen. Tvinger andre til at se. Tvinger sig selv til at se. Uafvigende stålsathed. Den stålsatte[24] discipels vilje.  Viljen (den rigtige åndelige vilje) som en ufejlbarlig guide. ’Viljen-til-at-se-visioner’; ’viljen-til-at-se’. Uophørlig søgen efter visdom. ’Varme kul’ på ’den brændende grund’. At rejse langt efter mineralsk rigdom; at rejse langt efter  skatte. Benene som våben; kraften til at ’sparke’. Steppe (dans): sko med metalspids og hæl, med det formål at steppe rytme. Også Vulkan i Pisces. (Denne slags fortolkninger er udpræget eksoteriske, men demonstrerer hvor konkret selv esoteriske energikombinationer kan manifestere sig). ”Heste-kræfter” på mere end en måde. Specielt heste som er ”arbejdsheste” og folk og maskiner (som biler) som er ”arbejdsheste” . Udholdenhed og vedholdenhed i eventyr, rejser og ridderfærd. Viljen til at fortsætte på ”vejen” indtil målet er nået; ”betrædelse af vejen indtil enden”. Kraften til at ”traske fremad” og slæbe sig igennem. (Dette er hvad en stålsat discipel må gøre). ”Glorificeringen af Vejen”; Vulkan glorificerer jordens stof, og jorden er den esoteriske hersker over Sagittarius. Ajnacentrets og det højeste hovedcenters fordelende kraft. Påduttelsen af den ledende kraft fra det højere sind (styret delvist af Sagittarius). Tredjeaspekts orienteringen af månefartøjerne. Viljen til at orientere astralkræfterne (måneherrerne) rigtigt ved den anden indvielse; fusionen af vilje og begær. Viljen til at udholde rejsen frem til indvielsens bjerg.

  

Vulkan i Capricorn

I denne kombination, Vulkan i Capricorn, er første stråle kraften fremhævet (som med Vulkan i Aries og Leo). Også her, kan den syvende stråle forstærkes (udfra Vulkans association med rytme og Capricorns transmission af den syvende stråle såvel som den første). Den tredje stråle er ikke så impliceret. Det flammende lys på bjergets top; den lysende belønning for opstigning. Personlighedens sejr fra ”Bjergets top”. Monadens vilje oplevet i realiseringens flammende lys. Effektiv villet isolation fra bekymringerne og tendenserne fra personligheden; ingenting i personlighedens tre verdener evner at tiltrække. Fører til ekstremer indenfor isolation. (Capricorn er aktiv ved alle fem indvielser) Guddommelige vilje, kraftfuldt påduttet. ”Viljen-til-at-fortsætte” i opfyldelsen af dharma. Håndhævelse af loven; lovens rene kraft. De våben og kontrolmidler som ’staten’ kan bruge. Generelt, ’viljen-til.kontrol’. Modstanden imod forandring og reformer som findes i alle krystalliserede strukturer (fx personligheden). Knusende kraft, fremtvinger konformitet. Manifesteringen af vilje i konkret form. Indtrængning ind i mineralrigets dybder. Stoffets ’fasthed’ og ’soliditet’. Hærdning indtil krystalliseringspunktet og umiddelbar splintring. Den mesterfulde kontrol af stof. (Dette er tilsvarende, men mere kraftfuld end Vulkan i Virgo). De ”sten-jagede” krystallinske strukturer og deres kræfter[25]. Kraften som ligger latent i mineralriget; den tilfangetagne kraft i atomet; minedrift. Generelt, den udstrålende perfektion af mineralriget. Dyb forbindelse med ”Lotussens juvel” og stadiet for ”diamantsjælen” som indikerer en som har nået det tredje niveau. Både Vulkan i Virgo og Capricorn har at gøre med fødslen af Kristusprincippet i bjerghulerne. Klar forbindelse til den tredje indvielse, i hvilken sollys flammer frem (specielt i relation til den sidste eller sol-styrede dekanat som D.K. beskriver det). På et sent stadie på indvielsesvejen, bliver manden en ”brændende sten”, ikke kun en ”levende sten”. ”Viljen som overvinder døden”. Den diamanthårde viljeskvalitet. Guddommelig vilje er diamanthård.

  

Vulkan i Aquarius

Den guddommelige vilje virker gennem det universelle sind (som Aquarius styrer). Smeder gruppen og gruppe strukturer. Hierarkiets vilje (styret af Aquarius ligesom NGWS[26] er styret af Taurus). Ashrammens vilje. Gruppens vilje. ”Viljen-til-at-tjene” fremskynder ”viljen-til-at-forny”. Bygger det nye samfund. Kraften i en ”idé hvis tid er kommet”. Avancerede idéer til at udnytte energien i stof. Kontrol over stoffet gennem avanceret videnskab. Smeder ”den nye Himmel og den nye Jord” med Uranus’ hjælp. Den komplette fornyelse af den fysiske form. (Månen skjuler tre planeter hierarkisk, og transformerer dem ifølge livsprincippet som udstråler fra de kosmiske æteriske planer, vores fire systemiske ætere. Vulkans område er det fysiske legeme, og også det æteriske legeme. Der synes at være en forbindelse med prana, solvitalitet, ved denne position. Bemyndigelsen over det æteriske legeme. (Aquarius med Gemini har speciel dominans over det æteriske legeme). Astrallegemet er renset for lavere begær ved den anden grad, via kraften fra den åndelige vilje. Gruppevilje erstatter individuel egen-vilje ved den tredje indvielse. Den indviede oplever solvitaliteten fra det buddhiske plan ved den fjerde grad.

  

Vulkan i Pisces

”Viljen-til-at-ofre”. Relationen imellem offer og ”Solens hjerte”; Vulkan har en association med ”Solens hjerte” (præcist hvordan, er endnu ikke godt forklaret) og Pisces relaterer til hjertecentret, og sandsynligvis til hjertecentret inde i hovedet. Udsletter det lavere ego og også det individuelle ego. ”Ikke min vilje, men Din vilje ske”. Igen, ”viljen-til-at-elske”. ”Viljen-til-at-fortsætte” indtil ”den bitre ende”,  indtil fuldendelse. Kraften til at fortsætte indtil ”karmas kop er tomt”. Monadens ”vilje-til-at-frelse”. (Enhver monade er en hersker af udholdende, uophørlig hengivelse”. Den destruktive kraft som initierer pralaya. Den konstruktion som ligger i destruktion. Bygger på ruinerne af det gamle. ’Udstamper’, ’ud-danser’ livets rytme. Slæber sig frem på ”vejen”; ”sætter en fod foran den anden”. I den egoiske Lotus er ”offer kronbladene” ”viljes-kronblade”. Vulkan hersker, okkult, over det andet dekanat i Pisces. Dette kan betragtes (på et bestemt relativt avanceret evolutionstrin) som værende forbundet med de otte kronblade. Pisces markerer den sidste erfaring på det bevægelige kors umiddelbart før bestigelsen af det faste kors ved den første indvielse. Meget (set udfra personlighedens iboende selviskhed) er ødelagt; meget er tilsyneladende ’tabt’. Viljen besejrer den flydende emotionelle natur (forbundet med et specielt niveau af modtagelighed for Pisces-energi). Dette er indikeret ved den anden grad. Ekstremerne af  isolation når den fjerde grad passeres. Vulkan i Pisces: gennem selv-fornægtelse, forbereder den indviede at arbejde med forbindelse til, eller som et medlem af, Shamballa. Frelserens vilje. (Sanat Kumara er den højeste af vores planets frelsere.)
(Castor bad reputation = Herkules sun-god to be! 20 grader personligheten
Pollux = Apollon allerede en solgud 23 grader sjelen[1] MC?

[2] OAWNMBS = One Almighty Whose Name May Be Sanctified? = “Den om hvem intet kan siges”?

[3] ”Vulcan, as well, may be reasonably associated with the seven controlling head centers by the analogy The Great Bear is the Seven Head Centers in the OAWNMBS as the planet Vulcan is to the seven head centers of our Solar Logos, as Vulcan (in its microcosmic mode) is to the seven head centers in a human being.”

[4] ‘original impact’ – the “prime mover”

[5] Uranian

[6] In what ways, if any, does the individual will to construct?

[7] Will-to-Love: viljen-til-kærlighed, eller viljen-til-at-elske

[8] Lamb of God slain from the foundation of the world

[9] “depths of aloneness are plumbed”

[10] per se (latin): for sig; af sig selv; ved sig selv

[11] School on Mars

[12] “Fiery stones” and the “Living Stones”

[13] ‘hardness’ ...som i hård mand vs. blød mand?

[14] construct

[15] self-will : personlighedens vilje/ egen-vilje.

[16] Tamas at its worst

[17] the blow that crushed the Crap

[18] selfhood

[19] Will as active in the unfoldment of the Egois Lotus, “the Golden Flower”.

[20] An influence potentially active at the first initiation, when the will of the soul begins to dominate the will of form.

[21] the planets within the orbit of earth

[22] orbital study

[23] Rocketry firm control

[24] one-pointed

[25] The “rock-hound” Crystalline structures and their power.

[26] engelsk forkortelse for ??

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470