Roald Amundsens horoskopDenne artikkelen av Eskild Bakken er skrevet i forbindelse med offentliggjøring av nye funn omkring Roald Amundsens havari i 1928 og har som mål å sannsynliggjøre det antatte ulykkestidspunkt, samt bibringe opplysninger om hendelsen ut fra astrologisk beregning.

 

Les mer..

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470