Roald Amundsen

Roald Amundsens horoskopDenne artikkelen av Eskild Bakken er skrevet i forbindelse med offentliggjøring av nye funn omkring Roald Amundsens havari i 1928 og har som mål å sannsynliggjøre det antatte ulykkestidspunkt, samt bibringe opplysninger om hendelsen ut fra astrologisk beregning. Les mer..

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951