Astrologi helseAstrologi har tradisjonelt alltid vært en del av helbredelse og legekunst. Det gjelder både for vestlig og østlig medisin. Denne artikkelen er en kort sammenfattet beskrivelse av kinesisk astrologi, slik den anvendes i akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin generelt.

 

Les mer...

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470