Fadervår i et esoterisk lysFadervår utgjør en syntese av en meget gammel visdomstradisjon. Strukturen og innholdet som utgjør Fadervår var kjent lenge før Kristus formulerte denne visdommen som en bønn. Sporene av den esoteriske visdomstradisjonen finnes i fundamentene for alle store religioner og åndelige tradisjoner, også de som er av eldre dato enn Kristendommen.

 

Les mer...

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470