Feng shui

Astrologi og Feng shuiFeng shui er kinesisk arkitektur- og miljøanalyse, og hører til de geomantiske vitenskaper. Dette fagområdet beskriver hvordan den levende jordens energisystem virker og hvordan mennesket påvirkes. Geomantikk har alltid vært de innviede arkitekters eiendom og i denne artikkelen utdyper Eskild Bakken temaet. Les mer...

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951