BedriftsastrologiBedriftsastrologi gir dyp innsikt i bedriftens kultur og egenart. På denne måten blir det lettere å gjøre gode valg.

 

Aftenposten hadde 9.9.07 en forside og en dobbelside om bedriftsastrologi. Deler av artikkelen er gjengitt nedenfor.

For noen år siden slet Jan Ryde med en personalkonflikt. Etter å ha forsøkt tradisjonelle metoder, uten resultat, henvendte han seg til astrolog Gisle Henden for hjelp. Vi kjente til Henden fra hans arbeid med intuisjon, forteller Ryde, som er daglig leder av orgelbyggeriet Ryde og Bergh. Det han fant, stemte så overraskende bra at vi også fikk satt opp horoskop for bedriften. Det har også vist seg å være så nøyaktig, selv på datoer og konkrete hendelser, at det nesten har vært litt ubehagelig noen ganger. Alt slo til. Så kan man naturligvis spørre seg om hvor mye man styrer etter det som blir sagt, og om det er derfor det slo til. Det merkelige er at det stemte på eksterne faktorer også. Astrologi er et komplekst tema. Astrologisk avgjørelse. På bakgrunn av horoskopet tok Ryder en konkret beslutning om forandring i firmaet. Avgjørelsen var i stor grad basert på det astrologen sa, men det var fordi så mye av det han sa stemte med hvordan jeg opplevde situasjonen. Og bedriftshoroskopet fikk oss inn på et spor som vi fortsatt følger.

Ville du brukt astrologi i ansettelser? Nei, men jeg har altså brukt det i personalpolitikken. Med gode resultater. Hva har de ansattes reaksjoner vært? Blandede. Det finnes forskjellige typer folk. Noen er realister som skal vite alt før de tror på noe, noen er mer åpne. Det må man ta hensyn til. Det er også en risiko i å få vite for mye om de ansatte, få informasjon man ikke skulle ha hatt og misbruke den. Man skal være bevisst, men så lenge man er det, er astrologi et nyttig verktøy. Jeg kommer absolutt til å bruke det igjen, dersom jeg får behov for det. Hvis man avskriver astrologi uten å ha satt seg inn i det, er det mental arroganse, sier orgelbygger Jan Ryde.

Fra sitt kontor har astrolog Gisle Henden full oversikt over stjernehimmelen - på data. Her har han konsultasjoner, først og fremst med private, men i økende grad også med bedrifter som søker svar i stjernene. Henden har en doktorgrad fra BI, i lederes bruk av intuisjon når de skal ta avgjørelser. Han tror, logisk nok, at astrologi kan være et viktig verktøy for bedrifter.

Det dreier seg mest om innspill for å styrke den strategiske forståelsen, og astrologi er ett av flere aspekter som vektlegges når man skal ta beslutninger. Det er ingen bransjer som skiller seg ut, vi har alt fra økonomer til kulturbedrifter, store som små, blant klientene våre. Men de kommer ofte når de står overfor valgsituasjoner, sier Henden.

Bedriftsastrologi er et kontroversielt tema, men at flere og flere bedrifter benytter seg av det, blir bekreftet av både astrologer og ledere. Det dreier seg først og fremst om å få "staket ut kursen" og "få et annerledes perspektiv", ifølge bedriftsledere som bruker astrologi, men som helst ikke vil i avisen.

Jeg går én gang i året for å finne ut om vi er på rett vei. Da ser vi på trender for det kommende året, og jeg får veiledning. I 2007 fikk jeg for eksempel råd om å fokusere sterkere på økonomi og den formelle biten av firmaet, og det har jeg gjort. Når man fokuserer på penger, kommer pengene inn, sier en kvinnelig leder for et mindre firma som har brukt bedriftsastrologi i flere år, og som er svært fornøyd med resultatene.

Fanny Duckert, professor i arbeidspsykologi, er derimot skeptisk til bedriftsastrologi. - Det at ledere går til astrologer er nok underliggende sett et behov for å slippe å ta ansvar for avgjørelser, man legger heller ansvaret på en symbolsk ytre faktor. Det er en useriøs måte å lede en bedrift på. Jeg kan ikke tenke meg at dette blir brukt i stor utstrekning i norsk arbeidsliv, men hvis det gjør det, vil jeg si det er en eksotisk måte å kaste kron og mynt på, sier hun.

Astrologiske ansettelser. Av tjenestene som tilbys søkende sjeler i næringslivet, er hjelp i ansettelsesprosesser. Flere astrologer Aftenposten har kontaktet, innrømmer at horoskoper blir brukt etter at rekrutteringsbyråer har grovsortert kandidatene, og står igjen med dem som er aktuelle for stillingen. Også Henden har vært borte i dette. Det hender, men ikke ofte. Jeg tror vi har gjort rundt ti slike vurderinger totalt, og alltid integrert med andre verktøy, ofte personlighetsprofiler. Han understreker at kandidatene alltid vil bli forespurt først, men medgir at det kan være vanskelig å eventuelt takke nei når man står ved mållinjen til en stilling man ønsker seg. Jeg tror ikke noen næringslivsledere i Norge baserer avgjørelsene sine på astrologi. Horoskopene vil ikke være utslagsgivende, men en måte å nyansere bildet på. Jeg prøver å gi et så komplett bilde som mulig av kandidatene.

Men hvis kandidatene ellers står helt likt, kan det vel bli utslagsgivende? Jeg har aldri hørt om det, i hvert fall. Jeg kommer heller ikke med egne anbefalinger, det overlater jeg til bedriften. - Men finnes det astrologer som gjør det? Det er mulig, men alle vurderinger og typologier har svakheter og kan misbrukes. Astrologer bør kjenne sin begrensning. Som eksempel på feilslått forståelse trekker han frem Frankrikes landslagstrener i fotball, Raymond Domenech, som nektet å ha med skorpioner på laget, uansett hvor gode de måtte være til å spille fotball. - Det er helt misforstått. Men brukt riktig, og i kombinasjon med annet verktøy, kan astrologi være en måte å få rett mann på rett plass, eller gi ansatte større selvinnsikt, sier Henden. Se også www.intuisjon.com.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470