Astrologiskolen Herkules selger enkelte lærebøker og lydbøker/lydspor, samt video-forelesninger som inngår i pensum. Forfatter og foreleser er dr. Gisle Henden. Bøkene har engelsk tekst og er gitt ut elektronisk i pdf-format. De bestilles ved å kontakte skolen. De sendes deg på mail samme dag. Lyd-sporene er med norsk tale og i MP3 format. De blir gjort tilgjengelig for nedlasting fra internett ved bestilling. Video-forelesningene er i MP4 format.

 

 

The Zodiac

Temaer som behandles er blant annet tegnenes personlige, sjelelige og åndelige dimensjon, hovedtema, herskerne, nøkkelord og nøkkelsetninger, tegnets lys, type bevissthet og orientering. Tegnets trefoldige respons og tilhørighet til korsene, relasjoner til andre tegn og planeter, tegnets stråler, symbol, verdigheter, dekanater og aspekt analyseres. Tegnenes forbindelse til Herkules arbeider, konstellasjonene, nasjonene, ideologiene og høytidene gjennomgås også. Boken er på 297 A4 sider. Pris 250,- Utgivelsesår 2015. ISBN 9788269000412. Til boken er det utarbeidet et større materiale med ca. 22 lydspor på hvert tegn, tilsammen ca. 270 lydspor med norsk tale. Video-undervisningen inneholder mange av de samme emner nevnt over og er opptak fra webinar i skolens regi. Profesjonell lyd. Michael Robbins, Alan Oken og Jan Erik Hansen deltar med korte innspill som gjestelærere. Tilsammen 24 timer video. Pris totalt for boken, alle lydspor og all video er 3000,- Ta kontakt ved interesse for dette materialet.

  

 

Astrology

Temaer som behandles er blant annet treenigheten og forskjellen på ånd, sjel og personlighet, de tre kors, tre typer hus, tre livshjul, tre dekanater, tre herskere, tre verdigheter, tre konstellasjoner, tre aspekt-modeller, tre kranser i den egoiske lotus, tre paralelle evolusjoner, tre av innvielsene, tre grupper av triangler og tre typer zodiaker. Hele astrologien er tuftet på denne logikk og er oppsummert i følgende sitat fra Alice Bailey: "The science of triangles underlies all astrological deduction as well as the centers in the human body. It is the esoteric basis of astrology, just as the doctrine of the trinity is the esoteric basis of occultism." Boken er på 109 A4 sider og skrevet som innledning til boken om Zodiaken. Utgivelsesår 2015. ISBN 9788269000405. Til boken er det utarbeidet 52 lydspor med norsk tale. Pris for boken og alle lydspor er 1000,-. 76

  

 

Herkules tolv arbeider

Herkules sine tolv arbeider beskriver på en dyp filosofisk måte vår utvikling og skjebne. De dramatiske opplevelser og erfaringer mytologiens store helter gjennomlever, er de samme som ethvert menneske gjennomlever på sin vei mot selvrealisering. Denne vandring fra mørke til lys, fra det uvirkelige til det virkelige, fra det personlige, til det sjelelige og spirituelle, er beskrevet i Herkules sitt liv. Ved å følge hans prøvelser, feil, og seire gjennom de tolv arbeider, som sammenfaller med de tolv tegn i zodiaken, får vi svar på mange eksistensielle spørsmål. Denne lydbok gir således også en klarere forståelse for astrologiens fundament, de tolv tegn. Pris 350,- Utgivelsesår 2015. ISBN 9788269000429.

 

 

 

Planets3

 

 

 

Merkur

Temaer som behandles er blant annet Merkur sin funksjon i hvert av de tolv tegn, både personlig, sjelelig og spirituelt. Boken som er på 177 sider med 58 avsnitt belyser også hvordan vårt mentale legeme fungerer på hver av de sy strålene. Merkur sin esoteriske rolle opp mot andre planeter i vårt solsystem gjennomgås. Det gis en grundig gjennomgang av sinnets funksjon og ulike nivåer, i lys av blant annet Platon sin erkjennelses-teori. Boken diskuterer Merkur opp mot Ajna chakraet, det tredje øyet, intuisjon, den fjerde stråle og det fjerde plan i teosofien, herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter, hermeneutikk, hermafrodit, det bevegelige kors, den egyptiske treenighet, jødene, loven om tiltrekning, mm. Pris 200,- Utgivelsesår 2016. ISBN 9788269000436. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 82 lydspor som dekker alle emnene. Pris totalt for boken og alle lydspor er 1000,- Med video av alle fem tilhørende webinar er prisen 2000,-

 

 

Venus

Temaer som behandles er blant annet Venus sin funksjon i hvert av de tolv tegn, både personlig, sjelelig og spirituelt. Boken er på 209 sider med 56 avsnitt. Venus sin esoteriske rolle opp mot andre planeter i vårt solsystem gjennomgås. Boken diskuterer Venus opp mot Ajna chakraet, det tredje øyet, fargene, hjertet, nervesystemet, den femte stråle og det femte plan i teosofien, individualisering, herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter, hermafrodit, de tre kors, innvielsene, loven om tiltrekning, mm. Utgivelsesår 2017. ISBN 9788269000450. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 93 lydspor som dekker alle emnene. Pris for boken med alle lydspor er 1000,- Med tilhørende fem webinar er prisen 2000,- Oversikt over innholdsfortegnelsen i bøkene om Merkur og Venus finner du her.

  

 

Mars

Temaer som behandles er blant annet Mars sin funksjon i hvert av de tolv tegn. Boken er på 206 sider med 51 avsnitt. Mars sin mytologiske og esoteriske rolle opp mot andre planeter i vårt solsystem gjennomgås. Boken diskuterer Mars opp mot solar plexus, aspirasjon og idealisme, Mars sin rolle i kristendommen, i Gauquelin sin forskning, opp mot det tredje aspekt, den fysiske kroppen og personligheten. Boken ser også på Mars sin rolle i natur-vitenskap, koblingen til blodet, fargen rød, til tallet seks, den sjette stråle og det sjette plan i teosofien, mm. Videre belyses herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter og koblingen til Pluto. Utgivelsesår 2018. ISBN 9788269000467. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 68 lydspor som dekker alle emnene. Prisen for boken med alle lydspor er 1000,- Oversikt over innholdsfortegnelsen i boken om Mars finnes her.

 

   

Saturn

Temaer som behandles er blant annet Saturn sin funksjon i hvert av de tolv tegn. Boken er på 244 sider. Saturn sin mytologiske og esoteriske rolle opp mot andre planeter i vårt solsystem gjennomgås. Boken diskuterer Saturn opp mot tredje stråle, hals chakraet, det atmiske plan, den spirituelle triade, terskelens vokter, karma, og loven om økonomi. Boken ser også på Saturn sin rolle opp mot tid og rom, koblingen til hellig-ånden, fargen grønn, til tallet tre og som en mulighet esoterisk sett. Videre belyses herskerskap i de ulike tegn, dekanater, verdigheter og koblingen til Vannmannen. Utgivelsesår 2019. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 70 lydspor som dekker alle emnene. Boken om Saturn har ISBN 9788269000474. Prisen for boken med alle lydspor er 1000,- Oversikt over innholdsfortegnelsen finnes her.

 

   

Jupiter

Temaer som blir behandlet inkluderer blant annett: Jupiter sin rolle i astronomi, mytologi og teosofi. Jupiter som hersker i tegn, verdigheter og nøkkelord. Jupiter opp mot hjertechakraet, kjærlighet og visdom, den andre stråle, det monadiske plan, loven om tiltrekning, ordet AUM, de tolv nervebaner, fargen blå, de tre kors, mm. Jupiter sin funksjon i de tolv tegn behandles. Utgivelsesår 2020. Boken er på 277 sider. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 70 lydspor som dekker alle emner i boken. Boken om Jupiter har ISBN 9788269000481. Prisen for boken med alle lydspor er 1000,- Oversikt over innholdsfortegnelsen finnes her.

  

 

Uranus 

Temaer som blir behandlet inkluderer blant annet: Uranus sin rolle i astronomi, mytologi og teosofi. Uranus som hersker i tegn, verdigheter og nøkkelord. Uranus opp mot sakralchakraet, seksualitet og den syvende stråle. Vi ser nærmere på Uranus opp mot Vannmannens tidsalder, elektrisitet, tallet syv, okkultisme og magi. Hvorfor er Uranus esoterisk hersker i vekten? Utgivelsesår 2021. Boken er på 260 sider. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 64 lydspor med norsk tale som dekker alle kapitler i boken. Prisen er 1000,- Boken om Uranus har ISBN 9788269237009. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her

 

  

Pluto og Vulcan

Temaer som blir behandlet inkluderer blant annet: Pluto og Vulcan sine roller i astronomi, mytologi og teosofi. Pluto og Vulcan som herskere i tegn og nøkkelord. Pluto og Vulcan opp mot krone og rotchakraet, vilje, død og den første stråle. Vi ser nærmere på Pluto opp mot Fiskenes tidsalder, tallet en, kundalini og atombomben. Hvorfor er Pluto esoterisk hersker i fiskene og Vulcan i tyren? Utgivelsesår 2022. Boken er på 285 sider. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 66 lydspor med norsk tale som dekker alle kapitler i boken. Prisen er 1000,- Boken om Pluto har ISBN 978-82-692370-2-3. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her.

 

 

Neptun

Temaer som blir behandlet inkluderer blant annet: Neptun sin rolle i astronomi, mytologi og teosofi. Neptun som hersker i tegn og nøkkelord. Neptun opp mot solar plexus og hjertechakraet, kjærlighet og visdom. Den sjette og andre strålen, samt solens hjerte. Vi ser nærmere på Neptun opp mot begrepet vann, materiens hav, rommets natur, de eteriske plan, den sanne form og tallet seks. Hvorfor er Neptun esoterisk hersker i krepsen? Utgivelsesår 2023. Boken er på 306 sider. Til boken er det utarbeidet et større materiale med 78 lydspor med norsk tale, som dekker alle kapitler i boken. Prisen er 1000,- Boken om Neptun har ISBN 978-82-69237-0-30. Utfyllende informasjon om alle bokens kapitler ligger her.

 

 

 

Astrologi bøker

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470