De tolv astrologiske stjernetegn representerer en livsanskuelse som beskriver menneskets indre arketypiske landskap. I disse korte foredragene kan du høre mer om zodiaken, planetene, aspektene, husene, direksjoner, astrokart, horoskop tolkning og andre astrologiske tema. 

 

Podcast. Skolens egen Podcast finner du her. Der tar vi opp en rekke temaer fra pensum. Tegn, planeter, hus, aspekter, transitter, astrokart, parhoroskop osv. Vi vil også presentere et astrologisk perspektiv på dagsaktuelle emner og invitere inn gjester.

 

Zodiaken. Det første tegnet væren er knyttet til tallet 1, til enhet og til selve livets begynnelse. Dette er vår mentale kraft. Det andre tegnet tyren er knyttet til tallet 2, til dualitet og til kvalitet. Det er vår astrale kraft, dvs. våre følelser, drifter og begjær. Det tredje tegnet tvillingen er knyttet til tallet 3 og til selve treenigheten. Dette er vårt eterlegeme, dvs. våre chakra. Det fjerde tegnet krepsen er knyttet til tallet 4 og til selve inkarnasjonen, eller med andre ord det å ta bolig i en fysisk kropp. Det femte tegnet løven er knyttet til tallet 5 og representerer vår personlighet, som integrerer de foregående fire tegn. Tallet seks og det sjette tegnet jomfruen, styrker besjelingen av personligheten gjennom å rense tankene, følselsene og kroppen vår. De resterende seks tegn er høyere oktaver av de første seks. Det betyr at vær og vekt er to sider av samme sak. Tyr og skorpion, tvilling og skytt, kreps og steinbukk og jomfru og fisk. De siste seks tegn representerer på en måte vårt høyere selv og de første seks vårt lavere selv, eller personlighet. Tegnene bør høres i riktig rekkefølge.

  

Vær Tyr Tvilling  Kreps Løve Jomfru
Vekt Skorpion Skytte Steinbukk Vannmann Fisk

 

 

Aspektene er de vinkelavstander som finnes mellom de forskjellige planetene. De beskriver på mange måter kommunikasjonen eller mangelen på kommunikasjon mellom planetene. En annen måte å si det på er at aspektene er det elektriske ledningsnett som fører strøm og lys og dermed opplysning, klarhet og innsikt til de forskjellige planetene. Planetene representerer våre forskjellige delpersonligheter og det er derfor særlig spennende å se hvilke aspekter de har til hverandre. Helt kort kan vi si at aspektene oppstår når vi deler sirkelens 360 grader på tallene fra 1 til 12. Det betyr at 360 delt på 1 gir 360 grader og konjunksjonen og den er derfor knyttet til det første tegnet væren. 360 delt på 2 gir 180 grader, dvs. opposisjonen. Den er knyttet til det andre tegnet tyren. 360 delt på 3 gir 120 grader dvs. trigonet. Det er knyttet til det tredje tegnet tvillingen. 360 delt på 4 gir 90 grader dvs. kvadraturet. Dette er knyttet til krepsen osv. Aspektene bør høres i riktig rekkefølge.

  

Konjunksjon Opposisjon Trigon Kvadrat Kvintil Sekstil

 

 

Planetene representerer våre delpersonligheter. Helt kort kan vi si at månen blant annet symboliserer vår kropp og følelsesliv. Solen er vår personlighet og ascendanten er sjelens fokuspunkt. Merkur knyttes gjerne til våre tanker, Venus til hva vi liker eller misliker og Mars til vår vilje. Saturn gir oss en mulighet til å bli den vi er gjennom hardt arbeid med å forene våre tanker, følelser og handlinger slik at de spiller på parti og trekker i samme retning. Jupiter som vi her ser bilde av er alle former for ekspansjon. Mer presist representerer Jupiter den bevissthet som strekker seg både innover og utover. På den måten favner den helhet og åpner opp for visdommen.

 

Månen Solen Ascendanten

 

 

 

Direksjoner er en spennende teknikk. I direksjoner flytter vi gjerne akser og planeter med den bue solen gjør langs zodiaken. Med andre ord en solbuedireksjon. Dette tilsvarer ca. en grad pr år. Har vi for eksempel Venus 30 grader fra solen antar vi at kjærlighet blir et viktig tema i det år vi fyller 30 år. Se etter i ditt eget horoskop! I mange tilfeller forventer vi en indre eller ytre begivenhet når den dirigerte planeten lager et aspekt til en annen planet. Dette gjelder særlig konjunksjoner. Direksjoner bygger på den forståelse at det er perfekt samklang mellom makrokosmos og mikrokosmos helt ned i de minste tidsenheter.

 

 

  

Astrokart. I det alt vesentlige jobber astrologer med forståelse av livets mening og utfoldelse av denne i tid som gjennom transitter, direksjoner og progresjoner. Vi kan imidlertid utvide vår horisont betraktelig ved å se hvordan denne utfoldes i rom. I korte trekk gir et astrokart oss oversikt over hvor våre planeter beveger seg på et vanlig geografisk kart, være seg lokalt eller internasjonalt. På denne måten kan vi indikere hvor i byen og hvor i verden vi vil møte og utvikle de forskjellige planet-prinsippene eller del-personlighetene våre. Vi har lagt ut flere eksempler på ulike astrologiske temaer på YouTube og de finner du ved å trykke her.

 

  

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470