Astrologi konferanse 2019

Mange er nysgjerrige på astrologi, kabbala, teosofi, utenomjordisk intelligens og annen tidløs visdom. Vi gleder oss til å treffe kunnskapsrike og erfarne foredragsholdere og deltagere som deler denne interessen. Velkommen!

Konferansen vil ha et innhold som passer for både nybegynnere og videregående studenter. Hver morgen blir det yoga eller meditasjon. På kvelden blir det sosialt samvær og middag for alle som har tid og lyst. Vi var nærmere 50 deltagere inkludert forelesere i 2018. Hele programmet for 2019 vil bli lagt ut under når det er klart.

 

 

PRAKTISKE FORHOLD:

 

Tid: Torsdag 4. til søndag 7. juli 2019.

Sted: Rudolf Steiner Høyskolen i Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo. Ti minutter å gå fra Majorstua. Se kart her.

Informasjon: www.astrologi.no www.kabbala.no og skolens Facebook.

Deltager-avgift: Hele konferansen 2500,- Dagskort 900,- ekskl. mat. Ingen refusjon ved avmelding.

Studiemateriell: Forelesernes undervisningsmateriell er inkludert og ettersendes elektronisk.

Vegetarmat: Ved tilstrekkelig interesse serverer Krishnas Cuisine lunsj. Kiwi matbutikk rett over gaten.

Bindende påmelding til: Gisle Henden ved å trykke her eller tlf. 22 49 49 51 (07-22)

Påmeldingsfrist: 1. juni. Etteranmeldelse er mulig, så lenge det er ledige plasser.

Gi beskjed om du skal ha lunsj ved påmelding. Krishnas Cuisine tar kun kontant betaling.

Vi tar forbehold om endringer.

 

 

PROGRAM 2018:

 

Tid  Torsdag 5. juli Fredag 6. juli Lørdag 7. juli Søndag 8. juli
         
0900-0945   Yoga Felles meditasjon Yoga
1000-1200   Jan E. Wiklund Kenneth Sørensen Gisle Henden
1200-1330 Registrering Lunsj Lunsj Lunsj
1330-1500 Gisle Henden Inger K. Straume Rakel Bredesen Paneldebatt
1530-1730 Andreas Bjørndal Workshop Workshop   
1800-2200 Felles middag Felles middag Felles middag  
         

 

 

 

 

Kenneth Sørensen Astrologi konferanse

  

KENNETH SØRENSEN er psykoterapeut, forfatter og daglig leder i JivaYou.com. Han har en MA i Psykosyntese fra Universitetet i East London og har skrevet flere bøker, herunder Psykosyntesens sjel – veien til frihet, nærvær og power. Han har lang erfaring med esoterisk astrologi og i boken Integral Meditasjon gir Sørensen en levende og personlig beskrivelse av teosofiens lære om de syv stråler og hvordan de definerer vår eksistens og evolusjon. Meditasjon er en kunstart fordi ethvert menneske, basert på sine forutsetninger, må finne sin egen individuelle måte å meditere på. Han har gjennom ti år arbeidet som pedagogisk konsulent i sosialpsykiatrien, hvor han i samarbeid med psykiatribrukere skapte Nordens største brukertidsskrift. Han har undervist i ledelse og meditasjon ved blant annet sosialpsykiatriske institusjoner, Novo Nordisk, LEGO, NCC, Business Danmark og SEB Pensjon. www.kennethsorensen.dk

 

FOREDRAG: DEN ASTROLOGISKE TOLKNING OG KONSULTASJON

Vi har alle et iboende psykologisk DNA. Våre psykologiske kvaliteter og identitet kan beskrives av de syv stråler, syv chakra, tolv tegn og planeter. Hvordan kan vi styrke vår oppmerksomhet og bevissthet rundt dette? I våre tolkninger og konsultasjoner vil vi gjerne formidle denne innsikt med et levende språk og med en tilnærming som gir god mening for klienten. I dette foredrag presenteres ideer til hvordan det kan gjøres.

 

FELLES MEDITASJON: KJÆRLIGHET OG VISDOM FRA NEPTUN OG SIRIUS

Hver av de syv stråler er en meditasjons-vei hver især kan anvende ut fra den sjels-type vi er. Resultatet er en unik vei, for ikke alle meditasjoner er like egnet til alle typer mennesker – en innsikt også gamle indiske yoga skoler påpekte. Meditasjon er kongeveien til sjelen fordi den åpner døren til vår innerste identitet. Solen er i krepsen og i konjunksjon med Sirius under konferansen. Esoterisk hersker i krepsen er Neptun. I denne meditasjon skal vi derfor fokusere på den andre strålen for sensitiv livsenergi og styrke vår forbindelse til sjelens kjærlighet og visdom, slik at vi blir mer empatiske, innsiktsfulle og inkluderende.

 

 

 

Andreas Bjørndal Astrologi og Kabbala

  

ANDREAS N. BJØRNDAL er Homeopat NAN MNHL MSc, Akupunktør og undervisnings-rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin. Ved siden av å arbeide som terapeut i snart 40 år har han også jobbet politisk og faglig som leder av Norske, Europeiske og Internasjonale homeopatiforbund. Han har forelest internasjonalt om alternativ-medisin, homeopati, arketyper, astrologi, kabbalah og egyptologi. Han underviser ved Herkules Kabbala skole. Hvordan vi danner og bruker symboler til å formidle mening er en rød tråd i Bjørndals arbeider. Han har dyp innsikt i våre esoteriske røtter og formidler en forståelse av dette som kan ha nytteverdi for mennesker i dag. Bjørndal er flasket opp på astrologi gjennom sin mor som er astrolog. Han har utviklet verktøy for terapeuter basert på prinsippene som legges til grunn i astrologi og kabbala. Han er kjent som en inspirerende foreleser med evne til å gjøre kompliserte emner lett å forstå. Hjemmeside: www.holonity.com

 

FOREDRAG: KABBALA OG ASTROLOGI

Hvordan kan Kabbalah gi oss en dypere forståelse for astrologi? De gamle esoteriske tradisjoner Kabbalah og Astrologi utfyller hverandre. Begge er verktøy i sjelens verktøykasse. Kabbalah svarer på spørsmålet «hvem», og Astrologi på «når» I dette foredraget vil Andreas N. Bjørndal trekke utviklingslinjer tilbake til gamle Egypt og frem til vår tid. Han vil vise hvordan disse esoteriske tradisjoner gir helhetlig og enhetlig forståelse og innsikt, samt hvordan vi kan bruke dette i hverdagen.

 

 

 

Gisle Henden

  

GISLE HENDEN er grunnlegger av Astrologiskolen Herkules og Herkules Kabbala skole. Han har praksis som astrolog fra 1988. Satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Hadde ansvaret for astrologiundervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI i mange år og jobbet som konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter. Underviser i klassisk og esoterisk astrologi, kabbala og teosofi. Har skrevet fem lærebøker og gitt ut mer enn tusen lydspor og videoer i disse emner. Faglig bakgrunn: MBM og dr. oecon i strategi og ledelse fra BI. MA i statsvitenskap og cand. philol. med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. MSE og PHDE i esoterisk astrologi og filosofi fra Seven Ray University. Er også utdannet fra Den Esoteriske Astrologiskolen, Den Nordiske Astrologiskolen, som Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole og med Befalsutdanning fra Hæren. Har aktiv idrettsbakgrunn. Hjemmesider: www.astrologi.no og www.kabbala.no og www.teosofi.no og www.intuisjon.com

 

FOREDRAG: ESOTERISK ASTROLOGI OG PARFORHOLD

Parforhold og relasjoner kan belyses ved å studere ascendant-descendant aksen i horoskopet. Hva er den esoteriske betydning av denne aksen? Her har vi en opposisjon, som skal håndteres både fysisk, følelsesmessig og mentalt. Mestrer vi disse utfordringer vil det styrke muligheten for at vi møter vår sjelevenn. De tegn og planeter som står i 1. og 7. hus, vil gi oss verdifulle svar på hva vi skal lære, slik at sann kjærlighet kan oppstå. Dette foredrag er på torsdag.

 

FOREDRAG: UTENOMJORDISK INTELLIGENS

Astronauten Edgar Mitchell, presidenten Jimmy Carter, tidligere forsvarsminister i Canada Paul Hellyer og en lang rekke andre pålitelige personer fra mange land har stått frem og bevitnet at det finnes utenomjordisk intelligens. Høsten 2017 presenterte også Pentagon video-opptak av UFO aktivitet. Engelske, franske, japanske og danske forsvars-departement mfl. har frigitt viktig informasjon. I dette foredraget skal vi presentere gode kilder og vise frem noen av de mest oppsiktsvekkende funn og hypoteser innenfor dette felt. Det finnes en rekke indikasjoner på at mange utenomjordiske raser har vært og fortsatt er tilstede her på jorden. Dette foredrag er på søndag.

 

WORKSHOP: PARFORHOLD

Vi skal jobbe med den enkeltes horoskop og belyse hvordan parforhold kan arte seg. Vi skal benytte de teknikker som ble presentert i foredraget. Samme workshop holdes både fredag og lørdag.

 

 

 

Astrolog Inger Kirstine Straume

   

INGER KIRSTINE STRAUME har formell utdannelse som astrolog fra Faculty of Astrological Studies i Oxford, fra Morya Federation og fra Astrologiskolen Herkules, som esoterisk astrolog. Hun har profesjonell erfaring som astrolog fra 2004. I 2017 ble hun ferdig utdannet lærer innen Mindfulness Based Stress Reduction fra NTNU og IMA. Inger Kirstine er cand.polit. med pedagogisk seminar fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig nærings-drivende. Fokus har vært på hvordan vi kan finne frem til en forståelse for egne ressurser og hvordan disse kan brukes på en god måte. Hjemmeside: www.veilederverksted.no

 

FOREDRAG: DET STORE BILDET

Foredraget vil tegne opp det store bakteppet av astrologiske og esoteriske perioder og tidsaldre. I vår tilnærming til astrologien er vi ofte svært individrettet. Dette er vel og bra, men for virkelig å komme til kjernen av visdommen i astrologien må vi samtidig heve blikket og forstå den tiden vi er født inn i, samt tider som har vært før oss og som vil komme etter oss. Innsikt om tidsaldrene finner vi på ulike nivå både i esoterisk tradisjon og i lengre og kortere astronomiske sykluser. Foredraget vil belyse tre nivå av slike sykluser:

1.Rytmen mellom de ytre planetene, som definerer en rekke perioder på alt fra 12 til 492 år.

2.Perioder definert av fenomenet presesjon, der den store rammen er det platonske året på 25 920 år.

3.Vi våger oss også innom læren om de 7 rot-raser, der periodene defineres med titalls millioner av år.

 

WORKSHOP: PERIODEN 2018-2025 I DITT LIV

Med utgangspunkt i foredraget skal vi lage en interaktiv workshop. Avhengig av tiden vi har og størrelsen på gruppen så fletter vi inn våre personlige horoskop i arbeidet med perioden 2018-2025. Samme workshop holdes både fredag og lørdag.

 

 

 

Astrolog Jan Erik Wiklund

  

JAN ERIK WIKLUND vokste opp i Spania og flyttet til Norge i 2001. Mor var astrolog og teosof, så esoteriske tradisjoner kom inn med mors-melken. Har vært student ved Arcane School siden slutten av 90-tallet. Har studert Psykosyntese og tar nå Esoterisk Healing utdannelse. Utenom dette har han studert og jobbet med multimedia og data. Jan Erik er opptatt av å forstå astrologiens fundament og essens, hvordan og hvorfor det virker. Er opptatt av å forene de forskjellige teknikker og astrologiske metoder og har utviklet et system for finne vår stråle-struktur. Driver ellers med yoga og meditasjon. Drev tidligere senteret FLYT i Bergen sammen med sin ekspartner. Jan Erik bor i Oslo. Hjemmeside www.indre-visdom.com.

 

FOREDRAG: DE SYV STRÅLER

Det er syv grunnleggende energier bak alle former vi ser rundt oss. Vi vil i dette foredrag gi et innblikk i strålenes verden av energi og bevissthet. Vi skal se på hvordan de manifesteres i makrokosmos gjennom sol systemer og planeter, og helt ned til mennesket. I mennesket finner vi at de syv stråler definerer vårt fysiske legeme, våre følelser, tankelivet og sjelen. Vi skal også se på strålene i relasjon til horoskopet og hvordan man kan tolke horoskopet ut i fra den strålen som påvirker vår sjel og personlighet.

 

WORKSHOP: STRÅLEANALYSE

Vi skal jobbe med den enkeltes horoskop og benytte de teknikker som ble presentert i foredraget. En stråle analyse er en måte å bli kjent med seg selv og de energier som styrer våre liv. Gjennom ulike spørsmål og meditasjon kan vi antyde hvilke stråler som er mest sentrale i våre liv. Disse kommer til utrykk i våre horoskop gjennom blant annet månen, solen og ascendanten. Innsikt i vår strålestruktur gjør det lettere å forstå yrkeslivet, relasjoner, sjelens vei, utfordringer og muligheter, talenter, mm. Samme workshop holdes både fredag og lørdag.

 

 

 

Astrolog Rakel Bredesen

  

RAKEL BREDESEN underviser ved Astrologiskolen Herkules i Trondheim. Hun har tatt Grunnstudiet og Profesjonsstudiet ved skolen to ganger, samt alle fordypningskurs. Hun har vært aktiv i Trondheim Astrologiforening gjennom mange år. Hun jobber som leder i helsevesenet, og er utdannet jordmor med videreutdanning i økonomi, administrasjon og ledelse. Hun er sertifisert Coach og tar videreutdanning i mindfulness. Rakel er opptatt av å forstå alle sider ved astrologien og har mye erfaring med transitter, progresjoner og direksjoner. Er opptatt av å forene disse forskjellige teknikkene i horoskoptolkning.

 

FOREDRAG: HOROSKOPTOLKNING

Saturn bruker ca. 28 år rundt solen En stor del av det som gir oss fundament og karakterstyrke i livet er Saturn sin fortjeneste. Saturn gir oss de utfordringer vi trenger for å vokse med livsoppgaven. Den gir oss det arbeid vi trenger for å utvikle våre personlige egenskaper. Den lærer oss å sette fornuftige grenser og til å si nei på de rette stedene. Saturn er opphøyet i vekten og hjelper oss nærmere det himmelske bryllup mellom sjel og personlighet. Saturn er terskelens vokter som i bunn og grunn er oss selv. Saturn er derfor knyttet til god selvledelse. I dette foredraget skal vi se nærmere på Saturn-syklusen i hus og tegn samt den progressive månen.

 

WORKSHOP: HOROSKOPTOLKNING

Med utgangspunkt i foredraget skal vi lage en interaktiv workshop. Avhengig av tiden vi har og størrelsen på gruppen så fletter vi inn våre personlige horoskop i arbeidet med Saturn-syklusen i hus og tegn samt den progressive månen. Denne workshop holdes kun på lørdag.

 

 

 

Lars Sunnanå

 

LARS SUNNANÅ har vært opptatt av esoterisk filosofi, psykologi, meditasjon og astrologi siden slutten av 1980-tallet. Han har erfaring fra både vestlige og østlige tradisjoner. Viktige stikkord er Rosenkors-læren, kabbalah, tarot, kriya yoga og tai chi chuan. Han har også gjennomført et to-årig deltidsstudium i polaritetsterapi, som kombinerer elementer fra indisk ayurveda, kinesisk tradisjonell medisin og vestlig esoterisk tradisjon. Av formell utdannelse har han blant annet fransk, spansk, historie og praktisk pedagogikk, samt grunnmedisin. Lars har jobbet innen mange forskjellige områder, blant annet som lærer på videregående skole og markedsanalytiker innen reiseliv. Lars skal bidra i paneldebatten. Han driver bokforlaget Visdomsskolen og nettstedet www.visdomsskolen.no

 

 

 

Marit Helleberg

   

MARIT HELLEBERG er utdannet jurist og jobber i forsikringsbransjen. Hun har gjennomført alle fire år ved Astrologiskolen Herkules og har studert astrologi og teosofi ved Morya Federation. Yoga har hun praktisert i mange år. Marit vil lede oss gjennom 45 minutter med enkel klassisk yoga på morgenen. Ingen erfaring med yoga er nødvendig for å delta. Ta med en matte eller et pledd.

 

KLASSISK YOGA

Yoga er en flere tusen år gammel indisk filosofi og treningsform som består av en systematisk beskrivelse av teknikker og metoder for å oppnå en sterk og smidig kropp og et balansert og rolig sinn. Det er en treningsform som har som mål gi balanse både fysisk og psykisk. De tidlige yogiene mente at gjennom en sterk og smidig kropp var det lettere å få en tilstand av konsentrasjon og ro i sinnet. Har man et rolig sinn vil man også få en god fysisk og mental helse – man blir sterk, frisk og i kontakt med seg selv og sine omgivelser. Noen teknikker og øvelser er enkle, mens andre er mer avanserte og krever års erfaring. Klassisk yoga er en yogaform som arbeider med alle deler av kroppen, pusten og sinnet.

 

 

 

 

PANELDEBATT

Hvordan vil Norge og verden for øvrig utvikle seg fremover det neste året og i et litt lenger perspektiv? Med utgangspunkt i Norges horoskop, astrologien, teosofien og den esoteriske lære, skal vi prøve å svare på disse spørsmål. I panelet sitter foredragsholdere og Lars Sunnanå. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål.

Vi beveger oss nå fra fiskenes til vannmannens tidsalder, hvor den 6. stråle er på vei ut og den 7. stråle på vei inn. Vi kommer fra den 4. atlantiske rotrase hvor det astrale og følelsesmessige liv var i fokus. Menneskeheten er nå i den 5. rotrase hvor det mentale liv skal utvikles, og vi sikter mot den 6. rotrase hvor intuisjonen kommer sterkere på banen. Mot denne bakgrunn kan aktuelle temaer være:

 

  • Det grønne skiftet og energipolitikk
  • Ny teknologi og arbeidsmarkedet
  • Sosiokulturelle forhold og endringer i det politiske landskap
  • Rentenivå og delingsøkonomi
  • Makt-balansen i verden, krig og fred.
  • Utvidet bevissthet og religionens rolle.

 

 

  Astrologi konferanse Oslo

 

 

BOKSALG OG BYTTE

Vi vil legge til rette for at alle som ønsker å selge og bytte bøker og tidsskrifter mm. får mulighet til dette. Ta med dine gamle og bytt de inn i noen du ikke har lest før. Alle deltagere er også velkommen til å legge frem informasjon om produkter, kurs og andre tjenester de tilbyr. Astrologiskolen Herkules selger bøker og webinar-serier som er nærmere presentert her.

 

 

KAFE MED VEGETARMAT

 

Ved tilstrekkelig interesse blir det et kafetilbud. Krishnas Cuisine skal lage maten. Det er en vegetarrestaurant med inspirasjon fra India. Restauranten ble etablert i 1992, og følger Hare Krishnas retningslinjer for mat og drikke. Lunsjen vil bestå av gryterett, ris, siderett, papadam og chutney. Pris 120 kr. Alternativt kan man kjøpe suppe med ris eller papadam. Pris 90 kr. Kun kontant betaling. Hjemmeside: www.krishnas-cuisine.no. Gi beskjed ved påmelding om du skal ha lunsj.

  Astrologi konferanse med vegetar mat

 

 

  

OVERNATTING

 

Det finnes en lang rekke gode og rimelige overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet til konferansen. T-bane og trikk stopper like ved, så det vil også være lett å bo lenger unna.

Hotell Gyldenløve: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-gyldenlove/

Cochs Pensjonat: https://www.cochspensjonat.no/

Ellingsens Pensjonat: http://www.ellingsenspensjonat.no/

Sta. Katarinahjemmet: http://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/gjest/

Haraldsheim Vandrerhjem: http://haraldsheim.no/

Bogstad camping: http://bogstadcamping.no/

Airbnb: https://www.airbnb.no/

 

 

Velkommen!

 

 

KONFERANSEN HOLDES PÅ STEINERHØYSKOLEN I OSLO

 

Astrologi konferanse på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo

 

 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951