Mange er nysgjerrige på astrologi, kabbala, teosofi og annen esoterikk og tidløs visdom. Vi gleder oss til å treffe kunnskapsrike og erfarne foredrags-holdere og studenter som deler denne interessen. Velkommen til en lærerik opplevelse 27. til 29. juni 2025.

Konferansen er åpen for alle og har et innhold som passer for både nybegynnere og videregående studenter. Ambisjonen er å inspirere samt løfte frem det gode norske astrologimiljøet. Vi starter dagene med meditasjon, yoga eller eurytmi. På kveldene blir det mer sosialt samvær og middag for alle som har tid og lyst. Konferansen ble arrangert første gang i 2018 og er en årlig sommertradisjon. Vi har vært mellom 35 og 65 deltagere. Last ned programmet her og bli med!

 

 

PRAKTISKE FORHOLD:

 

Tid: Fredag 27. juni til søndag 29. juni 2025.

Sted: Rudolf Steiner Høyskolen i Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo. Ti minutter å gå fra Majorstua. Se kart her.

Informasjon: www.astrologi.no www.kabbala.no og skolens Facebook.

Deltageravgift: Hele konferansen 2500,- Inkluderer opptak. Dagspass 1000,- Ekskl. opptak. 

Studiemateriell og opptak: Dette er inkludert for de som deltar på hele konferansen. Kan bestilles for 500,-

Lunsj: Ved tilstrekkelig interesse serverer Krishnas Cuisine vegetarisk lunsj. Kiwi matbutikk rett over gaten.

Ved påmelding må du gi beskjed om du IKKE ønsker å kjøpe lunsj. De tar kun Vipps eller kontanter. Pris 140 kroner.

Middag fredag: Vi spiser på Herregårdskroen som ligger i Frognerparken. Adressen er Frognerveien 67, 0266 Oslo.

Middag lørdag: Vi spiser hos Natraj som ligger i Bygdøy allé 8, 0262. Se hjemmesiden natraj.no.  

Bindende påmelding til: Gisle Henden ved å trykke her eller tlf. 22 49 49 51 - 99 72 64 70. Ingen refusjon ved avmelding.

Påmeldingsfrist: 10. juni. Etteranmeldelse er mulig. Det er plass til alle som vil være med.

Vi tar forbehold om endringer. Dette blir publisert her på www.astrologi.no

 

 

PROGRAMMET FOR 2024

 

Tid  Fredag 28. juni Lørdag 29. juni Søndag 30. juni
       
0900-0945   Felles meditasjon Eurytmi
1000-1200   Daniele Reistad Birgit Lurås 
1200-1330 Registrering Lunsj Lunsj
1330-1500 Gisle Henden Lars Otto Widding Jan Erik Wiklund 
1530-1700  Norun Sanderson   Jarle Tollefsen Workshop 
1800-2200 Felles middag Felles middag Felles middag
       

 

 

 

 

  

DR. GISLE HENDEN er grunnlegger av Astrologiskolen Herkules og Herkules Kabbala skole. Han har praksis som astrolog fra 1988. Satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Hadde ansvaret for astrologiundervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI i mange år og var ansatt i forskningsdepartementet. Underviser i klassisk og esoterisk astrologi, filosofi, kabbala og teosofi. I Norge, Danmark og USA. Har skrevet ti lærebøker og gitt ut mer enn tusen lydspor og videoer i disse emner. Faglig bakgrunn: Mastergrad og doktorgrad i økonomi, strategi og ledelse fra BI. Mastergrad i statsvitenskap og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. MSE og PHDE i esoterisk astrologi og filosofi fra Seven Ray University. Er også utdannet fra Den Esoteriske Astrologiskolen og Den Nordiske Astrologiskolen. Var Hospitant ved Statens Kunst- og Håndverkskole. Befalsutdanning i Hæren. Aktiv idrettsbakgrunn i landstoppen. Har organisert og ledet turer og ekspedisjoner til 40 land på alle kontinenter inkl. Himalaya, Andes og Karakoram. Hjemmesider: astrologi.no, kabbala.no, teosofi.no og intuisjon.com.

 

FOREDRAG 2024: DIREKSJONER

I direksjoner flytter vi gjerne akser og planeter med den bue solen gjør langs zodiaken. Med andre ord en solbuedireksjon. Dette tilsvarer ca. en grad pr år. Har vi for eksempel Venus 30 grader fra solen antar vi at kjærlighet blir et viktig tema i det år vi fyller 30 år. Se etter i ditt eget horoskop. På samme måte som med transitter og progresjoner vil vi ofte erfare en indre eller ytre begivenhet når de involverte planeter lager aspekter seg imellom. Dette gjelder særlig konjunksjoner. Direksjoner bygger på den forståelse at det er perfekt samklang mellom makrokosmos og mikrokosmos helt ned i de minste tidsenheter. Vi skal tolke direksjoner både eksoterisk og esoterisk. Gjennom flere eksempler hvor både tegn, planeter, hus og herskere involveres.

 

WORKSHOP: DIREKSJONER I HOROSKOPET

Vi skal jobbe med direksjoner i deltagernes horoskop.

 

 

 

 

DR. NORUN SANDERSON er lærer ved Astrologskolen Herkules og har de siste årene hatt ansvar for å gjennomføre online lærerstyrte kollokvier med tolkningsoppgaver for studentene på grunnstudiet og profesjonsstudiet i Oslo. Hun ble uteksaminert fra profesjonsstudiet ved Astrologiskolen Herkules i 2013, og har senere tatt ulike fordypningskurs og et påbyggende 5. år ved samme skole. Hun har også studert Huberastrologi ved API UK, samt tatt sertifikat og flere kurs ved Faculty of Astrological Studies i London. Norun har doktorgrad i informatikk fra UiO og jobber til daglig innen høyere utdanning. Hjemmeside www.astrotolk.no

 

FOREDRAG 2024: NODEAKSEN

Nodeaksen i horoskopet består av to punkter eller noder som finnes der månen i sin bane rundt jorden krysser ekliptikken. Nodeaksen knyttes derfor til det forhold eller samarbeid som finnes mellom solen, månen og jorden. Nordnoden finnes der månen krysser ekliptikken på vei nord, mens Sørnoden der månen krysser den på vei mot sør. Nodeaksen går baklengs gjennom Zodiaken og bruker 18,6 år på en runde. Den er blitt kalt en skjebneakse og knyttes særlig til alle typer forbindelser og relasjoner vi har til andre. Nodeaksen knyttes også til fortid og fremtid. Plassering i tegn og hus kan antyde hvilke kvaliteter vi må balansere og integrere i livet. Samt si noe om den indre kampen mellom det å holde seg til det som er trygt eller utfordre seg selv gjennom å ta steget ut i noe nytt som kan åpne opp for spirituell vekst og utvikling. Nodeaksen i transitt til fødselshoroskopet indikerer når og på hvilke livsområder vi kan oppleve muligheter for vekst og for å gi slipp. Gjennom eksempler fra kjente personers horoskop vil vi i dette foredraget se nærmere på nodeaksen blant annet gjennom plassering i tegn og hus, aspekter, planetherskere og i transitt. Vi vil også utforske hvorfor nodeaksen beveger seg retrograd gjennom Zodiaken og hva dette kan symbolisere.

 

WORKSHOP: NODEAKSEN

Vi jobber med nodeaksen i deltakernes egne horoskop med særlig fokus på plassering i tegn og hus og hva det sier om hvilke kvaliteter man kan behøve å integrere eller balansere i livet.

 

 

 

 

DR. JARLE TOLLEFSEN har en bred bakgrunn fra det alternative miljøet og har tatt det fire-årige Profesjonsstudiet ved Astrologiskolen Herkules to ganger med start i 2006. Hans formelle utdanning er innen realfag med en doktorgrad i fysikk og teknologi fra 1995. Han jobbet lenge ved Universitet i Bergen som førsteamanuensis. Han har studert Feng Shui hos Joey Yap og andre østlige mestre siden 2004. Han har studert Kinesisk astrologi, Indisk astrologi, Human Design og I-Ching. Jarle har også undervist ved Astrologiskolen Herkules i Bergen. Hjemmeside www.skansemyren.com

 

FOREDRAG 2024: METODE FOR HOROSKOPTOLKNING

I dette foredraget skal vi vise en strukturert framgangs metode vi kan bruke ved horoskoptolkning. I denne metoden bruker vi metodene som Claus Houlberg skriver om i sin bok "Horoskopets fem porte". I tillegg bruker vi node aksen og en del andre teknikker. Denne metoden har Jarle brukt på sine tolkninger de siste 15 årene som profesjonell astrolog. Metoden viser seg spesielt å fungere på de som har begynt å gå den spirituelle vei. For å dekke et stort spenn kopler han også inn esoterisk astrologi. Han bruker også Chiron i sine tolkninger og dette er spesielt viktig etter Chiron Return. Det viktigste med denne tolkings metoden er å lage en historie som trigger klientens underbevissthet. Dette skjer når man bruker viktige trigger punkter i horoskopet. 

 

WORKSHOP: HOROSKOPTOLKNING.

Vi ser på deltagernes horoskop med den metoden vi har presentert i foredraget.

 

 

 

BirgitLursKonferanse

 

BIRGIT LURÅS har vært leder i Norsk Astrologisk Forening og redaktør i Astrologisk Forum. Hun har praksis som astrolog fra 1986 og har i årenes løp utført astrologiske oppdrag for TV, radio, aviser og ukeblader. Hun har skrevet artikler og holdt foredrag om astrologi i foreninger og på konferanser i inn og utland. Har vitnemål fra astrologikurs godkjent av Kirke- og undervisnings-departementet. Er utdannet faglærer innen ernæring, helse og miljø. Hun har studert jus og psykologi ved Universitetet i Oslo og har arbeidet i Forbrukerrådets opplysningsavdeling og i skolen.

 

FOREDRAG 2024: ASTROLOGI OG REINKARNASJON

Fødselshoroskopet er et utgangspunkt når vi prøver å forstå vårt liv i den fysiske verden. Kan vi finne spor og tendenser i horoskopet som støtter opp om reinkarnasjonstanken? Et tema som fascinerer mange. Vi skal se på horoskopet til noen som hevder å være reinkarnasjonen av en bestemt person. Kjente personer har jo en historie med viktige årstall og hendelser i eget liv vi kan trekke veksler på. Nodeaksen, Pluto, direksjoner, progresjoner, årshoroskop mm. er elementer som kanskje kan støtte opp om slike historier.

 

WORKSHOP: REINKARNASJON OG ASTEROIDER 

Vi ser på deltagernes horoskop med de metoder som ble presentert i foredraget. 

 

 

 

Widding7 

  

LARS OTTO WIDDING underviste i flere år ved Den Nordiske Astrologiskole og har deltatt med foredrag på astrologikonferanser i Norge, Sverige, England, USA og Sør-Afrika. Han har også holdt flere seminar på Centre for Psychological Astrology i London. Han har skrevet en astrologisk artikkel om kappløpet til Sydpolen mellom Amundsen og Scott. Denne kan leses her. Lars Otto er i dag pensjonert lokomotivfører.

 

FOREDRAG 2024: SATURN OG NEPTUN

Disse to planetene befinner seg nå i Fiskenes tegn og vil danse sammen i en periode på to til tre år fremover. Selve konjunksjonen skjer februar 2026 i Væren på selveste vårjevndøgnspunktet. I foredraget går vi gjennom hva Saturn og Neptun representerer i og for oss, både hver for seg og som duo i samklang. Hver gang landfaste og formgivende Saturn og havets hersker Neptun setter hverandre i stevne, setter det store krav til den kollektive og individuelle rytmesans og koordinasjon. Siste konjunksjon var i 1989 i tegnet Steinbukken. Vi bruker horoskoper til både individer og kollektive prosjekter, og ser etter erfaringer og perspektiver som kan gi oss råd om hvordan vi kan navigere mellom visjon og virkelighet, eufori og dysfori.


 

 

 

DANIELE REISTAD er utdannet astrolog fra Astrologiskolen Herkules, med både grunnstudiet og profesjonsstudiet, og har arbeidet med antroposofi i mange år. Hun har også en mastergrad i spansk språk og latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen samt et fireårig studium i bevegelseskunsten eurytmi. Hun er lærer ved steinerskolen og driver egen astrologisk praksis. Hun forbinder astrologi og eurytmi i en øvelsesvei for sjelelig utvikling som hun kaller; Lær å danse horoskopet ditt. Dessuten er hun spesielt interessert i geosentrisk astronomi og astrologi for lærere, foreldre og barn. Hun er Vannmann med Månen i Krepsen og Steinbukk ascendant. Hjemmeside: www.livsrytme.no. Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

FOREDRAG 2024: HVA JORDENS POSISJON I HOROSKOPET FORTELLER OM DITT LIVSOPPDRAG

I esoterisk astrologi er Jorden en viktig planet. Likevel blir den som oftest utelatt når vi tolker et horoskop. Jorden står alltid i nøyaktig opposisjon til Solen. Den er en av de ikke hellige planetene, men skal på sikt forvandles til en hellig planet. Dette vil være avhengig av menneskehetens bidrag. Vi skal fordype oss I følgende: Hva kan vi lære av Alice Bailey, Rudolf Steiner og Johannes´ åpenbaring om denne fremtidige utviklingen? Hvorfor er Jorden esoterisk hersker i Skytten og hierarkisk hersker i Tvillingene? Vi skal se på det galaktiske senter og betydningen av dette i vår tid. Samt Jorden i det individuelle horoskop og hva den forteller om vårt livsverk. Det hele krydres med horoskop-eksempler.

 

WORKSHOP: JORDEN SOM MOTPOL OG BALANSEPUNKT OPP MOT SOLEN I DITT HOROSKOP

Jorden i ditt horoskop viser deg hvordan du kan konkretisere oppgaven din her på jorden. Jordens rolle er viktig og grunnleggende, for Jord-Sol opposisjonen er noe vi alle har. Som i enhver opposisjon handler det om å finne likevekten mellom ytterligheter. Å arbeide med Jorden kan således være en motvekt mot soltegnets skyggesider. Vi ser på Jorden i deltakernes horoskop og hvordan den eventuelt blir forsterket og/eller modifisert av planeter i aspekt til Jorden.

 

EURYTMI - LÆR Å DANSE HOROSKOPET DITT

I eurytmien finnes bevegelser for alle dyrekretstegn og de klassiske planetene. Hver av dem har en tilhørende konsonant eller vokal som sin egen stemme. Når vi danser, bruker vi vår kinestetiske intelligens og du vil kjenne hvordan energiene flyter gjennom kroppen. Vi varmer opp med noen planetdanser, som for eksempel Mars, Venus, Måne eller Jupiter. Så lærer vi noen av de grunnleggende bevegelsene for stjernetegn og planeter. Disse passer det godt å inkludere i din daglige meditasjonspraksis. Vi avslutter med en bevegelsesmeditasjon som harmoniser Sol, Måne og Ascendent. Eurytmi-timen er på søndag morgen.

 

 

 

 

JAN ERIK WIKLUND vokste opp i Spania og flyttet til Norge i 2001. Mor var astrolog og teosof, så esoteriske tradisjoner kom inn med mors-melken. Har vært student ved Arcane School siden slutten av 90-tallet. Har studert Psykosyntese og tar nå Esoterisk Healing utdannelse. Utenom dette har han studert og jobbet med multimedia og data. Jan Erik er opptatt av å forstå astrologiens fundament og essens, hvordan og hvorfor det virker. Er opptatt av å forene de forskjellige teknikker og astrologiske metoder og har utviklet et system for finne vår stråle-struktur. Driver ellers med yoga og meditasjon. Drev tidligere senteret FLYT i Bergen sammen med sin ekspartner. Jan Erik bor i Råde. Hjemmeside www.indre-visdom.com.

 

FOREDRAG 2024: SATURN TREDJE STRÅLE OG VERDENSØKONOMI

Det er syv grunnleggende energier bak alle former vi ser rundt oss. Vi vil i dette foredrag gi et innblikk i intelligent aktivitet gjennom tredje stråle og økonomi. Denne strålen er nært forbundet med krepsen, vekten og steinbukken. Tredje stråle virker gjennom Saturn og Jorden og er derfor særlig relevant for oss jordboere. Vi skal se på noen konkrete horoskop-eksempler som illustrerer hvordan intelligent aktivitet kan komme til uttrykk hos individet og globalt. Her vil også fenomenet krypto-økonomi og syvende stråle være relevant.

 

WORKSHOP: TREDJE STRÅLE OG SATURN

Vi skal jobbe med den enkeltes tredje stråle gjennom flere tilnærminger, slik de ble presentert i foredraget. En stråle analyse er en måte å bli kjent med seg selv og de energier som styrer våre liv. Gjennom ulike spørsmål og meditasjon kan vi antyde hvilken rolle intelligent aktivitet og økonomi-loven spiller i våre liv. Med dyp selv-innsikt kan vi avsløre om den virker i våre følelser, i personligheten eller gjennom sjelen.

 

 

WORKSHOP 2024

Daniele Reistad, Jarle Tollefsen, Birgitte Lurås, Norun Sanderson, Jan Erik Wiklund og Gisle Henden vil alle holde workshop på søndag fra klokken 1530 til 1700. Deltagerne må velge kun en workshop.

 

 

 

FOREDRAGSHOLDERE SOM HAR DELTATT PÅ SKOLENS KONFERANSE TIDLIGERE

 

  

 

 

ESKILD NARUM BAKKEN er sivilarkitekt og universitetslektor ved NTNU. Han har også utdannelse innen filosofisk estetikk, kunsthistorie, psykologi, medisin, akupunktur og kinesiologi. Bakken har drevet 2 akupunkturklinikker i 10 år, og bruker kinesisk astrologi og feng shui - kinesisk arkitekturteori i diagnostikk og pasientbehandling. Han driver i dag praksis med kinesisk astrologi, feng shui analyse og arkitekturprosjektering. Omfattende foredragsvirksomhet. Styremedlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH.

 

FOREDRAG 2023: KINESISK ASTROLOGI OG FENG SHUI

Vi skal se på grunnprinsipper i kinesisk astrologi og forbindelser til vestlig astrologi. Herunder grunnprinsipper i feng shui som er det fysiske miljøets astrologi. 

 

WORKSHOP 2023: FENG SHUI I PRAKSIS 

Vi jobber videre med feng shui i praksis. Tema for analyser er bl.a. økonomi, helse og generelle utviklingsmuligheter. Det er mulig å ta utgangspunkt i deltagernes eget hus, leilighet eller arbeidsplass dersom du har med fasadebilder og plantegning. Lag gjerne en enkel plantegning selv. Vi kan også se på utbyggingsplaner eller hus du vurderer å kjøpe eller leie. Ta eventuelt med lenke til annonse. 

 

 

 

astrid frogner

 

ASTRID FROGNER er utdannet astrolog fra Den Nordiske Astrologiskolen hvor hun underviste i mange år fra 1992. Hun har arbeidet med astrologi siden midten av 80-tallet. Astrid er utdannet cand.mag. med fagene psykologi, sosialantropologi og lærerskole. Hun er særlig opptatt av arketypene som vi også møter i myter og eventyr. Hun er utdannet psykosynteseterapeut, psykosynteseinstruktør og parterapeut innen Creative Couple work. I tillegg til å ha tolkninger og terapi sesjoner for par og enkelt individer, har hun undervist ved Psykosyntese Instituttet i Gøteborg. Etterhvert havnet prioriteringen på parterapi i tillegg til astrologiske tolkninger.

 

FOREDRAG 2023: HOROSKOPTOLKNING 

Horoskopet kan hjelpe oss til å forstå oss selv. På godt og vondt. Dette vil være til god hjelp i mange av våre relasjoner. Vi skal dykke ned i de subtile mekanismene slik at vi får et klarere bilde.

 

 

 

Egeland2

 

KRISTIN EGELAND tok sitt første astrologikurs som 20-åring og begynte selv å undervise i grunnleggende astrologi året etter. Parallelt fikk hun undervisning hos astrolog Anne Marie Amundsen. Hun startet samtidig som journalist i Teknisk Ukeblad, som ble grunnlaget for en karriere innen media og tv-produksjon. Har blant annet jobbet for TVNorge, TV2 og TV3, samt en rekke tv-produksjonsselskaper. Interessen for astrologi måtte i mange år vike på grunn av mye jobbing. Men siden 2015 har hun satset for fullt og jobber nå som profesjonell astrolog med private konsultasjoner og undervisning. Egeland holder en rekke kurs i astrologi. I tillegg underviser hun også i tibetansk meditasjon og læren om chakraene. Hjemmeside: www.stjerneklart.com

 

FOREDRAG 2023: ASTROLOGIEN I DAGLIGLIVET – TETT PÅ TRANSITTER.

Å være inkarnert er en spennende reise for sjelen. Med den frie viljen er det opp til oss hva vi gjør ut av vår jordiske tilværelse. Ved å integrere astrologien i det daglige, har vi en fantastisk hjelp på veien. Vi ser på hvordan et aktivt forhold til ulike transitter skaper de beste forutsetningene for erfaringene vi har kommet for å tilegne oss. 

 

 

 

Kenneth Sørensen Astrologi konferanse

  

KENNETH SØRENSEN er psykoterapeut, forfatter og daglig leder i JivaYou.com. Han har en MA i Psykosyntese fra Universitetet i East London og har skrevet flere bøker, herunder Psykosyntesens sjel – veien til frihet, nærvær og power. Han har lang erfaring med esoterisk astrologi og i boken Integral Meditasjon gir Sørensen en levende og personlig beskrivelse av teosofiens lære om de syv stråler og hvordan de definerer vår eksistens og evolusjon. Meditasjon er en kunstart fordi ethvert menneske, basert på sine forutsetninger, må finne sin egen individuelle måte å meditere på. Han har gjennom ti år arbeidet som pedagogisk konsulent i sosialpsykiatrien, hvor han i samarbeid med psykiatribrukere skapte Nordens største brukertidsskrift. Han har undervist i ledelse og meditasjon ved blant annet sosialpsykiatriske institusjoner, Novo Nordisk, LEGO, NCC, Business Danmark og SEB Pensjon. www.kennethsorensen.dk

 

FOREDRAG 2022: MARS VÅR INDRE KRIGER OG AGGRESJONSENERGI

Vi vil i dette foredrag se på planeten Mars og hvordan vi kan lære å mestre vår agressjonsenergi og utvikle vår krigernatur. Der hvor Mars er plasert i horoskopet vil vi opleve konflikter i oss selv og med andre. Mars er viktig å mestre fordi den fortæller noe om hvordan vi fører krig, hevder vårt ego og søker å dominere. Vi vil også undersøke Mars i relasjon til Pluto som er makt og til Neptun, som har med idealisme å gøre. Mars formidler den samme sjette strålen for hengivenhed som Neptun.

 

FELLES MEDITASJON 2022: FRA MÅNEN TIL NEPTUN TIL SIRIUS

Vårt instinktive liv er symbolisert av månen. Den kan som en speilblank innsjø fungere som en reflektor for den ubetingede kjærligheten fra Neptun. Gjennom Neptun kan vi bli mottakelige for større kjærlighet som finnes i Solens hjerte og Sirius. Vi vil undersøke dette i denne meditasjonen.

 

 

 

Kjersti Hemma Konferanse 

  

KJERSTI HEMMA har sertifikat fra Faculty of Astrological Studies i London og Forrest Center of Evolutionary Astrology FCEA, hvor hun nå studerer. Hun tar nå også Profesjonsstudiet i Esoterisk Astrologi ved Astrologiskolen Herkules. Hun har grunnfag i psykologi og en Bachelor i Engelsk. Kjersti har også 15 års erfaring som journalist og er utdannet helhetsterapeut. Hun praktiserer som astrolog og er redaktør for Astrologisk Forum.

 

FOREDRAG 2022: HOROSKOPTOLKNING

Tolkning av horoskopet til den verdensberømte meksikanske kunstneren Frida Kahlo født 6. juli 1907 død 13. juli 1954. Under overskriften Lidelsens vei ser vi på Frida Kahlo's dramatiske kunst og vanskelige liv, inkludert et mulig tidligere liv. Vi stiller spørsmålet om et brokete liv med mye lidelse kan være en vei til healing og høyere bevissthet.

 

WORKSHOP 2022:

Vi ser på deltakernes horoskop og undersøker om det er mulig å spore elementer fra et tidligere liv som horoskopeieren kan relatere til.

 

 

 

Gullfoss7 

 

PER HENRIK GULLFOSS har arbeidet som selvstendig næringsdrivende hele sitt voksne liv. Dette arbeidet har hatt et bredt spekter og mange sider. Bærebjelkene har vært undervisning, private konsultasjoner og coaching i Astrologi og Tarot gjennom mange tiår i inn og utland. Har drevet Den Nordiske Astrologiskolen i mange år som ble startet i 1992. Han er utdannet Cand.Phil. fra universitetet i Oslo og har også Mastergrad i teatervitenskap. Eksamen i mystikk og religionshitorie. Utdannet Firewalk – instruktør. Har skrevet et tyvetalls bøker om astrologi og vært redaktør for flere tidsskrift. Utgitt på norske, danske og amerikanse forlag inkludert Kagge, Zosma, Brage, Lewellyn og Crowe. Per Henrik har også mange års erfaring fra teaterarbeid som skuespiller, instruktør og dramatiker. 

 

FOREDRAG 2022: SJELENS VEI GJENNOM DE TOLV HUS.

Når jeget fødes og kommer til jorden stiger det ut av det tolvte hus og blir synlig via ascendenten. Deretter lærer det seg å kjenne sin kropp og den fysiske virkeligheten i annet hus, begynner å kommunisere i tredje osv. Det fortsetter sin reise helt til 12 hus. hvor det gjenforenes med sin egentlige essens og opprinnelse. Når man har fått en kontakt med sin sjel, så ser man reisen fra et nytt perspektiv. Man forstår at sjelens intensjon nettopp var å erfare seg selv gjennom dette nye jeget. Sjelens vei gjennom det jordiske livet går andre veien. Den starter sin reise i det tolvte hus, går derfra inn i ellevte osv. Sjelen går dypere og dypere inn i sin jordiske erfaring, helt til den har integrert og kan romme hele sin nye identitet i første hus. Når reisen går mot slutten smelter jeget og sjelen igjen sammen i ascendenten, eller inngår det hellige ekteskapet på descendanten. I dette foredraget følger vi sjelen på sin reise gjennom de tolv husene og får en ny vinkel og forståelse av husenes innhold og betydning. Det kan hende vi får mulighet til å ta en rask titt på sjelens intensjon med denne inkarnasjonen i noen få horoskop. Hvis du ønsker dette, så kan du sende dine fødselsdata til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og merke sendingen med navn og 3.juli.

 

 

 

Andreas Bjørndal Astrologi og Kabbala

  

ANDREAS N. BJØRNDAL er Homeopat NAN MNHL MSc, Akupunktør og undervisnings-rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin. Ved siden av å arbeide som terapeut i snart 40 år har han også jobbet politisk og faglig som leder av Norske, Europeiske og Internasjonale homeopatiforbund. Han har forelest internasjonalt om alternativ-medisin, homeopati, arketyper, astrologi, kabbalah og egyptologi. Han underviser ved Herkules Kabbala skole. Hvordan vi danner og bruker symboler til å formidle mening er en rød tråd i Bjørndals arbeider. Han har dyp innsikt i våre esoteriske røtter og formidler en forståelse av dette som kan ha nytteverdi for mennesker i dag. Bjørndal er flasket opp på astrologi gjennom sin mor som er astrolog. Han har utviklet verktøy for terapeuter basert på prinsippene som legges til grunn i astrologi og kabbala. Han er kjent som en inspirerende foreleser med evne til å gjøre kompliserte emner lett å forstå. Hjemmeside: www.holonity.com

 

FOREDRAG 2022: ASTROLOGI  SOM NATURENS NØKKEL

De fleste leger var også astrologer for bare få hundre år siden. Astrologi ble brukt til å klassifisere planter og de ble ordinert ut i fra sine planetariske kvaliteter. Astrologi ble brukt til å kjenne igjen planetenes krefter i alle manifestasjoner i naturens riker. Vi kan også bruke astrologi-kunnskap til å finne kjerne-tema i klienter, til og med uten å sette opp et horoskop. Horoskopet vil selvsagt gi en bekreftelse og en mer nøyaktig beskrivelse på detalj nivå og være med å gjøre prosessen objektiv. Et kjerne-tema er noe vi har med oss gjennom hele livet, på samme måte som et fødsels horoskop. Det er tema vi kjenner igjen i alle våre utfordringer i livet, også de som er knyttet til helsen vår. Når man finner et homeopatisk middel som dekker kjerne-tema kan dette brukes som konstitusjonsmiddel gjennom store deler av livet uavhengig av hvilke plager man har. Bjørndal vil illustrere denne sammenhengen og vise hvordan vi kan bruke horoskopet til å finne den primære planet polaritet som beskriver vårt kjerne-tema. Og hvordan du kan velge urter, mineraler eller edelstener som er gunstige for deg og dine klienter. 

 

WORSKHOP 2022: ASTROLOGI SOM NATURENS NØKKEL 

Med utgangspunkt i foredraget vil vi se på deltagernes tematikk. 

 

 

 

Astrolog Inger Kirstine Straume

   

INGER KIRSTINE HARTWIG har formell utdannelse som astrolog fra Faculty of Astrological Studies i Oxford, fra Morya Federation og fra Astrologiskolen Herkules, som esoterisk astrolog. Hun har profesjonell erfaring som astrolog fra 2004. I 2017 ble hun ferdig utdannet lærer innen Mindfulness Based Stress Reduction fra NTNU og IMA. Inger Kirstine er cand.polit. med pedagogisk seminar fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig nærings-drivende. Fokus har vært på hvordan vi kan finne frem til en forståelse for egne ressurser og hvordan disse kan brukes på en god måte. Hjemmeside: www.veilederverksted.no

 

FOREDRAG 2019: MÅNEN I HOROSKOPTOLKNING

Månen, Solen og Ascendanten utgjør tilsammen et fundament i tolkningen av et fødselshoroskop. Gjennom disse får vi innsikt i tre grunnleggende livsområder. Ascendanten belyser hvordan sjelen kan bli stadig tydeligere gjennom hele livet. Solen viser hvordan personligheten kan styrkes, og hvordan en sterk og klar personlighet kan gi rom for sjelen. Månen forteller oss hvor vi kommer fra og hva vi tar med oss inn i dette livet. Månen i hus, tegn og aspekt kan si noe om våre talent og ferdigheter. Den kan beskrive vår kapasitet til og behov for å gi og ta imot omsorg. Samtidig lærer vi i esoterisk astrologi at Månen er sjelens fengsel og noe vi skal vokse vekk fra. Hvordan skal vi forstå dette, og hvordan kan vi bruke vår kunnskap på en fruktbar måte i tolkninger? I foredraget kommer vi også innom Månens faser, den progressive Månen, verdighetene, og det terapeutiske perspektiv på Månen.

 

WORKSHOP 2019: MÅNEN I HOROSKOPTOLKNING

Med utgangspunkt i foredraget skal vi lage en interaktiv workshop. Avhengig av tiden vi har og størrelsen på gruppen så tolker vi den enkeltes måneposisjon. Denne workshop går kun lørdag.

 

 

 

GeirH

  

GEIR HØISTAD er siviløkonom og høyskolelærer. Autodidakt astrolog tilbake til 80-tallet. Allerede den gang drev han egen virksomhet med horoskoper og konsultasjoner. Astrologifokuset måtte på 90-tallet vike for en vær som måtte ta gründerånden sin helt ut, før det ble astrologisk comeback i 2003. Han ble da en del av astrologimiljøet Stjerneringen rundt Thomas Beck og Steinar Skjervø. Var så heldig å få arve Thomas Beck sitt bibliotek etter hans bortgang i 2008. Ved siden av konsultasjoner har han gjort en del hobbyforskning innen astrologifaget og skrevet artikler for Astrologisk Forum, der noen av resultatene er gjengitt. Geir innstiller sine konsultasjoner på individets livssyklus og livsoppgaver, og forklarer hvordan vi kan utnytte horoskopet og transittene til å forstå, og lettere akseptere, hvordan og hvorfor livet herjer og smiler som det gjør.

 

FOREDRAG 2021: PLUTO

Pluto knyttes ofte til traumer med konsekvenser. Traumer kan være lett å forstå på et individuelt nivå. Det vil si hvordan ytre påvirkninger gir oss mental og fysisk skade. I dette foredraget skal vi også se på Pluto på samfunnsnivå. Hva har Pluto gjennom Steinbukken gitt oss av nye erfaringer? Geir skal ikke ha workshop.

 

 

 

TuridVik

 

TURID VIK er utdannet fra den nordiske astrologiskolen, diverse kurs, ellers autodidakt. Ser på astrologi som guddommelig matematikk, ikke egentlig som selvutviklingsverktøy i vanlig forstand. Astrologi tilbyr også å leve med i sykluser og rytmer som ellers ikke er tilgjengelige andre steder i samfunnet. Det gir også en unik mulighet til å studere forholdet mellom det naturnødvendige/lovmessige og det feltet hvor det frie kan utspille seg. 

 

FOREDRAG 2022: KVINTILEN

Kvintilen har som funksjon å styrke Selvbevisstheten og det individuelle særpreg. Slik at unike talenter, egenart og suksess kommer tydeligere fram. Kvintilen gir oss raffinement, kultivering, sivilisering, spisskompetanse og profil. For at kvintilen skal komme til sin rett forutsetter det normalt at personligheten er robust og godt integrert. Kvintilen er knyttet til den 5. stråle, det 5. hus og det 5. tegn løven. Og til Solen. Vi skal se på blant annet Richard Wagner sitt liv og virke, inkludert legenden om Parcifal. Wagner har solen i 1. hus.

  

 

 

 

  TheFuture

 

 

BOKSALG OG BYTTE

Vi vil legge til rette for at alle som ønsker å selge og bytte bøker og tidsskrifter mm. får mulighet til dette. Ta med dine gamle og bytt de inn i noen du ikke har lest før. Alle studenter og deltagere er også velkommen til å legge frem informasjon om produkter, kurs og andre tjenester de tilbyr. Astrologiskolen Herkules selger bøker og webinar-serier som er nærmere presentert her.

 

 

KAFE MED VEGETARMAT

 

Ved tilstrekkelig interesse blir det et kafetilbud. Krishnas Cuisine skal lage maten. Det er en vegetarrestaurant med inspirasjon fra India. Restauranten ble etablert i 1992, og følger Hare Krishnas retningslinjer for mat og drikke. Lunsjen vil bestå av gryterett, ris, siderett, papadam og chutney. Pris 140 kr. Kun kontant betaling eller Vipps. Hjemmeside: www.krishnas-cuisine.no. Gi beskjed ved påmelding om du skal benytte deg av dette tilbudet.

 

Vegetarmat 

 

OVERNATTING

 

Det finnes en lang rekke gode og rimelige overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet til konferansen. T-bane og trikk stopper like ved, så det vil også være lett å bo lenger unna.

Hotell Gyldenløve: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-gyldenlove/

Cochs Pensjonat: https://www.cochspensjonat.no/

Sta. Katarinahjemmet: http://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/gjest/

Haraldsheim Vandrerhjem: http://haraldsheim.no/

Bogstad camping

Ellingsens pensjonat

Airbnb

 

 

Velkommen!

 

 

KONFERANSEN HOLDES PÅ RUDOLF STEINERHØYSKOLEN I OSLO

 

Astrologi konferanse på Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470