Eskild Narum Bakken er sivilarkitekt og universitetslektor ved NTNU. Han har også utdannelse innen filosofisk estetikk, kunsthistorie, psykologi, medisin, akupunktur og kinesiologi. Bakken har drevet 2 akupunkturklinikker i 10 år, og bruker kinesisk astrologi og feng shui - kinesisk arkitekturteori i diagnostikk og pasientbehandling. Han driver i dag praksis med kinesisk astrologi, feng shui analyse og arkitekturprosjektering. Omfattende foredragsvirksomhet. Styremedlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon NNH. Eskild har vært gjestelærer ved skolen og foreleser ved skolens konferanse.

 

 

EskildBakkenPrivat

 

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470