har vært leder i Norsk Astrologisk Forening og redaktør i Astrologisk Forum. Hun har praksis som astrolog fra 1986 og har i årenes løp utført astrologiske oppdrag for TV, radio, aviser og ukeblader. Hun har skrevet artikler og holdt foredrag om astrologi i foreninger og på konferanser i inn og utland, inkludert Astrologiskolen Herkules sin konferanse. Har vitnemål fra astrologikurs godkjent av Kirke- og undervisnings-departementet. Er utdannet faglærer innen ernæring, helse og miljø. Hun har studert jus og psykologi ved Universitetet i Oslo og har arbeidet i Forbrukerrådets opplysningsavdeling og i skolen.

 

 

 

BirgitLursKonferanse

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470