I korte trekk vil en tolkning av fødselshoroskopet ditt kunne avdekke sentrale livstemaer som jobb, familie, unger, kjærlighet, økonomi, helse, utdannelse, veivalg, med mer. En dyp innsikt i mål og mening med livet samt hvilke muligheter og utfordringer du vil møte underveis blir kartlagt i detalj. Har du spesielle ting på hjertet tilpasser vi tolkningen slik at vi får belyst din nåværende livsituasjon på best mulig måte. En tolkning av fødselshoroskopet vil også kunne tilpasses slik at den egner seg til unge mennesker og som dåpspresang.

Der det er ønskelig kan vi gi tolkningen et mer esoterisk tilsnitt. Sjelens hensikt er vanskelig å avdekke, men ved hjelp av bla. de esoteriske herskere av solen og ascendanten får vi verdifull informasjon. Esoterisk astrologi fokuserer på bevissthetens utvikling, karmiske forhold og sjelens agenda. Den klassiske eller eksoteriske astrologi, er i større grad opptatt av personlighetens vekst og utvikling i hverdagen. Prisen er 1500,-

En datatolkning alene gir deg en god tolkning til kr. 500,-. Den dekker alle de viktigste astrologiske elementer. De siste årene er denne type tolkning blitt vesentlig bedre. Her får du konstruktive råd om jobb, relasjoner, økonomi, verdier, sterke og svake sider, oa. Teksten er på engelsk over ca. 16 sider og sendes deg på e-post. Når man bestiller et fødsels-horoskop kan man få med to timer video-undervisning på norsk om de tolv tegn til 250,- 

 

 

Fødselshoroskop

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470