Giuliano kommer fra Parma i Nord-Italia. Flyttet til Norge i 1994 og bodde i Oslo. Var alltid opptatt av å forstå sammenhenger mellom mennesket og universet. Studerte arbeidene til psykiater og psykoanalytiker Carl Gustav Jung. Zorza hadde en 3 årig astrologiutdannelse fra Den Nordiske Astrologiskolen i Oslo. Satt i styret for Norsk Astrologisk Forening siden 2003. Var leder i denne foreningen i 2005, 2006 og 2007 og undervisningsleder. Giuliano var også gjestelærer ved Astrologiskolen Herkules frem til hans tidlige død i 2021.
 
 Drammen, reise | – Vi bærer alle masker for å skjule hvem vi er, men de  avslører oss også

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470