HoroskopAnders Ekströms artikkel i Astrologisk Forum nr 4 - 2003 om Anna Lindh var interessant lesning.  Det er mange veier som fører til Rom, og horoskopet gir ofte mer informasjon enn vi ber om, og følgelig er det mange innfalsvinkler for å kunne forklare som i dette tilfellet hvorfor Anna Lindh ble utsatt for en morder akkurat i Stockholm den kl. 16.31, 10.september 2003.

 

Anna Lindh i lys av Charles Carter og ³The Law of Excitation²

Av Christian Paaske

Jeg vil i denne kommentaren presentere et annet ressonement, og vise hvordan progresjoner og transitter i forhold til hennes fødselshoroskop kan forklare denne hendelsen, og om en astrolog i forkant kunne ha advart mot denne skjebnesvangre dagen. Den amerikanske astrologen Robert P Blaschke henviser i sin bok om progresjoner til Charles Carter.  Og hva han kaller ³The Nativity Rule², som går ut på at hvis et tema ikke finnes i fødselshoroskopet, kommer det heller ikke til å manifestere seg i progresjoner eller ved transitter. Carter formulerer det  slik;

³It is a cardinal rule that no direction can bring to pass what is not shown in the nativity.  Exceptions to this are virtually non-existent.²

Så utganspunktet med prognoser må være å ta utgangspunkt i fødselhoroskopet, og i dette tilfellet se etter aktuelle aspekter som kan assosieres med plutselig død, vold og angrep.  Det som da er tydelig i Anna Lindhs radix er følgende:

Mars-Uranus konjunksjon Orb: 3° 55¹
Mars - Pluto halvsekstil Orb:0°39¹
Sol - Pluto sekstil Orb: 0° 02¹

Dette blir viktige aspekter og planeter, og det er verdt å legge merke til de tette orbene.
 
Robert P Blaschke henviser videre til hva Charles Carter i 1925 hva han kalte ³The Law of Excitation², og hvor flere forhold må inntreffe samtidig for at en transitt skal ha effekt. Med hans egne ord:

³If at the time that a progressed body is in aspect to another by direction, either of these bodies forms an aspect by transitt with either of the two directional bodies, then this transitt will excite the direction into immediate operation.²

Dette er kanskje ikke en helt enkel setning å forstå.  Men slik Robert P Blaschke forklarer det er at for Charles Carter er progresjonene overordnet transittene.  De la forholdene til rette, og transittene var utløsende faktorer.  Så når en progresiv planet er i aspekt med en annen gjennom progresjon, og en av dem danner et aspekt til noen av dem som transitt, da vil den transitterende planeten utløse det progresive aspektet.  Så i denne astrologiske loven må ³the exciting body² eller tranisterende planeten må være en av de to ³directional bodies² eller proggresive planeter. Dog har Robert P Blaschke funnet unntak til denne regelen, hvor en transittternende planet likevel kan være virksom fordi den er forbundet til de progresive planetene som hersker over det tegnet det står i. Eksemplet som han bruker til å illustrere dette er Clinton-Lewinsky skandalen.

hvis det er et aspekt mellom en progresiv planet og en annen planet i fødselshoroskopet, vil en transitt av en av de to planetene over en av de to planetene i progresjon ha en utløsende effekt.

Så det neste vi må se etter med Anna Lindh er om de aktuelle planentene danner aspekter som progresjoner.  Og det vi finner er:

Proggresiv Mars - radix Pluto konjunkjon  Orb 0° 18¹

Dette aspektet er i fødselshoroskopet en halvsekstil, men som progressjon blir det til en konjunksjon og et adskillig mer virksomt aspekt. Og danner et grunnlag og som kan utløse dramataske hendelser, og det vi må se etter er transitter som kan utløse dette blant de utvalgte planetene. Og konjunksjonen av Uranus og Mars i transitt i opposisjon til proggresive Pluto er sannsynligvis den utløsende gnisten som utløser drapet. Uranus har en orb på 0° 37¹. Det er adskillig mer symbolikk i disse tre horoskopene, og det er garantert flere veier å gå. F.eks er Progresiv Uranus i sekstil til den progresive ascendanten og i opposjonsn til Saturn alle sammen på 7 grader.  Men betydningen av dette blir strakt mer usikker da disse planetene ikke danner aspekter med hverandre i fødselshoroskopet. Det er også dramatisk at Sol og Måne er i opposjon, dagen etter fullmåne, og med Pluto på toppen av et T-kors, men igjen er dette aspekter som ikke knytter seg like tydelig til radix. Men dette metodiske ressonement ser etter tre sammenfallende tema; i radix, i det proggresive horoskopet og i transittene som et vilkår for at noe skal manifestere seg. Det er også viktig ikke å tillate mer en i grads orb for applikerende og avtagende aspekter, som er et kriterium som disse aspektene oppfyller.


Det er alltid lettere å være etterpåklok i slike sammenhenger, og den virkelige verdien er om det astrologiske verktøyet er så bra at slike hendelser kan advares mot i forkant. Og i så tillfellet er Charles Carter metode kanskje en farbar vei å gå, som består i først å studere aspektene i fødselshoroskopet, så gå til det progresive horoskopet og se om sentrale aspekter og planeter gjentar seg, og deretter tidsbestemme transitter som kan være utløsende faktorer.

Må fred lyse over hennes sjel. 

Kilder:

Charles Carter, The Principles of Astrology, Theosophical Publishing House, Ltd. 1925.

Intermediate Astrology Class, Robert P. Blaschke, Earthwalk School of Astrology, 2003.

Christian Paaske driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og var redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470