HoroskopMange forbinder astrologi med horoskop og horoskoptolkninger. Astrologi er delt opp i mange undergrupper. De mest kjente er selvfølgelig tolkning av fødselshoroskop, årshoroskop, parhoroskop og astrokartografi. Disse er nærmere beskrevet her. Mindre kjent er det at mange astrologer jobber i finansmarkeder og med utvikling av bedrifter.

 

Bedrifter har nemlig også en oppstarts-dag og der ligger en ide de forsøker å virkeliggjøre. Medisinsk astrologi er heller ikke så godt kjent. Dette er en mindre utbredt gren av astrologien. Det å jobbe med nasjoners horoskoper er vanligere. De fleste land har jo en nasjonaldag og denne blir utgangspunktet for tolkningen. Til slutt kan vi nevne det som kalles øyeblikksastrologi eller horary. Her er det vanligvis slik at astrologen får et spørsmål som for eksempel gjelder et forsvunnet dyr eller en gjenstand. Astrologen regner så ut et horoskop for nøyaktig det tidspunkt spørsmålet blir stilt på og kan ut ifra dette gi svar. Noe av hemmeligheten med astrologi er at det gir oss forståelse for de muligheter som utvikles i både tid og rom. Når vi ser disse blir livet mindre innviklet og vi finner lettere vår plass i livet.

 

Fødselshoroskop 

I korte trekk vil en tolkning av fødselshoroskopet ditt kunne avdekke sentrale livstemaer som jobb, familie, unger, kjærlighet, økonomi, helse, utdannelse, veivalg, med mer. En dyp innsikt i mål og mening med livet samt hvilke muligheter og utfordringer du vil møte underveis blir kartlagt i detalj. Har du spesielle ting på hjertet tilpasses horoskop tolkningen slik at du får belyst din nåværende livsituasjon på best mulig måte. En tolkning av fødselshoroskopet vil også kunne tilpasses slik at den egner seg til unge mennesker og som dåpspresang.

 

Årshoroskop 

Årshoroskopet bygger på fødselshoroskopet og er en nærmere presisering av hva som er viktig for deg i inneværende år. I en tolkning av årshoroskopet ditt kan du få nøyaktige datoer for de forventede begivenheter, hvis du ønsker det. På samme måte som i fødselshoroskopet vil et årshoroskop bidra til større klarhet rundt for eksempel viktige valg du står ovenfor samt en utvidet forståelse for hvorfor du står i den situasjonen du gjør akkurat nå. Forslag til hvordan du best kan møte dette årets muligheter og utfordringer vil bli gitt.

 

Parhoroskop 

Parhoroskop er en tolkning av de temaer som er av betydning mellom to mennesker. Dette kan gjelde alle de områder som er nevnt under fødselshoroskop og årshoroskop. Gjennom et parhoroskop søker vi å forstå partneren på hans eller hennes premisser og på denne måten vil større toleranse bidra til en smidigere relasjon. Dette kan være til god hjelp ikke bare i ekteskap men også i forhold til unger og overordnede. En slik tolkning vil fungere som terapi og det kan være hensiktsmessig at begge deltar. Dette er valgfritt.

 

Astrokart 

En tolkning av ditt astrokart viser hvor i verden, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt du vil ha størst utviklingsmulighet. Ønsker du å reise, studere eller jobbe på andre steder enn der du bor vil et astrokart være til stor hjelp. Det viser deg hva slags erfaring du kan forvente på de forskjellige stedene.

 

Esoterisk Tolkning

For de som har bakgrunn innen alternativ tenkning vil en esoterisk tolkning kunne gi ytterligere innsikt i horoskopet. Sjelens hensikt med eget liv er vanskelig å avdekke, men ved hjelp av bla. de esoteriske herskere av solen og ascendanten får vi verdifull informasjon. Esoterisk astrologi fokuserer på bevissthetens utvikling gjennom innvielser, karmiske forhold og på sjelens agenda. Den klassiske eller eksoteriske astrologi, er i større grad opptatt av personlighetens vekst og utvikling i hverdagen.

 

Datahoroskop 

En datatolkning gir deg en rimeligere tolkning av horoskopet. Den dekker de viktigste astrologiske elementer. De siste årene er denne type tolkning blitt vesentlig bedre. Teksten er ofte på engelsk. Se for eksempel nuhoroskopet for et rimelig og godt tilbud med norsk tekst.

 

Bedriftsastrologi

Våre valg av strategi, tjenester, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere må forankres i helhetsforståelse og dyp innsikt i bedriftens egenart. Mangler dette blir det vanskelig å se veien fremover. Gjennom bedriftsastrologi kan vi utvikle leder-gruppens evne til å nå de lag av bevissthet hvor svarene finnes. Astrologi har med sin mer enn fem tusen år lange historie fungert som inspirasjon for flere filosofiske tradisjoner og er en bærebjelke i Teosofi og Antroposofi. En rekke statsledere og et stort antall bedrifter i India og Asia trekker veksler på astrologi i sitt arbeide med strategi og kultur. Du kan lese mer om bedriftsastrologi her.

Med astrologiske analyser kan vi finne svar på:
• Strategiske tema
• Hvordan bedriften kan utvikle seg
• Definering av mulighetsområder og utfordringer
• Riktig timing av viktige valg
• Personal og ansettelsesproblematikk
• Hvor og med hvem vi kan samarbeide

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470