Astrologi og profetierLørdag 13. mai 2000 holdt pave Johannes Paul II en messe utenfor den portugisiske landsbyen Fatima. 600.000 troende tilhørere var tilstede for å høre hans budskap. Hvorfor hadde paven valgt å oppsøke nettopp denne lille byen og hva var hans forløsende budskap?

 

 

Fatima 1917

Tror paven på astrologi? For å forstå pavens ærend i Portugal denne mai-søndagen, må vi gå tilbake til en serie hendelser som utspilte seg utenfor Fatima i året 1917 – under Den første verdenskrigen. Den 13. mai dette året oppholdt tre barn, Lucia (10 år), Jacinta (7 år) og Francisco (9 år) seg på et høydedrag, Cova da Iria, utenfor Fatima – hvor de gjette sauer. I en lyskule over en olivenbusk så de plutselig ”en vakker dame fra himmelen” som åpenbarte seg og snakket med dem i flere minutter. ”Damen” lovte å komme tilbake på den trettende i hver måned fremover – og gjorde det også fram til oktober samme år. Ryktene om barnas felles visjon spredte seg, og den 13. oktober var mer enn 50.000 mennesker samlet på Cova da Iria i øsende regnvær. 

Denne gangen identifiserte det skinnende himmelvesenet seg som ”Vår Frue av Rosenkransen”, og fremsatte tre profetier for de samme gjeterbarna. Den svære menneskemassen verken så eller hørte ”Fruen”, men til gjengjeld ble de vitne til underlige atmosfæriske fenomener. Regnet sluttet brått, skyene spredte seg og solen kom fram på en blå himmel. Deretter opplevde massen at solen på en måte skalv, spant og deretter gjorde et kast ned mot jorden mens lange, lysende fingre kastet fargete skygger over landskapet. Tre ganger gjentok dette fenomenet seg, mens de lamslåtte tilskuerne falt ned på sine knær og bad. Blant tilskuerne var både journalister og skeptikere så vel som troende kristne, men samtlige kunne sverge på at det var en reell opplevelse.  

 

De tre barna hadde også tidligere hatt merkelige opplevelser på Cova da Iria. Allerede i 1915 og i 1916 hadde de hatt utydelige åpenbaringer her, en ”fredsengel” hadde vist seg for dem tre ganger før den sterkere og klarere opplevelsen i mai 1917. Etter at ryktene begynte å gå om deres åpenbaringer, ble de forhørt av den lokale presten, og truet med straff og fortapelse hvis de snakket usant. Men barna stod på sitt, og senere kom representanter fra den katolske kirken til Fatima for å gjennnomføre gjentatte forhør av barna. Særlig fikk Jacinta gjennomgå, hun var et alvorlig barn, svært religiøst oppdratt, og da hun ble rammet av spanskesyken i 1918, så hun på dette som en straff for personlige synder. Også hennes bror, Francisco, fikk lungebetennelse samme år, og han døde i 1919. Den 20. februar 1920 døde også Jacinta.Lucia dos Santos overlevde spanskesyken, og ble forhørt gang på gang av prester og biskoper i Lisboa i de kommende årene. I 1925 og i 1929 hadde hun nye åpenbaringer. Hun ble etter hvert nonne i karmelitterklosteret i Coimbra i Portugal – noe hun fortsatt er. I 1941 – da hun var syk og trodde at døden skulle innhente henne - skrev hun ned de tre profetiene fra oktober 1917. I 1957 sendte hun brevet med de tre profetiene til paven i Vatikanet.

 

 

 

De tre åpenbaringene

 

Hva bestod de tre profetiske åpenbaringene av? I den første forteller Lucia at Jomfruen hadde vist henne et hav av ild, ”hvor demoner og vesener i menneskeskikkelse, forbrente og svarte som varme kull” ble løftet oppover mot himmelen av flammer for så å bli redusert til gnister ”uten vekt eller styring, alt mens de utstøtte høye skrik av smerte og desperasjon”. Et innblikk i helvete. 

 

Den andre visjonen var en formaning fra Jomfruen om at menneskene måtte slutte å fornærme Herren, hvis ikke ville en ny og enda mer forferdelig krig bryte ut under neste pontifikat (paveregime). Denne meddelelsen inneholdt også en advarsel mot Russlands og kommunismens frembrytende makt. Om den kommende krig het det: ”Når du ser natten opplyst av et stort, ukjent lys, da vit at det er et tegn gitt av Gud og at verden straffes med en annen krig…” 

 

Mellom klokken ni og elleve om kvelden den 25. januar 1938 ble himmelen over Vest-Europa illuminert av et usedvanlig kraftig og purpurrødt lys: ”Eurora borealis skremmer Europa”, var overskriften i en avis. 

 

Den tredje åpenbaringen var imidlertid Lucia blitt instruert til ikke å offentliggjøre før i 1960. Men Lucia har hele tiden holdt tett om denne, og det samme har Vatikanet gjort – fram til 13. mai 2000. Uansett har ryktene fra Vatikanet fortalt at da pave Johannes XXIII første gang leste denne, begynte han å skjelve av redsel og besvimte nesten av gru. Siden har brevet angivelig ligget nedlåst i en skuff i pavens skrivebord, og kun Lucia, paven og hans nærmeste medarbeidere har kjent til innholdet.

 

Attentatet

 

Mange har ment at denne siste åpenbaringen predikerte den tredje verdenskrig en gang i annen halvdel av det 20. århundre, men det skulle altså vise seg å være feil. Pavens fremste ærend i Fatima den 13. mai 2000 var beatifiseringen av de to døde gjeterbarna – siste skritt på veien til å bli helgen i den katolske kirke. Samtidig innebar samlingen for paven et gjensyn med søster Lucia, den eneste gjenlevende. 

 

Det kom derimot som en overraskelse, da Vatikanets utenriksminister, kardinal Angelo Sodano, avslørte dens siste profetien foran mer enn en halv million tilhørere på dette møtet. Profetien – som hadde skremt pave Johannes så ettertrykkelig, skulle vise seg å omhandle et attentat mot paven. Jomfru Maria hadde fortalt barna om en hvitkledd biskop som faller til bakken, tilsynelatende død i en skur av kuler. 

 

Et slikt attentat har allerede skjedd. For den 13. mai 1981 – på 64-årsdagen for den første Fatima-åpenbaringen – ble pave Johannes Paul utsatt for et attentat på Petersplassen i Roma, mens 20.000 troende ventet på audiens. Foran deres øyne segnet han om i en skur av kuler, hvorav tre traff paven. Han ble umiddelbart brakt til sykehus og operert, og gradvis kom han seg av skadene. Aldri før har så mange katolikker verden over gått i forbønn for et individ.Attentatet ble begått av en tyrkisk høyreekstremist, Mehmet Ali Agca, men det er mange indisier på at devar iscenesatt innenfor det sovjetiske innflytelsesområdet. På denne tiden var Solidaritet i Polen i kraftig fremgang – og denne bevegelsen hadde sterke røtter i katolisismen. Vi vet nå at i Kreml på denne tiden var katolisismen og Vatikanet betraktet som den klart farligste ideologiske motstanderen – og Polen var et brennpunkt i så måte. Ikke minst fordi Johannes Paul selv var polakk.

 

 

 

Astrologiske linjer 1917 – 2000

 

Den innledende Fatima-åpenbaringen den 13. mai 1917 skjedde med et stellium i Tyren – innenfor 21 grader stod Mars, Jupiter, Solen, Venus og Merkur. Denne konstellasjonen er svært lik den vi hadde i mai 2000, kun Saturn manglet. I mai 1917 stod Saturn i Krepsen og dannet en konjunksjon til Neptun i Løven (spirituell materialisering). 

 

Den 13. mai 2000 stod Jupiter – som også er et symbol for profetier – på 1917s Sol-grad i 22 Tyren. I horoskopet for Johannes Pauls pontifikat (16.10.1978) står Venus i 22 Skorpionen. Paven har også tidligere vært i Fatima, men hvorfor hadde han valgt nettopp dette tidspunktet for å avsløre den tredje åpenbaringen? Har paven skjulte astrologiske rådgivere? For det er også andre påfallende sammentreff mellom de to tidspunktene. Ved begge anledninger var Jupiter-Uranus-kvadratet virksomt i Tyren-Vannmannen. Det samme gjelder måneknutene, sydlig node i Stenbukken i 1917, nordlig node der i 2000.

 

Tar vi 13. oktober 1917 i betraktning, dagen hvor de tre aktuelle profetiene ble åpenbart for de tre barna, blir korrelasjonen enda mer påfallende. For den 13. mai 2000 stod Uranus i 20 Vannmannen – innenfor en grads orb til 1917 Uranus. Og hva mer er: I 1917 stod Neptun i 6 Løven. I mai 2000 stod Neptun i 6 Vannmannen – i eksakt opposisjon til profetiens radix. Den tredje åpenbaringen som angikk et attentat mot paven ble altså først avslørt når Uranus (overraskelsen) hadde beveget seg nøyaktig en siderisk syklus, samtidig som Neptun (hemmeligheten) hadde beveget seg på grad en halv siderisk syklus.

 

 

 

Pavedømmet

 

Finnes et horoskop for selve pavedømmet? Ifølge de tradisjonelle overleveringer ble Jesus disippel, Peter, innsatt som den første biskop i den kristne menigheten i Rom i år 39. Denne posisjonen kom senere til å danne basis for etableringen av pavedømmet. Vi kjenner ingen dato her, men hva med å benytte en gammel arabisk metode, horoskopet satt for vårjevndøgn, dvs. Solens ingress i Væren? Et slikt horoskop gir nemlig et aspekt som synes mer pavelig enn noe annet: Jupiter-Pluto-konjunksjonen i 26 Skytten! Jupiter er tradisjonelt knyttet til pavedømmet – som bærer av profetisk visdom og de absolutte sannheter. At Pluto deler Jupiters grad viser til den politiske og ideologiske makt som den pavelige institusjon etter hvert kom til å inneha. Her er det snakk om absolutter! At denne konjunksjonen opptrer i Skytten (institusjonalisert religion/ tro) er som det skal være.

 

En hendelse i kirkehistorien som reflekteres av Jupiter-Pluto-konjunksjonen år 39, er Luther og hans 95 teser på kirkedøren i Wittenberg den 31.10.1517. Dette innebærer et veritabelt opprør mot pavemaktens krav på sannheten, og her stod Saturn på 39 JU-PL, mens Pluto nettopp hadde entret Stenbukken. Kanskje vil en mer systematisk undersøkelse vise at de ytre transittenes gang over 26 Skytten alltid utgjør en følelse av press og nervøsitet blant museumsvokterne i Vatikanet. Hvordan var så situasjonen i 1981, da paven nær var blitt myrdet – slik Fatima-visjonen angivelig profeterte? 

 

Her på begynnelsen av 1980-tallet vandret Neptun gjennom siste dekanat i Skytten, og under attentatet på Petersplassen stod Neptun i 24 Skytten. Men allerede det påfølgende år passerte Neptun over JU-PL 39 i 26 Skytten. Dette var tilfelle den 12. mai 1982, da paven nettopp oppholdt seg i Fatima for å delta i feiringen av 65-årsmarkeringen av Fatima-profetiene, dessuten ville han takke Jomfru Maria for at hun hadde reddet livet hans året før – noe Johannes Paul var overbevist om. Og her blir han utsatt for nok et attentatforsøk. Men denne gangen klarer sikkerhetsvaktene å overmanne attentatmannen, en 32-årig katolsk og høyreekstremistisk prest med bajonett.  

 

Finner vi noen linker mellom Fatima-profetien og det virkelige attentatet i 1981? Med tanke på at Jomfru Maria stod sentralt ved begge hendelsene, merker vi oss at Månen i begge tilfellene stod i Jomfruens tegn. Profetien, attentatene, avsløringen av profetien, alle disse hendelsene har til felles at Solen står i 22 Tyren. I vårt horoskop for pavedømmet faller IC i 23 Tyren. Et annet horoskop vi skal ta i betraktning er Johannes Paul IIs pontifikat, som startet 16. oktober 1978. Her finner vi Solen i 22 Vekten. Når Mehmet Ali avfyrer sine skudd på Petersplassen i 1981 står Pluto i 22 Vekten!Hva med asteroidene? Det nærmeste vi kommer Fatima er ”Fatme”. I mai 1917 stod Fatme i 13 Løven. Posisjonen er interessant med tanke på mitt horoskop for selve pavedømmet, for der står Neptun (åpenbaringer) i 13 Vannmannen – i eksakt opposisjon til Fatme 1917.

 

 

 

Malakias-profetiene

 

Vi skal avslutte denne artikkelen med å referere de såkalte Malakias-profetiene, som også angår pavedømmet og det s framtid. Den irske erkebiskopen av Armagh, som senere ble kanonisert som Sankt Malakias, nedtegnet i årene 1139-40 hele rekken av paver som skulle følge hans egen tids pave, Innocent II. Dette gjorde han i 112 vignetter, hvor han betegnet hver pave gjennom et motto. På denne tiden oppholdt St. Malakias seg i Roma, og hans nedtegnelser havnet i Vatikanets arkiver – hvor de ble oppdaget og publisert av den katolske historikeren Arnold Wion i 1595. 

 

Ettertiden har vist at mange av mottoene har en slående allusjon til omstendigheter omkring den enkelte pave, det være seg våpenskjold, hjemstavn eller ytre omstendigheter. For eksempel beskrives den 104. paven etter Innocent II, Benedict XV, med følgende motto: ”Religio depopulata”. Dette betyr noe slikt som ”avfolket religion” – og Benedicts tid som pave var fra 1914 til 1922, hvor millioner av ”kristne” soldater ble drept på Europas slagmarker og den russiske revolusjon avskaffet den kirkelige overhøyhet for 200 millioner russere. 

 

Ifølge Malakias-profetiene er pave Johannes Paul II den 110. paven i rekken – og det skulle derfor gjenstå to til før pavedømmet går i oppløsning. For Johannes Paul II satte Malakias følgende motto: ”de labore solis” – noe som er blitt oversatt til; ”av solens arbeide”. Jeg har ikke sett noen fullgod tydning av dette mottoet, men det gir uvilkårlig assosiasjoner til pavens rolle i tilknytning til arbeiderbevegelsen (labore) Solidaritet i Polen!De to neste pavene er tildelt mottoene: ”Gloria oliviae” og ”Petrus Romanus”. Den siste skal ifølge St. Malakias være apokalypsens pave, etter han vil ”den fryktelige dommer dømme folket”. Pluto er tilbake på pavedømmets JU-PL i 2006.

 

 

 

Steinar Skjervø var tidligere initiativtaker og medredaktør i tidsskriftet Aquarius, som ble utgitt i Lillehammer fra 1996 til 2001. Utdannet homøopat, og med en cand.mag.grad. innen humanistiske fag. Han hadde lang erfaring med astrologi.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470