Astrologi og BerlinmurenI 2009 er det 20 år siden Berlinmurens fall. Var det så en historisk tilfeldighet at muren og jernteppet mellom øst og vest gikk i oppløsning nettopp i 1989? For en astrolog er svaret et ubetinget nei, og i denne artikkelen forsøker Steinar Skjervø å begrunne hvorfor.

 

 

Den kalde krigens symbol

 

Grensen mellom Øst- Og Vest-Berlin  ble stengt klokken halv tre natt til den 13. august 1961. Berlinmurens fødselstidspunkt kan vi tidfeste til kl. 05 samme morgen, da den første piggtråden ble rullet ut på Potzdamer Platz. Det skulle gå 28 år før grensen mellom øst og vest igjen ble åpnet for fri passering. Dette skjedde sent om kvelden den 9. november 1989, ved Checkpoint Bornholmerstrasse. Få timer senere begynte ungdommer fra både Øst- og Vest-Berlin å hakke muren i stykker. Redskapen var hammeren – som for øvrig sammen med sigden var ment å skulle bygge sosialismen i sin tid.

 

Berlinmuren kom mer enn noe annet byggverk til å symbolisere Den kalde krigen, jernteppet, todelingen av verden og frykten for en altutslettende atomkrig. I nesten alle såkalte ”krigsteatre” som lå til grunn for NATOs stabsøvelser – lå utgangspunktet for væpnet konflikt med Sovjetunionen i Berlinmurens tilstedeværelse. Mer enn noe annet fenomen symboliserte muren ”det europeiske problem”. Og ingenting syntes mer evigvarende enn Berlinmuren.

 

Når den falt kom det som en overraskelse – ikke minst for amerikanerne, som hadde problemer med å ta den nye virkeligheten inn over seg. President Bush i en slik grad at han umiddelbart måtte kunngjøre at, nei da – han hadde slett ingen planer om å dra til Berlin. Var det noe spesielt? Selv om hans forgjenger, Ronald Reagan, få år tidligere hadde stått ved Brandenburger Tor og forkynt: ”Riv denne muren!” Men ved 10-årsjubileet er Bush tilstede – sammen med tidligere kansler Helmuth Kohl, og den mann som foran noen har fått æren for mirakelet; Mikael Gorbatsjov. Feiret og bejublet i Vesten – hatet og foraktet i Russland.

 

I nesten tre decennier stod altså muren som en barriere mellom øst og vest, den frie kapitalistiske og den ufrie kommunistiske verden (sett med vestlige øyne). I løpet av denne perioden var det 238 mislykkede fluktforsøk – den siste ble skutt så sent som i april 1989. Samme år feiret også DDR sitt 40-årsjubileum. Denne feiringen foregikk 33 dager før murens fall, og endte med de østberlinske folkemassenes hyllest av Gorbatsjov – som nettopp hadde gitt Erich Honecker dødskysset. På dette tidspunkt hadde 20.000 østtyskere allerede klart å ta seg over den ungarsk-østerrikske grensen i løpet av sommer- og høstmånedene, og fått vesttysk statsborgerskap. I Peking hadde massakrene på Den himmelske freds plass tidligere på sommeren satt en foreløpig stopp for de kinesiske studentenes frihetsrop. Men skriften stod allerede på veggen: Realkommunismen var i dyp krise.

 

Saturn, Neptun og kommunismen

 

Innenfor astrologisk symbollære representeres muren av Saturn – det grensesettende prinsipp. Likedan er Saturn det planetære symbol for autoritet og autoritære strukturer. Neptun på sin side representerer likhetsprinsippet, og minner om enkeltindividenes ubetydelighet – dvs. at det enkelte ego er underlagt en større organisk sammenheng, - og som av og til krever det individuelle egos utslettelse – eller selvoppofrelse.

 

Neptuns prinsipp manifesterer seg også i credoet: ”For Gud er vi alle like”. Eller omskrevet: ”For sosialismen er vi alle like”. Samtidig vil Neptuns effekt på de faste strukturer (om det nå er det menneskelige ego eller politiske maktstrukturer) ha karakter av oppløsning – ofte en snikende og uoversiktlig sådan. Neptun sprenger ikke demningen i et stort skrall – men forårsaker heller en serie med uforutsette lekkasjer, som det etter hvert blir umulig å tette eller reparere.

 

Hvis vi på et politisk plan kobler sammen Saturn (autoritær og avgrenset struktur) med Neptun (likhetsprinsippet), får vi det politiske system som er kjent som kommunismen. Og kommunismens æra kan vi si starter med Marx og Engels berømte skrift, ”Det kommunistiske manifest” – som ble skrevet vinteren 1947/48 – på oppdrag fra det tyske ”Bund der Kommunisten” – den første kommunistiske organisasjon med internasjonal forgrening, grunnlagt i 1847. 

 

Manifestet er i ettertid blitt regnet som et retorisk og litterært mesterstykke, og er et av verdens mest oversatte skrifter. Det starter som kjent med følgende ord: ”Det går et spøkelse gjennom Europa”, og det avsluttes med følgende oppfordring: ”Arbeidere i alle land – foren dere!” I dette skriftet knyttes for første gang begrepet kommunisme til produksjonsforholdene, og kommunisme sees her som det nødvendige resultat av selve samfunnsutviklingen – og ikke som et produkt av edle idealer.

 

Saturn-Neptun-syklusen

 

Det pussige er at sammenkoblingen mellom Saturn og Neptun også skjedde på himmelen – i dyrekretsen – til samme tid som Manifestet ble utgitt. Denne sammenkoblingen skjedde allerede den 4. april 1846 – gjennom en konjunksjon i 27 Vannmannen. På dette tidspunkt var Neptun ennå ikke oppdaget. Men senere samme år, den 24. september 1846, ble planeten oppdaget av Galle over Berlin – og nå stod Saturn og Neptun igjen på samme grad, denne gang i 25 Vannmannen. Følgelig skjer den første menneskelig erkjente sammenstilling av de to planetene på et tidspunkt som er sammenfallende med den første litterære behandling av deres respektive prinsipper i politisk forstand: Arbeiderklassen (Neptun) til makten (Saturn gjennom revolusjon (Vannmannen) – og oppløsningen (Neptun) av klassesamfunnet (Saturn). Slik blir her det frø sådd, som senere skulle slå ut i full blomst som Sovjetstaten. Institueringen og transformasjonen av et ideal og en idé til politisk praksis – i ettertid betegnet som realkommunismen.

 

Realkommunismens epoke innledes astrologisk med en tredje Saturn-Neptun-konjunksjonen siden 1846. Denne inntrer den 1. august 1917 i 4 Løven, og varsler de store omveltninger som står for døren både i Russland og i Europa for øvrig. Posisjonen i Løven indikerer de store monarkienes fall og oppløsning. Den 7. november 1917 (25.10 ifølge juliansk kalender) bryter oktoberrevolusjonen ut i Petrograd, denne skal så bringe Lenin og kommunistpartiet til makten i Russland.

 

Deretter fullføres ytterligere to Saturn-Neptun-sykluser før den siste avsluttes med Berlinmurens fall. På samme vis som SA-NE-konjunksjonen i 1882 innvarslet Karl Marx’  død i januar året etter, innvarsler SA-NE-konjunksjonen i 1952 Josef Stalins død i mars det påfølgende år. Noe som betød slutten på den mest ytterliggående fasen i kommunismens livsløp; den stalinistiske æra. Det er for øvrig tankevekkende at de to mest ekstreme ideologiene i moderne tid, stalinismen og nasjonalsosialismen, begge kom til makten og gjennomførte sine plutonske (totalitære) revolusjoner i Europa innenfor denne tredje SA-NE-syklusen siden 1846 – en syklus som altså rommer perioden 1917 – 1952.

 

Denne periodens ekstreme voldelighet og kollektive tvangstiltak – noe som bl.a. omfatter sluttkampene i Den første verdenskrig, borgerkrigene i Russland og i Spania, tvangskollektiviseringen, deportasjonene og utrenskningene i Sovjetunionen, jødeutryddelsene og Den andre verdenskrig, atom- og hydrogenbomben, samt starten på den kalde krigen – gjenspeiles i horoskopet for SA-NE 1917: For her stod Mars og Pluto i konjunksjon – nær sydlig node i Krepsen. I opposisjon til denne illevarslende konjunksjonen – og i fall – stod Månen. På den samme grad hvor ASC falt under SA-NE-konjunksjonen av 1846 – over Berlin, i 10 Steinbukken.  Europas ansikt!

 

 

 

Berlinmurens horoskop

 

Horoskopet for Berlinmuren lar to konjunksjoner symbolisere muren og dens funksjon. Først Måne-Pluto-konjunksjonen i 7 Jomfruen – som nettopp uttrykker et ekstremt behov for kontroll (Pluto) med befolkningen (Månen). Tidligere i måneden hadde tusener av øst-berlinere flyktet over sektorgrensen til vest. Dette – i tillegg til den allerede anstrengte stemningen i forholdet mellom Østblokken og Vestmaktene, og som bl.a. bunnet i sistnevntes manglende vilje til å undertegne en felles fredstraktat som skulle formalisere Tysklands videre skjebne – var den direkte foranledningen til reisningen av muren.

 

Under SA-NE 1846 falt nordlig node i 8 Skorpionen, og da Neptun ble oppdaget 173 dager senere stod Månen i 7 Skorpionen. Når DDR fikk sin formelle uavhengighet den 25 mars 1954 stod Saturn, det planetære symbol for staten, i 8 Skorpionen, - og da Muren ble reist den 13. august 1961 stod Neptun på denne graden. Neptuns transitt over DDRs Saturn – muren blir altså den endelige bekreftelsen på at DDR nå er kommuniststaten par excellence! Da piggtråden ble rullet ut kl. 05 denne skjebnesvangre morgenen lå Berlins IC på denne graden. Neptun på IC – og ICs hersker Pluto på Månen, i eksakt sextil til Neptun/IC – det ligger en nesten nifst symbolikk i dette.

 

Den andre konjunksjonen i Murens horoskop består av Jupiter-Saturn i Steinbukken – nok et symbol på det skisma som reflekteres ved Muren. Siden mars 1961 hadde Jupiter befunnet seg i Vannmannen, - representativt for en liberal og progressiv kultur i en atmosfære av frihet og fremskrittstro. Saturn i Steinbukken står derimot for planøkonomi, strukturelle begrensninger og dogmatisk tenkning i en atmosfære av frykt og tvang. Det er temmelig talende at Muren begynte å materialisere seg i det øyeblikk den retrograde Jupiter gled tilbake til Steinbukken, ved midnatt – natt til den 13. august.

 

Berlinmurens Saturn står i 24 Steinbukken – og herifra danner den et kvadratur til DDRs Neptun i 25 Vekten – og et annet kvadratur til SA-NE 1846 Pluto i 25 Væren. En annen kobling til SA-NE 1846 er at Berlinmurens sydlige node faller eksakt på Saturn-Neptun-konjunksjonen i 27 Vannmannen. At Berlinmuren skal komme til å bli et brennpunkt for Den kalde krigens realitet og som sådan tiltrekke seg en oppmerksomhet som ingen annen mur i historien, gjenspeiles av Solen på ASC i 21 Løven – inneklemt mellom Merkur (rasjonalitet og kommunikasjon) og Uranus (uforutsigbarhet og splittelse) i Løven (herskerskap).

 

Murens Uranus står i 25 Løven – i eksakt opposisjon til Neptuns oppdagelsesgrad i 1846. For det er jo nettopp her i 1961 at Europa rent fysisk splittes – og deles i to, en ren Uranus-effekt! Vi har nevnt den ulykkessvangre Mars-Pluto-konjunksjonen under SA-NE 1917. Denne konstellasjonen gjentar seg i DDRs grunnleggelseshoroskop av 7.10.1949. Når Muren reises står Merkur (bevegelighet og kommunikasjon) presis på denne konjunksjonen – i 18 Løven.

 

Berlinmuren kunne ikke ha blitt reist uten Sovjetunionens makt- og kontrollapparat i ryggen. Hvor sentral denne forutsetningen var, vises av Venus’  posisjon denne natten i august 1961. For Venus stod her i 10 Krepsen – på Sovjetunionens Pluto-grad (1922), en grad som opponerer SA-NE 1846 ASC over Berlin og SA-NE 1917 Måne. Venus søker som kjent forening – og her gjelder dette berlinerne. Sovjetunionens Pluto sørger altså her for at en slik forening blir utsatt i 28 år.

 

 

 

Muren faller

 

La oss så betrakte de astrologiske konstellasjoner for den 9. november 1989. Det er talende at Månen i 10-tiden om kvelden gikk fra det selvoppofrende og kollektivistiske Fiskenes tegn inn i det utålmodige, autokratiske og individorienterte Værens tegn. Når Checkpoint Bornholmerstrasse blir åpnet for fri flyt, står faktisk Månen i 0 Væren – på vårjevndøgnspunktet og dyrekretsens begynnelse. Jo, det er virkelig snakk om en vårløsning i politisk forstand, særlig når vi betrakter konsekvensene. Månen står på 9. husspiss, meget talende etter som det her virkelig dreide seg om å få kontakt med verden utenfor (9. hus).

 

Ellers viser horoskopet en sterk betoning av Skorpionen, tegnet for de dype transformasjoner og overganger. Mars ligger først i tegnet, men så danner Pluto, Merkur og Solen en tett trippelkonjunksjon i 15-17 Skorpionen. Denne ytterst transformerende konjunksjonen faller dermed midt i fokus for det kommunistiske Russlands T-kors – som består av fokal Sol-Merkur 15-17 Skorpionen i kvadratur til Saturn i Løven og Uranus i Vannmannen. Pluto står altså her presis på Solens posisjon under Oktoberrevolusjonen i 1917 (og var som sådan hovedindisiet bak Michael Baigents astrologiske profeti i 1980 om Sovjetunionens fall, se ramme). Og Solen i et nasjonalt horoskop er som kjent et symbol for denne nasjonens lederskap, her gjelder dette særlig Mikael Gorbatsjov.

 

Heldigvis for verden er Gorbatsjov en mann som intuitivt senser og forstår effektene av de plutonske energier på nasjonens Sol. Dette gjør han ikke minst fordi hans egen Chiron i 14 Tyren danner en opposisjon til Russlands Sol og til tidens Pluto på samme sted. Men her i 1989 går også Uranus over Gorbatsjovs egen MC i 3 Steinbukken – intuitivt skjønner han også at det er tid for forandringer – han formelig hører frihetens vinder (Uranus) blåse, og forstår at en tilbakevending til det gamle vil være dødfødt. ”Historien straffer den som kommer for sent”, var hans budskap til DDRs leder gjennom de siste 18 år; Erich Honecker. En mann født med ASC på den samme grad hvor SA-NE 1846 oppstod; i 27 Vannmannen.

 

Til sist, Gorbatsjovs Jupiter står i 10 Krepsen – på Sovjetunionens egen Pluto. Det er som om denne mannen er forutbestemt til å frigjøre sovjeterne og deres vasaller fra Plutos kvelende grep om nasjon og folk (Krepsen). Og på denne skjebnesvangre dagen i november 1989 er Saturn for femte gang siden Neptuns oppdagelse i 1846 kommet inn på samme grad som Neptun – et møte som skjer i presis opposisjon til Gorbatsjovs Jupiter i 10 Krepsen. Nøyaktig fire Saturn-Neptun-sykluser er fullført siden Marx og Engels forfattet sitt manifest.

 

 

Den avgjørende aksen: 10 Krepsen-Steinbukken

Midtveis i perioden fra 1846 til 1989 skjedde altså revolusjonen i Russland – noe som innebar realkommunismens fødsel. Fullførelsen av den fjerde og foreløpig siste syklusen siden 1846 skjer da i 10 Steinbukken – i den eksakte opposisjon til Berlinmurens Venus (behovet for forening), til Gorbatsjovs Jupiter (politikk i dens liberale fremtoning) – og til Sovjetunionens Pluto (skjult makt og kontroll) – alle i 10 Krepsen.

 

Men av aktuelle transitter er det ikke bare SA-NE som står på denne kritiske aksen. For Jupiters transitt står også her i 10 Krepsen – i eksakt opposisjon til SA-NE-konjunksjonen i 10 Steinbukken. Det er kort og godt vanskelig å tenke seg en mer korrekt astrologisk timing av en skjellsettende begivenhet.

 

Hvor sensitiv aksen 10 Krepsen-Steinbukken var (og er?), ser vi av det faktum at da Gorbatsjov den 25. januar 1987 varslet Sentralkomitéen om sitt reformprogram (kalt perestrojka), stod Månen i 10 Steinbukken. Når Sentralkomitéen den 1. juli 1988 vedtok denne nye reformplanen, stod Solen i 10 Krepsen. De fulle konsekvenser skal komme til å vise seg i august 1991, når det første reelle forsøk på statskupp skjer i Sovjetunionen, og Gorbatsjov blir tatt i forvaring. Kuppet mislykkes, men den 24. august blir Gorbatsjov tvunget til å oppløse det sovjetiske kommunistpartiet, og gå av som partiets generalsekretær. I stedet begynner her Jeltsins æra.

 

I virkeligheten innebærer dette sovjetkommunismens endelige sammenbrudd. Og her – knapt 2 år etter Berlimurens fall – er det en annen betydningsfull transitt som er kommet fram til den sensitive grad, 10 Steinbukken, - nemlig Uranus. Sagt på en annen måte: Sovjetunionens kommunistiske parti avskaffes som ledende maktinstans i det øyeblikk Uranus danner en opposisjon til Sovjetunionens Pluto av 1922. Fire måneder senere, den 25 desember 1991, fires flagget med hammer og sigd for siste gang ned over Det øverste Sovjets Presidium inne i Kreml – og det russiske trikolorflagget i hvitt, rødt og blått heises. Nå er det måneknuteaksen som ligger i 10 Steinbukken-Krepsen, og Sovjetunionen er historie.

 

 

 

En unik astrologisk symbolikk

 

Murens fall symboliserte mer enn noe annet også kommunismens fall. Og som jeg har fastholdt tidligere: denne ideologien og visjonen er nettopp behersket av Saturn-Neptun-syklusen. Likesom den ble født på en konjunksjon mellom disse to planetene – fikk den også nådestøtet på en tilsvarende konjunksjon – i opposisjon til Jupiter (åndens frigjører) og til Sovjetunionens Pluto (den kontrollerende makt).

 

Innenfor det astrologiske studiet av planetariske sykluser, er det sjelden at stjernehimmelen gjenspeiler tidens aktuelle problematikk på en så utvetydig og klart signifikant måte, som tilfellet var for Berlinmurens del. At en eksakt konjunksjon og en tett trippelkonjunksjon i transitt på dette tidspunkt henholdsvis opponerte og konjungerte to svært kritiske punkter i Sovjetunionens horoskop – begge knyttet til lederskap, autoritet og kontroll, utgjør et eklatant eksempel på den vev som binder historien og stjernehimmelen sammen.

 

 

SA-NE 1846, Berlin: Europas horoskop?

Til slutt: Jeg nevnte 1846 SA-NE-konjunksjonens betydning for Europas videre skjebne, og især for Tyskland og Russland. Det fremste grunnlaget for å komme med en slik påstand ligger i følgende kjensgjerning: I horoskopet for SA-NE 1846 - stilt for Berlin, faller ASC-DEC-aksen i 10 Steinbukken-Krepsen. Presis på denne aksen lå opposisjonen mellom SA-NE og Jupiter i november 1989. Da Sovjetunionen ble proklamert av Lenin den 30. januar 1922, stod Pluto i 10 Krepsen.

 

MC-IC-aksen for SA-NE 1846 Berlin lå i 17 Skorpionen-Tyren. På denne IC-graden stod Pluto da Tyskland ble samlet til ett rike i januar 1871. Da Tyskland ble gjenforent i 1990 lå Pluto på dette horoskopets MC.

 

Den russiske revolusjonen i november 1917 skjedde med Merkur i 17 Skorpionen – i eksakt opposisjon til Lenins Pluto i 17 Tyren. Statskuppet mot Gorbatsjov den 19. august 1991 var Sovjetunionens og realkommunismens store skjebnestund i etterkrigstiden, og innebar samtidig begynnelsen til slutten for Gorbatsjovs lederskap. Horoskopet for denne begivenheten forener aksene fra SA-NE 1846 over Berlin: For her – hvor Europa virkelig holdt pusten – stod Pluto i 17 Skorpionen, på SA-NE 1846 MC, - og Uranus i 10 Steinbukken, på SA-NE 1846 ASC. Ringen var sluttet!

 

 

Steinar Skjervø var tidligere initiativtaker og medredaktør i tidsskriftet Aquarius, som ble utgitt i Lillehammer fra 1996 til 2001. Utdannet homøopat, og med en cand.mag.grad. innen humanistiske fag. Han hadde lang erfaring med astrologi og døde i 2008.
 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470