Horoskop ObamaMange har et håp om endringer i USA. Med president Obama er håpet styrket for noen. Obama er født i løvens tegn. Ved å studere horoskopet for hans innsettelse kan vi muliges få tips om hvordan dette vil utvikle seg. Alan Oken tolker her dette horoskop på en meget dypsindig måte.

 

Les mer her... 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470