Planter i 12 husOpplevelser i 12 hus kan ligge utenfor tid og rom. Disse kan være av både mental følselsmessig eller fysisk karakter. Glem ikke kart og kompass så du kan finne veien tilbake. Herskeren av huset gir viktig tilleggsinformasjon.

 

Les mer...  

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470