AscendantenAscendanten er sammen med solen og månen et særlig viktig punkt i horoskopet. Ascendanten beskriver sjelens fokus punkt. Ascendant betyr ascend eller stige opp. Når personligheten er integrert gir ascendanten en mulighet til å stige opp mot det sjelen har på agendaen.

 

Les mer...  

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470