ImageSannsynligvis velger sjelen med stor omhu det rette tidspunktet for når vi skal trekke vårt første åndedrag, som markerer livets begynnelse. I dette øyeblikket finnes det et energimessig mønster som preger oss for resten av livet. Alt som har sin begynnelse starter en energisyklus, og det første øyeblikket er utslagsgivende for den videre uviklingen.

 

Eleksjon - en mulighet til å surfe på de høyeste bølgene

Av Christian Paaske

Den stemningen vi befinner oss i når vi går ut av sengen om morgenen setter ofte tonen for resten av dagen. Eller velkomstdrinken sies å være det viktigste i hele selskapet fordi det legger grunnlaget for resten av kvelden. Det er mange begivenheter som fortjener en god begynnelse, og eleksjon er den grenen av astrologi som kan bidra med dette. De mest aktuelle områdene for eleksjon er bryllup, operasjon, oppstart av firma, kjøp av bolig eller reiser. 1) Tradisjonelt ble det også brukt til å finne et godt tidspunkt for å starte en krig, men det er sjeldent astrologer nå til dags får dens slags henvendelser. Mindre begivenheter kan også komme i betraktning som et jobbintervju, oppstarten på et kurs, en annonsekampanje eller en vellykket fest.

Et uunnværlig hjelpemiddel til eleksjon er Rex Bills, The Rulership Book, som er et oppslagsverk for astrologiske korrespondanser. I tillegg er det nødvendig med efemerider, et godt dataprogram og for de spesielt interesserte finnes det egne tilleggsprogrammer spesielt beregnet på eleksjon.

Det perfekte horoskopet finnes ikke. Det vil alltid være et drama av gunstige og ugunstige krefter, mange faktorer som spiller inn samtidig, og det er umulig å ha full oversikt over hva hvert øyeblikk vil bringe. Ofte kan en slik astrologisk tjeneste dreie seg om avgjørende beslutninger i menneskers liv, og det er et rimelig stort ansvar som følger med denne form for rådgivning. En astrolog bør kjenne sine begrensinger, og eleksjon bringer en ofte opp i valg hvor det dreier seg om å velge det minste av mange onder. Dog finnes det noen kriterier og retningslinjer som kan bidra til en slik astrologisk værvarslingstjeneste, men astrologen bør likevel kjenne sin besøkelsestid og ikke være redd for å innrømme metodenes begrensning og at det er ikke meningen at astrologer skal spille Gud.

Det er heller ikke mulig å trylle, og det gyllne regelen av at hvis det ikke finnes i fødselshoroskopet kommer det ikke til å skje, gjelder også her. Hvis to personer ikke passer sammen, hjelper det ikke om de gifter seg på et aldri så godt tidspunkt. Det hjelper heller ikke å sende inn lottokupongen på det riktige øyeblikket, hvis man ikke i fødselshoroskopet er disponert for å vinne. Eller starte en blomsterbutikk hvis man ikke har greie på blomster. Men er man disponert for suksess, kan valg av et godt tidspunkt gjøre en enda mer suksessfull. Og hvis et par har et godt potensial kan et godt valgt tidspunkt for vielsen glatte over de skarpe kantene og få frem det beste i dem.

Bryllup
Det skal neppe spekuleres i om grunnen til at så få ekteskap lykkes skyldes at det er så vanskelig å finne et godt tidspunkt å gifte seg på. For faktum er at hvis bryllupet skal skje på en fredag eller lørdag er det ikke mange dager i løpet av et år som peker seg ut som spesielt gunstige. Så det første å spørre et kommende brudepar som ønsker astrologisk rådgivning til et godt bryllupstidspunkt er å undersøke hvor store tidsmarginer som er tilgjengelige, og hvor sterke preferansene er med hensyn til hvilke dager seremonien skal finne sted. Det som markerer ekteskapets "fødselstidspunkt" er utvekslingen av løftene, hvor partene lover hverandre å leve sammen i gode og onde dager. Dette trenger nødvendigvis ikke å falle sammen med bryllupsfesten, selv om de fleste foretrekker det på den måten.

Det er to faser i dette arbeidet, det ene er å eliminere uegnete datoer og det andre er et prioritert valg mellom de som er igjen. Det er flere forhold som er ugunstige i et bryllupshoroskop, og det er særlig Merkur, Venus og Mars retrograd. Det vil kunne skape problemer for kommunikasjonen, sex og kjærlighet og hvor partene vil ha vanskelig for å komme på bølgelengde, ha lett for å misforstå hverandre og generelt våre usynkroniserte. Så de dagene går ut. I de tegnene hvor Venus eller Mars er i eksil eller fall, går også ut.

Av det som da gjenstår er det viktig å finne en gunstig posisjon for Venus og Månen. Deres egne eller eksalterte tegn er best. Det vil med andre ord si Tyr, Vekt, Fisk eller Kreps. Månen i Fisk er dog under tvil, da dette tegnets mer melankolske sider ikke er til å spøke med.

Etter dette er det tid til å se på horoskopet som en helhet og med et våkent blikk for aspekter. Void of course Måne bår unngås. 2) Det kan ha en lignende effekt som retrograde planeter og kan medføre at prosjekter mister slagkraft, renner ut i sanden og må ofte gjøres om igjen. Opposisjoner eller kvadraturer mellom Mars, Venus, Månen eller Solen med Pluto kan gi grunnlag for maktkonflikter og er ikke et særlig vakkert syn i denne sammenhengen, og bår unngås. Månen i opposisjon eller kvadratur til Saturn kan legge en kraftig demper på følelseslivet, og heller ikke Mars i disse aspektene til Saturn er særlig gunstig for verken tiltakslyst eller sexlivet. Neptun i vanskelige aspekter til Merkur er en annen uheldig konstellasjon som kan gjøre det vanskelig å forstå hverandre, skape illusjoner og leve livet på en drøm.

Hvis det etter denne omgangen finnes datoer igjen, er den neste finjusteringen vielsestidspunktet. Det optimale er å ha Venus eller Solen på descendanten, og hvis ikke helst i kardinale hus. For en ekstra finjustering er det sabianske symbolet på descendanten også verd å ta med, og velge et symbolsk bilde som gir mening. Det vil alltid våre en avveining av mange forhold, og det kan våre som å dreie på et kaleidoskop, og velge det øyeblikket som ser vakrest ut.

Operasjon
Sykehus er under 12.hus innflytelse, og når man er blitt innskrevet der, fått pasientarmbåndet på og lagt i seng, er man umyndiggjort og overlatt til legenes ansvar. Man er ikke lenger en person, men en pasient, en diagnose og et kasus. Med dagens sykehus-køer og press på operasjonsstuene er muligheten til å velge et operasjonstidspunkt snarere unntaket enn regelen. På private sykehus eller ved mindre operasjoner er mulighetene for personlig kontroll bedre, og valg av operasjonstidspunkt kan ha mye for seg. På den annen side kan kjennskap til astrologi i slike situasjoner gi grunnlag for massive doser av frykt hvor skumle transitter og lugubre aspekter kan skremme vannet av de fleste. Men 12.hus er også et område av hengivelse med tillit til universets plan, og den er alltid i rute.

Mars hersker over operasjoner. Og det som er i søkelyset for en vellykket operasjon er gunstige aspekter mellom Mars og den planeten som hersker over den kroppsdelen som blir operert. The Rulership Book har detaljerte anatomiske oppføringer, og er stedet å slå opp for å bestemme dette herskerskapet.

Månen påvirker veskeforholdene i kroppen, og leger er klar over at blodet flyter mer på operasjonsstuene ved fullmåne, selv om det selvfølgelig ikke har noe med astrologi å gjøre. Så fullmånen er ikke et gunstig tidspunkt. Og heller ikke når Månen er i det tegnet som hersker over den opererte kroppsdelen. Helst bår Månen nettopp ha gått gjennom dette tegnet for best mulig rekonvalesens, slik at det tar lengst mulig tid får Månen kommer tilbake til dette tegnet. Det er mer gunstig å bli operert på en voksende Måne fremfor en avtagende. Flere skjær i sjøen er retrograd Mars eller Merkur og void of course Måne.

Dersom det ikke er trigoner eller sekstiler i sikte til de aktuelle planetene kan eventuelt 5.harmoniaspekter brukes som; 18å (Semidecil), 36å (Decil), 72å (Kvintil) eller 144å (Bikvintil). 3)

å starte et firma
Som et kinesisk ordtak sier, "kan du ikke smile, bår du ikke åpne butikk." Og nettopp fordi evnen til å drive forretning er når knyttet til personlige egenskaper er det viktig å ta utgangspunkt i fødselshoroskopet. For et partnerskap vil det våre composite kartet mellom personene som er aktuelt. Og er flere personer involvert vil det våre lederens horoskop eller den som er tettest på en slik rolle som skal anvendes. Det som tydeligst indikerer et godt oppstartstidspunkt er gunstige aspekter mellom herskeren over MC eller 10.hus, og den planeten som hersker over den type aktivitet som virksomheten skal drive. For eksempel en som har MC i Krepsen, og vil starte en massasjepraksis, vil Månen og Venus våre de to aktuelle planetene.

Unngå perioder hvor Merkur eller Saturn er retrograd, og void of course Måne.

For finjustering av tidspunktet på dagen er det optimale når den herskende planeten over forretningsaktiviteten er i 10.hus og så tett på MC som mulig.

Det er flere muligheter for hvilket tidspunkt som konstituerer oppstarten for et firma. Det kan våre når firmaregistreringen til Brønnøysundregisteret legges i postkassen. Det kan også oppstå ved et innledende måte, på en konstituerende generalforsamling eller når den første kunden går inn gjennom dåren. Egentlig handler det om å selv velge en begivenhet som symbolsk klipper navlestrengen mellom ide og virkelighet, og setter et firma ut i livet.

De færreste firma går til astrologen for slike beslutninger, og i enkelte tilfeller kan dette gå skikkelig galt. I motsetning til fødselshoroskop som ikke kan endres, er det imidlertid mulig for et firma. Og ved å foreta et navneskifte, fusjonering eller omdisponering av firmaet kan fortsatt den samme forretningsideen bevares, men med et nytt oppstartstidspunkt. I dette tilfellet skal man våre på jakt etter et gunstig aspekt mellom Pluto i transitt og planeten som hersker over MC. Pluto står for transformasjon og forvandling, hvor den gamle formen brytes ned, til erstatning for den nye.

Gambling
å bruke astrologi for å hjelpe spilleavhengige til å bli enda mer avhengig, medfører muligens enkelte etiske betenkeligheter. For å finne heldige dager hvor lykken står en bi, relateres dette igjen til fødselshoroskopet. Når Venus eller Jupiter går som transitter gjennom 2. og 5.hus er dette gunstige tider på spillefronten. Eller harmoniske aspekter mellom Venus eller Jupiter til de planetene som hersker over 2. eller 5.hus.

å søke på en jobb
10.hus er karriere og 6.hus er jobb. Så dreier det seg om en ansettelse vil det i de fleste tilfeller involvere 6.hus. Gunstige aspekter fra Venus eller Jupiter til herskeren over 6.hus, eller til herskeren over den type arbeid det gjelder, er det som kan få jobbintervjuet til å gå rette veien. Retrograd Merkur eller void of course Måne kan sette kjepper i hjulene og bår unngås.

å kjøpe eller selge hus og eiendom
Månen hersker over bolig, og gunstige aspekter fra Jupiter til Månen eller herskeren over 4.hus i fødselshoroskopet til kjøperen når det gjelder kjøp, og til selgeren når det gjelder salg, er det magiske øyeblikket hvor best pris kan oppnås og forholdene er optimale. Hvis et par eier huset sammen, vil det våre composite kartet som gjelder. Slike aspekter kommer ikke hver dag, og det forholdsvis sjeldent man kjøper hus, og skal man vente på Jupiter kan boligkjøpet kreve litt tålmodighet.

Reiseplaner
Astrogeografi er et spennende tilskudd på det astrologiske kunnskapstreet som ble introdusert i 1970 årene av Jim Lewis, og gikk under navnet Astro*Carto*Graphy. Det er basert på den dristige tanken at horoskopet ikke bare er knyttet til tid, men fungerer også i rom. Det vil si at ved å relokalisere horoskopet til et annet geografisk sted, vil man måte den astrologiske innflytelsen som tilsvarer at man var født der. Det mest fascinerende med denne tanken er at det virker. Så er du ikke fornøyd med din Fiskeascendant og er født i Norge, så flytt til England å få en Vannmanncendant å se verden med helt nye briller.

Dette kan våre med til å forklare hvorfor vi opplever ting på en ny måte når vi er ute å reise. Det opplagte er selvsagt at i måte med en annen kultur, andre klimatiske forhold, forskjellige skikker og alt som ikke er som hjemme snur det opp ned på det meste, og et slikt sceneskifte gjør at vi opplever ting forskjellig. Men det er også en astrologisk dimensjon som kan forklare hvorfor vi er tiltrukket av bestemte steder, føler oss så vell der, mens andre steder byr oss i mot. Noen steder er vi mer romantisk anlagt, føler en annen frihet og opplever at sider i oss som ikke er så fremtredende hjemme kommer sterkere frem. Hadde John F. Kennedy sett på astrokartet sitt får han reiste til Dallas, ville kanskje synet av Pluto på descendanten fått varselllampene til å blinke, og det hadde vårt grunn til å ta større sikkerhetsmessige forholdsregler. 4) For Arnold Schwartzenegger var det et lurt trekk å flytte til California, her har han Venus på descendanten og Jupiter på MC. Et opplagt sted for suksess.

Så hvis man er på jakt etter en avslappende ferie så reis til et sted hvor Venus er på IC. Eller ønsker man å treffe en kjæreste eller ny partner så finn et sted på planeten, hvor Venus er på descendanten. Heller ikke bli for overrasket hvis reiser byr på ubehagelige opplevelser som tyveri, sykdom eller ulykker hvis det for eksempel fårer til at en Mars-Uranus konjunksjon som er pent bortgjemt i 12.hus i fødselshoroskopet og lever en mer passiv tilværelse, men på et nytt sted kommer på ascendanten og får plutselig spille hoverollen. Med andre ord er det mulig å ta sine forholdsregler, og ta astrolgen med på råd når man har reise- eller flytteplaner.

Også for et firma som har forbindelser over landegrensene kan astrogeografi bidra med nyttig informasjon om hvor det er gunstig å knytte allianser og starte prosjekter.

Noter

1) Mange har falt for fristelsen og velge et godt fødselstidspunkt for et barn. Dagens medisinske teknologi gir muligheter for å detaljstyre ankomsten til den fysiske verden med stor presisjon. Sjelen har imidlertid sin egen agenda og bryr seg sjeldent om å bli tuklet med. Med unnfangelsestidspunktet står man mer fritt, og her bår man heller sette inn kreftene hvis man har sterke preferanser for hvilket stjernetegn ens barn skal tilhåre.

2) Void of course Moon vil si at Månen ikke danner ptolemeiske aspekter innen den skifter tegn. Månen har da et høyere gradetall enn noen andre planeter i horoskopet. I sjeldne tilfeller kan en Void of course Måne vare helt opp til to dager

3) Dette gjelder generelt for de fleste eleksjonsoppgavene.

4) Astro*Carto*Graphy beskriver i tolkningsmanualen som følger med hvis man bestiller et astrokart fra dem, på denne måten; "There is a great danger under this line, and the battle of selfhood is with a hostile world that seems intent on extinguishing you. The world withdraws from you, and leaves you to battle with the very things or people that are closest to you..... There is allienation and destruction in relationships.... and often constitues a new turning point. There is some possibility that you can change world opinion, lay your life on the line for heroic objectives, but there is in all, too much danger here for prolonged residence." Astro*Carto*Graphy, 1976.

 


I mitt eget tilfellet har jeg Venus på decendanten gjennom Syd Sverige og her måtte jeg i sin tid min livsledsager og partner gjennom mange år. Jeg har Pluto på decendanten gjennom Japan, og selv om jeg kom bedre fra det enn John F. Kennedy var et tre måneders opphold der mer enn nok, og båd på mange ekstreme opplevelser. I California har jeg Uranus på ascendanten og Astro*Carto*Graphy beskriver dette slik; "You brake rules with such nonchalance that others think you have the right to do so." Og jeg opplevde en person som kom bort til meg og sa noe indignert; "You seem to be living by you own rules around here." Gjennom Bombay har jeg både Sol og Måne på IC, og på tross av Indias kontrastfylte, overveldende og dramatiske sosiale landskap som ofte gir kultursjokk til de fleste, har jeg likevel aldri vårt noe sted hvor jeg har fålt meg så hjemme. Gjennom mine egne opplevelser er jeg en stor fan av astrogeografi.

 

Christian Paaske driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og var redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no.

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470