Astrologi og selvutviklingI denne artikkelen belyses mange vikige spørsmål. Elementene, chakraene, strålene og horoskopet blir relatert til vår individuelle vekst og utvikling. Få psykologiske redskaper er bedre egnet til selvforståelse enn astrologi. Men selv om astrologi er mer enn psykologi, og en kunnskapstradisjon som dekker mange områder, er det er likevel fødselshoroskopet som opptar de fleste mest.

 

Astrologi og selvutvikling 

Skrevet av Christian Paaske

"- Si meg er du Tyr ?"
"- Nei, men Ascendanten min er Tyr. Mange gjetter på det, for Ascendanten styrer jo mer væremåte, utseende og sånt.... Men jeg er egentlig Steinbukk."
"- Åh ja, - det hadde jeg på fornemmelsen, hvis du ikke var Tyr altså.
Men jeg turde ikke foreslå det, du kunne jo bli fornærmet hvis jeg trodde du var så seriøs."
"- Ja, men jeg er veldig seriøs...."
"- Hvor har du Månen din da?"
"- Den er i Tvillingen, så jeg kommer opp for litt luft i blant....."


Slik snakker de astrologiinnvidde med hverandre, mens andre snakker om været. Men hvis dette var kryptisk ikke fortvil. For når du har lest denne artikkelen, vil også du ha det grunnleggende begrepsapparatet som skal til for å klare deg i de fleste 'alternative' sammenhenger. Du ville ikke bare få innsikt i planeter, zodiaktegn og astrologiske hus, men også en forståelse for begreper som karma, mantra, chakraer og om forholdet mellom astrologi og meditasjon.

Horoskopet
Dette magiske øyeblikket, når vi trekker vårt første åndedrag, har i følge astrologien en helt sentral betydning. Den sinnstilstanden vi har når vi står opp om morgenen preger ofte resten av dagen, og lignende påvirker fødselsøyeblikket resten av livet. Begynnelsen er alltid viktig, fordi det angir tonen for resten.

Forestill deg at de ti planetene i solsystemet er som toner i en kosmisk symfoni. (I astronomisk forstand er det 9 planter i solsystemet, men astrologisk betraktes både solen og månen som planeter, og jorden regnes ikke med.) Og som følge av plantenes bevegelser og innbyrdes forhold til hverandre, oppstår det 'kosmisk musikk' som kontinuerlig danner 'klangbilder' avhengig av tid og sted. Dette er horoskopet; et kart, et livsmønster, et 'kosmisk fingeravtrykk', hvor det meste av våre egenskaper og vårt livsløp står skrevet.

"Gud skapte musikken under skapelsen! Han lærte også naturen å spille! Visselig gjentar den hva Han spilte for den...."
Johannes Kepler.


Astrologi og vitenskap
Astrologi er en kosmologi. Det er et teoretisk redskap om grunnleggende energistrukturer og om hvordan livet utfolder seg. Astrologi har eksistert siden tidenes morgen og de fleste kulturer har ulike astrologiske systemer. I middelalderens Europa spilte astrologi en sentral rolle i datidens vitenskap, og personer som Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isac Newton m.fl. var også fremragende astrologer. Men med opplysningstiden skilte ånd og materie lag i Europeisk tenkning. Astrologi ble henvist til mørkeloftet og naturvitenskapen med sitt materialistiske syn rådet grunnen. Kun de ytre maskuline verdiene, det som kan telles, måles, veies eller kjøpes fikk betydning. Og det ble trange kår for den kvinnelige verden av intuisjon, tro, kunst, drømmer, fantasi, forestillinger og alt det usynlige som kun kan føles og oppleves. Astrologi passet ikke lenger inn i det gode selskap, fordi det er kunnskap som kombinerer begge disse sidene. Både det maskuline og feminine, foreningen av fornuft og følelse. Opprinnelig var astrologi og astronomi to sider av samme sak, men nå skilte de lag. Astronomi er i dag observasjon av døde objekter, og astrologi blir i vitenskapelig sammenheng latterliggjort som spådomskunst og useriøst.

Vannmannens tidsalder
Men dette er i endring, og nettopp på grunn av astrologiske forhold vil en astrolog si. Vi er nå i Vannmannens tidsalder. Det er en to tusen års periode hvor egenskapene knyttet til dette stjernetegnet påvirker de fleste samfunnsområder som; økonomi, vitenskap, medisin, jordbruk, økonomi, religion og politikk.

Fiskenes tidsalder er nettopp over. Her skulle individet finne seg selv og sin plass i universet. Jesus antydet temaet ved å være 'menneskefisker' og satte nestekjærlighet på dagsordenen. Imidlertid gikk det annerledes, og i steden førte det til individualisme, konkurranse, konflikter, kriger og store teknologiske og geografiske oppdagelser.
Jesus var på mange måter symbolet på Fiskenes tidsalder. Sophia Lea beskriver en Fisk slik:

"Fiskens skjebne går i retning av selvoppofrelse, hardt arbeid, illusjoner, forventninger og en del skuffelser. Hvis fisken finner sitt kall, vil han være i stand til å ofre alt, til og med livet sitt, hvis nødvendig. Uansett hvor mange mennesker som omringer Fisken, vil han alltid leve en tilbaketrukket, nesten eremitttilværelse. Ledet av sin sterke intuisjon og fantasi vil fisken fullføre sin karmiske rolle som er så betydningsfull for menneskeheten." (Sophia Lea, Astrologi - Himmelrommets hemmelige koder. Oslo 2000)

Det viktigste symbolet for Vannmannens tidsalder er bildet astronautene hadde med tilbake fra verdensrommet av jorden sett utenfra. Verden ble ikke den samme etter det. Vi forstod at vi deler den samme jorden, og at livet er en helhet. Moderne atomfysikk har brutt ned grensene mellom ånd og materie, og åpnet for en mer helhetlig forståelse i stor overensstemmelse med kosmologier som finnes i den gamle indiske vedakulturen, i kinesisk taoisme eller i tibetansk buddhisme.

Vannmannens tidsalder er tiden for syntese og helhet, det er tiden for at Øst møter Vest, og at grensene som omgir nasjoner, religioner, vitenskaper, politiske systemer brytes ned for å samles om det som er felles og universelt. I denne sammenhengen er den fornyete interessen for astrologi en del av denne utviklingen og føyer seg til en generell 'oppvåkning' og høyning av bevissthetsnivået.

"Vannmannens symbol, består av to bølger som representerer vannbølger. Vannbølger kan også stå for lydbølger, elektriske og magnetiske bølger i eteren, eller kosmiske vibrasjoner som formidler høyere visdom til menneskeheten. Symbolet har i gammel tid representert visdomsslangene: den øverste er det intuitive sinn som sender høyere visdom til den fornuftspregede slangen nederst." (Sophia Lea, Ibid).

Det astrologiske språket
Som de fleste kunnskapstradisjoner som matematikk, musikk eller naturvitenskap har astrologi også et eget språk. Inngangsbilletten til astrologiens verden er å forstå oppbygningen av dette symbolspråket. Her slutter mange sitt engasjement med astrologi, - men fatt mot. Fordi astrologi er logisk og systematisk, og lett å lære.

Tidligere skulle man også gjennom en skog av matematiske utregninger og kompliserte tabeller for å sette opp et horoskop, men det slipper de fleste i dag, fordi dataprogrammer tar som regel hånd om den biten. Men det er tolkningen som er den store kunsten, og det som skiller den gode astrologen fra amatøren. Det finnes datamaskiner som utfører den delen også, men det kan sjeldent erstatte de intuitive egenskapene som en horoskoptolkning krever. Dog finnes det hederlige unntak, og enkelte datahoroskoper er imponerende i psykologisk dybde, omfang og klarhet. 4)

De syv stråler
Gud skapte universet på syv dager. Det er følgelig syv dager i uken, men også syv farger i regnbuen og syv toner i skalaen. Opprinnelig var det kun syv planeter i solsystemet. De ytre planetene Uranus, Neptun og Pluto ble med unntak av Uranus først oppdaget i forrige århundre, og er derfor først i senere tid kommet med i astrologien.

I følge esoterisk kunnskap finnes det syv bevissthetnivåer i universet, og en rekke forhold er energimessig på bølgelengde med hvert nivå. I kroppens finere energisystem finnes syv sentrale energipunkter også kalt chakraene. De er som radioantenner som tar inn kosmisk energi fra de syv bevissthetsprogrammene som sendes kontinuerlig fra den store kosmiske 'radiostasjonen'. Et visst kjennskap til de syv chakraene vil lette på tilgangen til forståelsen av astrologi fordi hver av de syv planetene korresponderer til hvert av chakraene.

Chakraene og planetene 

Den astrologiske 'ABC' begynner med planetene. Planetene er den energimessige impulsen fra hver av de syv strålene.

1. chakra også kalt rotsenteret, er plassert mellom kjønnsdelene og endetarmen. Dette senteret styrer instinkter og vår biologiske programmering. Det styrer igjen en rekke livsviktige funksjoner som er utenfor bevisst kontroll som fordøyelse, pust, vekst, aldring osv. Carolyne Myss kaller denne programmeringen på et mentalt plan for vår stammebevissthet. Og er det settet av uskrevne regler og ubevisste forutsetninger som hver kultur preger oss med fra fødsel av og opp gjennom oppveksten. Hva som er riktig og galt, at nordmenn er bedre enn utlendinger, at smilende mennesker er vennlige, å leke med ild er farlig osv. Rotsenteret er vår inngang i verden, vår første oppvåkning, det er vår virkelighetskontakt eller 'jordforbindelse'.
Astrologisk tilsvarer dette Saturn.

Det er planeten for begrensninger, disiplin, struktur, orden og form. Opprinnelig ble Saturn kalt ulykkesplaneten og forbundet med djevelen, men det er en stor forenkling. Saturn er den store læremesteren, - den som gir utfordringer. Og selv om smerte, vanskeligheter og konflikter er ubehagelige, er det også det som får oss ut av sofakroken og skaper vekst og forandring.

2. chakra, plassert like over kjønnsdelene er senteret for fysiske, emosjonelle og mentale behov. Et aktivt sted med andre ord. Det er ikke bare seksuelle behov som er et sentralt tema, men alt vi har lyst på for å tilfredsstille oss selv. Dette er et stort område i manges bevissthet og et område for mye 'kjøp og salg', eller rettere; manipulering av våre omgivelser for å skaffe oss det vi vil ha. Utviklingsmessig tar vi her et skritt vekk fra stammebevistheten og markerer også individuelle behov. Selv om alle har behov, er smak og behag forskjellig.

Dette er astrologisk knyttet til Jupiter, den største planeten i solsystemet. Jupiter er ekspansjon, livslyst, behov, kreativitet og alt som er stort og flott. Det er noe kongelig over Jupiterenergien og den kommer sjeldent inn bakdøren. Men Jupiter-prosjekter kan lett hoppe opp som en løve, og ende som en fell, hvis det ikke balanseres med Saturns form og disiplin.

3. chakra står for ego, aggresjon, selvhevdelse og konkurranse, men også forbrenning og fordøyelse, og er forbundet til ild elementet. Det er plassert ved navlen og mageområdet, og er en av grunnene til at forretningsfolk får magesår når stresset tar overhånd. Her tar individet enda et skritt vekk fra stammen og etablerer seg som en person med egne verdier, selvfølelse og selvrespekt. Det er en sunn utvikling, men farene for selvopptatthet og egoisme er også tilstede. Senteret svarer til planeten Mars.
Mars er igangsetteren, det er en rastløs, intens og hissig energi, det er krigsguden i gresk mytologi og er den maskuline kraften som projiserer seg inn i verden med vilje, entusiasme, hensynsløshet og selvtilfredshet.

4. chakra er området ved hjertet og står for sympati og kjærlighet. Fysisk er det knyttet til lunger og hjerte. Det står følgelig også for følelser. Esoterisk er sjelens bolig like ved hjertet. Når vi skal peke på oss selv, peker vi på hjertet, - ikke på hodet?Venus , knytter seg naturlig til dette senteret. Venus er Mars motsetning, det er den feminine kraften av skjønnhet, estetisk nytelse, velvære og godhet. Livet ville være ulevelig uten.

5. chakra er plassert ved halsen. Det står for kommunikasjon, kreativitet og formidling av informasjon. Det er knyttet til stemmen, men har også med vilje og det å finne sin retning i livet å gjøre.
Merkur , er i gresk mytologi budbringeren, og er knyttet til halschakraet. Det er den minste planeten, men også den som beveger seg raskest. Merkur og grunnstoffet kvikksølv eller 'mercury' på engelsk har mer enn navnet til felles. Det er en flyktigog rask energi. Så merkur står for mental kraft av ideer, vilje, planlegging og intelligens.

6. chakra, også kalt 'det tredje øye' er plassert midt i pannen og er knyttet til intuisjon, klarsyn og indre erfaring. Energismessig er det 'kontrolltårnet' som både er konsentrasjon og tenkning, men også inngang til dypere meditative erfaring.

Månen , bærer denne energien. Og dette symbolet poengterer at intuisjon, klarsyn og meditasjon går gjennom det feminine. Det er gjennom det passive, mørke og reflekterende at vi kan nå til den dypeste erkjennelsen og når under tilværelsens overflate.

7.chakra eller kronechakraet på toppen av hodet er den mest direkte åpningen mot universet og innstrømming av kosmisk energi. Dette er stedet for utvidet bevissthet, opplysning og foreningen av alle våre energier til et helhetlig uttrykk. Mens rotsenteret er vår ubevisste forankring til verden gjennom krefter vi ikke har kontroll over, er kronechakraet et område hvor vi når til erkjennelse og tar bevisst kontroll over våre liv.

Solen , er knyttet til dette chakraet og representerer vår grunnleggende livsvilje. Solen er astrologisk den mest innflytelsesrike planeten, og som solen ellers er det den som skinner sterkest og gir mest liv og vekst.

Uranus , Neptun , og Pluto , blir også kalt transpersonlige planeter fordi de i mindre grad påvirker enkeltindividet, men snarere virker på hele generasjoner og lenger historiske perioder. Imidlertid tar de fleste astrologer disse planetene med i betraktning, og det antas at mennesket i vår tid er mer fintfølende, og er under innflytelse av disse planetene i større grad enn tidligere. Energimessig er de å betrakte som høyere oktaver av tre av de syv strålene:

Uranus regnes som en høyere oktav av Merkur. Den står også for intelligens, men på en revolusjonær og utradisjonell måte. Uranus bryter med det konvensjonelle og bringer nye impulser ofte i sammenheng med teknologi, nye ideer og utradisjonell framferd. Selve oppdagelsen av planten i 1781 var et resultatet av utviklingen av bedre stjernekikkerter som var et Uranusfenomen i seg selv. Datateknologi, fjernsyn og media som preger vår tid er typisk Uranusenergi. Men også generasjonsopprøret og hippiebevegelsen i 60 årene med utradisjonell livsstil og brudd med normer gjennom musikk, klær og nye ideologier.

Neptun er den mystiske planten som Sophia Lea beskriver slik:

"Neptun er et høyere aspekt av Venus, og representerer derfor en høyere og selvoppofrende kjærlighet, edle følelser, intuisjon og inspirasjon. Neptun styrer drømmer, illusjoner, mystikken, indre sanser, poesi og lengsler, men også forvirring sårbarhet, virkelighetsflukt, rusmisbruk, hypnose og selvbedrag. Kunstneriske evner, medlidenhet og fantasi relateres også til Neptun."

Pluto en høyere oktav av Mars. Pluto som er den ytterste planeten i Solsystemet er en dramatisk og transformerende kraft. I homøopati er det de høyeste potens-eringene, - de stoffene som er tynnet ut mest, som har den sterkeste virkningen. Slik kan man også forestille seg at det er med Pluto, for når Pluto først virker skjer det til gangs. 2. verdenskrig og spesielt nazismen var et 'pluto-fenomen' hvor hele Europa ble lagt i grus som følge av maktmisbruk, politisk forførelse, uni-formering og misbruk av okkulte krefter. Pluto er som en fugl fønix, hvor alt blir brutt helt ned, for å gjenoppstå av asken.

"Pluto forbindes med makt, tilintetgjørelse, gjenfødelse, død, healing og okkultisme. ..... Plutos energier styrer rikdom, forretningssans, engasjement og også fobier, besettelser, maktmisbruk, kriminalitet, destruksjon og tyranni. Man skal ikke se bort i fra at det kan være en forbindelse mellom Plutos oppdagelse i 1930 og gangstervirksomheten i USA, som nådde toppen i 30 årene, og også den internasjonale 'gangstervirksomheten' i form av Hitler, Mussolini og Stalin."

Elementene
Enda en viktig nøkkel er de fire elementene; ild, jord, vann og luft. De energimessige og psykologiske kreftene som knytter seg til dem er nesten selvforklarende:

Ild, er energi, entusiasme og intuisjon eller den ildfulle kolerikeren.

Jord, er praktisk sans, forsiktighet og stabilitet eller den jordnære melankolikeren.

Vann, er følelser, inntrykksvarhet og mottakelighet, eller den avslappede og følsomme flegmatikeren.

Luft, er tanker, ideer og inspirasjon. Men også idealisme, renhet og klarhet eller den optimistiske sangvinikeren.

De 12 dyrekretstegnene
De fleste vet hvilke sternetegn de tilhører, og kjenner sikkert litt til de karakteristiske trekkene som hører til hvert tegn. Det er en enkel måte å forstå symbolikken i hvert tegn hvis man forstår deres oppbygning. Stjernetegnene er en kombinasjon av planetenergiene og elementene. Hvert tegn er styrt av en planet, (noen to), og det er tre tegn i hvert element:

Ild: Vær, Løve og Skytte

Jord: Tyr, Jomfru og Steinbukk

Vann: Kreps, Skorpion og Fisk

Luft: Tvilling, Vekt og Vannmann

Mens planetene er energien i rå tilstand, er stjernetegnene den formen som personliggjør og uttrykker energien. Som Jesus hadde tolv disipler, finnes det også tolv stjernetegn. Symboliserer det at Gud har tolv tjenere som han arbeider gjennom?

Væren, regnes som det første stjernetegnet. Det er styrt av Mars og er et ildtegn. I tillegg er det knyttet til det tredje chakraet, som er ego, selvfølelse og aggressivitet. Så her er det meste man trenger vite for å danne seg et bilde av Væren. De positive sider er foretaksomhet, mot, generøsistet, oppriktighet, entusiasme, sterk vilje, offervilje, hjelpsomhet og fremskrittsvennlighet. Værer rir samme dag som de sadler, og har en lei tendens til å slå først, og spør etterpå. Så problemene kan melde seg som rastløshet, ukontrollert sinne, egoisme, dumdristighet, aggressivitet og ufølsomhet.

Tyren, er styrt av Venus, det er et jordtegn og knyttet til hjertechakraet. Stabilitet, ro, utholdenhet, orden, lovlydighet, økonomisk evne, målrettethet, arbeidsomhet og med sans for skjønnhet og nytelse er karakteristiske trekk. På den annen side kan Tyrer plages av hårdnakkethet, materialisme, dovenskap og gjerrighet.

Tvillingen , er styrt av Merkur i luft og knyttet til halschakraet. Så Tvillinger er som regel kreative, oppfinnsomme, spontane, fornuftige, sjarmerende, snakkesalige og sosiale. Men i motvind kan de bli ustabile, overfladiske, løgnaktige, lunefulle og kyniske.

Krepsen , er styrt av Månen i vann og knyttet til det tredje øye, senteret for intuisjon. Krepser er først og fremst følsomme, og så vare for sine omgivelser at de også må beskytte seg med et hardt skall. De har ømhet for barn og familie, er lojale i vennskap og kjærlighet, de har beskytterinnstinkt, sympati og forståelse. På den annen side kan de være overømfintlige, langsinte, feige, gretne og overbeskyttende.

Løven , er styrt av Solen, det er et ildtegn og forbundet til kronechakaet på toppen av hodet. Hva annet kan dette bli enn kongen på haugen? Løver er stolte, edelmodige, storsinnete, gavmilde, gjestfrie, ridderlige, trofaste og lojale. De liker å stå frem, de er gode ledere og elsker å være situasjonens midtpunkt såvel i hverdag som i fest. Hørt utrykket selskapsløver? Baksiden av medaljen er forfengelighet, dovenskap, svakhet for smiger, skryt og herskesyke.

Jomfruen , er også styrt av Merkur og knyttet til halschakraet. Men ikke i luftelementet som Tvillingen men i jord. De to tegnene har følgelig mye til felles, men også sine særpreg. Jomfruene er flittige, pliktoppfyllende, forsiktige, nøysomme, rettskafne, har kritisk sans og er som regel renslige, ordentlige og ryddige. Dog kan de bli overkritiske, fantasiløse, følelseskalde, egosentriske og strenge.

Vekten , er styrt av Venus, men ikke i jord som Tyren, men i luft. Så vekter har rettferdighetssans, de er diplomater og deler Tyrens sans for skjønnhet og nytelse. Deres styrke er objektivitet, ærefølelse, ømhet, medfølelse og sans for orden og harmoni. På den annen side kan de bli ubesluttsomme, forfengelige, upålitelige, unyttige og uselvstendige.

Skorpionen , er styrt av Mars og Pluto og er et vanntegn. Mens Værens intensitet er åpen og direkte og kommer til uttrykk i kamp og initiativ, er Skorpionen innadvendt følsom og utspekulert, men fortsatt intens og lidenskapelig. Skorpioner er ofte gode menneskekjennere og har evnen til å komme inn under huden på folk. Det ubehagelige med dette er at de også vet hvor deres motstandere har sine ømme punkter, og vet hvor de skal treffe med sine giftige stikk. Skorpioner kan være tapre, lidenskapelig hengivne i vennskap og kjærlighet, konsentrerte og med offervilje. Men de kan også bli mistroiske, grusomme, hevngjerrige, hensynsløse, sjalu og ufølsomme overfor andres lidelse.

Skytten , er styrt av Jupiter, det er et ildtegn og knyttet til 2.chakraet. Så Skytten er filosofisk, frihetselskende, tolerant og ser stort på tingene. Men også kompromissløs ærlig, oppriktig, konkurransebevisst, og med sans for 'fair play'. Det er den edle ridderen som prøver å frelse verden. På den annen side kan de bli hensynsløse, opprørske, rastløse og karaktersvake. Med 2.chakraet knyttet til behov kan nytelse og avhengighet lett komme ut av kontroll.

Steinbukken , er styrt av Saturn, det er et jordtegn og knyttet til rotchakraet, så mer stabilt kan det vel neppe bli. Steinbukken sies å være født gammel, de skiller seg ofte ut med en viss alvorlighet og strenghet. De er flittige, tålmodige, pliktoppfyllende, grundige, ansvarlige, seriøse og med tradisjonsfølelse. Utenom å være samfunnsstøtter kan de også henfalle til pessimisme, tungsinn, ubarmhjertighet, følelseskulde, bløff og manipulering, uærlighet og snobberi.

Vannmannen , er styrt av Saturn og Uranus, det er også knyttet til rotchakraet, men med en større letthet enn Steinbukken da tegnet er i luft og også under innflytelse av Uranus. Så Vannmenn er intellektuelt sterke med et åpent og fordomsfritt sinn. De er trofaste, med høye idealer, åndelig mot og har sans for utradisjonelle ideer. Dog er de under innflytelse av Saturn, så det sies om Vannmenn at de er radikale i sin tenkning, men konservative i praksis. Når svakhetene melder seg kan de bli opprørske, sentimentale, dumsnille, taktløse og eksentriske.

Fiskene , er styrt av Jupiter og Neptun i vanntegn og knyttet til 2.chakra. Dette gir mye følelser, men på grunn av Neptuns overjordiske karakter kan Fisken ha en tendens til å skjule seg og bli en gåte for såvel seg selv som andre. Fisken kan være selvoppofrende, hengiven, intuitiv, medfølende og kunstnerisk. Men også melankolsk, selvdestruktiv, spille martyr og flykte fra virkeligheten.

Beskrivelsen av stjernetegnene kan utdypes langt ut over denne stikkordsbeskrivelsen og de fleste astrologibøker går ofte i dybden med fyldige og levende karakterstudier av hvert tegn.

Tolkning

Ukebladsastrologien kan gi inntrykket av at det kun finnes 12 mennesketyper i astrologien. Men astrologi er langt mer nyansert. Det stjernetegnet man tilhører forteller kun at Solen stod i det tegnet når man ble født. Men hvor de andre planetene befant seg, er vel så viktig. Soltegnet er ens grunnleggende livsenergi og hovedretning i livet, Månen er behov og følelser, Merkur intellektet, Mars vilje og mål, Venus kjærlighetsevnen, Saturn disiplin, orden og utfordringer osv. Så bildet blir stadig mer nyansert jo flere komponenter som trekkes inn i tolkningen.

Men dette er bare begynnelsen, fordi langt flere faktorer spiller inn. De tolv Husene som er ulike livs- eller aktivitetsområder, de fire Elementene, og Aspektene som er vinkelposisjonenene mellom planetene. I tillegg er det andre forhold som Ascendanten, Midthimmelen og Måneknutene som kan gi informasjon om tidligere liv og karmiske utfordringer. Horoskopet er uuttømmelig i sine tolkningsmuligheter. Både fordi astrologi er et symbolspråk, og fordi så mange elementer inngår i tolkningen. Kunsten er å gripe det vesentlige i helheten. Det er en kombinasjon av fag og god intuisjon.

Ascendanten
Det stjernetegnet som stod på horisonten da vi ble født kalles Ascendanten. Dette astrologiske punktet er blant de tre viktigste elementene i tolkningen sammen med Solen og Månen. Ascendanten er den rollen man spiller ut ad i livet, det preger ofte kroppens utseende og hvilke sykdommer man er disponert for. I all korthet er Solen det man vil, Månen det man har behov for, og Ascendanten er måten man skaffer seg det på.

Anvendelse
Så langt kan fødselshoroskopet gi en forholdsvis dyp innsikt i hvilken rolle man spiller i livet, hvordan man ser, føler og opplever verden, hvordan man handler, hvorfor man tar valg som man gjør, hvilke ting man liker, misliker, gode og dårlige egenskaper, talenter, utfordringer osv. Men ut over ens psykologiske og energimessige oppsett, den astrologiske konstitusjonen eller arv, kan horoskopet også fortelle om hvordan livet vil utvikle seg. Når det kan oppstå vanskeligheter, når kjærligheten blomstrer, når kreativiteten er på topp, når det er riktig å handle eller å la være å handle.

Horoskoper gjelder ikke kun for personer, men alle 'strukturer' som opprettes på et bestemt øyeblikk, som et firma, en nasjon, en organisasjon, et ekteskap osv. og kan også være gjenstand for astrologisk analyse.
Parhoroskoper er en annen populær anvendelse, hvor egne metoder brukes for å se hvordan to personer passer sammen. I India og i mange kulturer vil man ikke finne på å gifte seg uten først å konsultere en astrolog.

Astro-geografi er beregninger av ulike planetariske innflytelser avhengig av hvor man er på jordkloden. Ut i fra dette systemet kan noen steder ha positive eller negative påvirkninger på ulike forhold som karriere, kjærlighetsliv, studier eller hvordan man føler seg på ulike steder. Hvor spekulativt dette enn kan høres ut, er det verdt å utforske. Manges erfaringer med dette er ikke mindre enn forbløffende.

Hva nå?
For å få satt opp og tolket et horoskop er det flere veier å gå. En profesjonell astrolog er en mulighet, datahoroskoper er en annen. På internett finnes det mange gratis astrologi tjenester. 8) Men størst utbytte av astrologi får man ved selv å lære det astrologiske språket.

Meditasjon
Bevissthet om ens astrologiske konstitusjon, styrker og svakheter osv. gjør det mulig å trekke lærdom av det, og kanskje unngå feiltakelser. En impulsiv Vær kan lære å bli mer hensynsfull. En som mangler Jord i horoskopet kan ta seg bedre tid til viktige avgjørelser, og rådføre seg med andre. En følsom Kreps kan lettere håndtere følelsene ved å observere dem, og ikke umiddelbart la seg rive med.

Meditasjon påvirker den sentrale energiaksen i kroppen hvor alle chakraene er forbundet. Indirekte aktiverer meditasjon innstrømningen av planetenergiene ved at chakraene gradvis åpnes og tar inn mer energi. Og noen former for meditasjon går også direkte på denne forbindelsen, gjennom bestemte konsentrasjonsteknikker for å aktivere chakraene. Dette kan føre til at det kommer mer energi i hele ens personlige uttrykk, og man manifesterer seg enda tydeligere i verden. Alle ens gode egenskaper kan bli forsterket, men også ens dårlige. Ens iboende ressurser kan komme mer til anvendelse. Og svakheter kan ikke lenger feies under teppet, men må ses på og bearbeides.

Mantra
'I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud', er den kjente åpningsstrofen i Johannesevangeliet. Men hva var det for et ord? Mange religioner og mytologier henviser til at lyd er alle tings opprinnelse. Og denne lyden kalles Om i hinduismen, Hum i tibetansk buddhisme, Amin i islam, og Amen i kristendommen. I norrøn mytologi er navnet på Gud Odin, og hvor uttalen er mer i retning av Omr.

Et ord er en tanke som manifesterer seg i lydvibrasjoner. Så en nærliggende tolking av Johannes er at 'i begynnelsen var det lyd, og alt er skapt av lyd.' Lyd er mer opprinnelig enn lys. Og i skapelses-beretningen skapte Gud mye før han 'skrudde på lyset'. Dette er også i overensstemmelse med moderne fysikk som også hevder at alt består av energi og vibrasjoner.

Mantra yoga er vitenskapen om lyd. Og religioner og åndelige tradisjoner har siden tidenes morgen brukt mantra eller kraftord. Ved å si, eller mentalt gjenta mantra i kombinasjon med en intensjon skapes et bevissthetsmønster som på et subtilt plan er en fysisk realitet. Og ved langvarig gjentakelse vil det som havet vasker vekk fjell, skape bevissthetsmønstre som riller i en grammofonplate.

Mantra inngår i mange meditasjons-former. Og det vanligste er å bruke mantra som har en generell effekt for åndelig utvikling. Men mantra kan også brukes for mer spesifikke mål, som å helbrede sykdommer, materiell rikdom, å finne en partner, å beskytte seg mot negative påvirkninger, gjøre det godt på eksamen osv. Og i forbindelse med astrologi finnes det mantra for å motvirke eller styrke ulike planet innflytelser.

Karma
I følge østlig tenkning tar vi med oss fra tidligere liv en karmisk arv. Det er summen av alle tanker og handlinger gjennom en lang kjede av liv, og former mønstre i vår bevissthet eller i energifeltet som omgir oss. Horoskopet er et bilde på vår karma, og representerer et energimønster som er på bølgelengde med vår karmiske tilstand. Og kanskje er det slik at vi velger vårt fødselsøyeblikk, ut fra hvor vi utviklingsmessig befinner oss?

Men selv om vi ikke kan forandre planetenes posisjoner når vi ble født, kan vi likevel forandre vår karma. Og vi kan forandre måten vi mottar påvirkningene fra de stjernene vi er født under. Den amerikanske yogien Swami Kriyananda skapte denne analogien for å illustrere dette. "Det kan være at det er astrologisk forutbestemt at på et visst tidspunkt vil vi falle ned en trapp og brekke benet. Men det trenger ikke å bli slik. Ved å forberede oss åndelig, kan det være at når dette tidspunktet kommer, slipper vi med en forstuet tå." Å meditere eller å bruke mantra kan forandre slik uheldig karmisk påvirkning.

Mantra og astrologi
Som nevnt finnes det mantra som harmoniserer planetenergienes innflytelser. Og horoskopet kan gi en pekepinn på hvilke planeter som det bør rettes oppmerksomhet på. Det mest nærliggende vil ofte være Saturn, planeten for vanskeligheter og utfordringer.

Mantraet er :
Om Sri Shanaishwaraya Swaha
Uttale: OM SHRII SHAH-NESH- VAH- RAIA-SVA-HA
Betydning: Om og hilsener til Saturn, planeten for utfordringer.

Mantraet blir en form for medisin, som skaper subtile forandringer i vårt energifelt. Men som nevnt i eksempelet med homøopati, er det ofte de aller mest subtile påvirkningene som har sterkest effekt.

En mantrapraksis kan bestå i å gjenta mentalt et utvalgt mantra en eller to ganger om dagen i 15 - 30 minutter. Og det anbefales å gjøre dette kontinuerlig 40 dager. Og hvis du mister en dag, - ja, så må du begynne om igjen..... Etter 40 dager tas effekten opp til vurdering, og enten fortsetter man eller starter en ny praksis med et nytt mantra.

En annen måte å praktisere på i tillegg eller sammen med den første praksisen, er å gjenta mantraet så ofte så mulig i løpet av dagen. Når man støvsuger, rydder opp, går tur, sovner osv. Med en slik intensivert praksis er praksisperioden 21 dager.

Som medisiner skal brukes med en viss forsiktighet, slik er det også med mantra. 'Selvmedisinering' kan gå bra, men man bør være oppmerksom på hvordan et mantra får en til å føle. Dette er et stort område og for mer spesifikk anvendelse bør det skje som følge av videre studier eller gjøres under veiledning av kompetente lærere. (For veiledning i bruk av mantra i forbindelse med astrologi se: Healing Mantras; Thomas Asheley-Farrand)

Konklusjon
Astrologi og meditasjon er begge redskaper knyttet til intuisjon og en indre subjektiv erfaring. Astrologi er ikke en empirisk vitenskap som kun utforsker det som kan ses med det blotte øye, men det søker å avdekke skjulte energiforhold og strukturer. De tre vise menn fulgte stjernen for å finne Jesusbarnet. Kanskje var de astrologer, eller noen som fulgte sin indre veiledning? Man kan jo spekulere på hvordan tidligere kulturer kjente til planetenes nøyaktige bevegelser lenge før stjernekikkerten ble oppfunnet?

Meditasjon og astrologi hører naturlig sammen. Forskning viser at meditasjon utvikler større koordinering av hjernehalvdelene, senker hjerneaktiviteten og utløser hormoner som gir avspenning og velvære. Det fremmer såvel helhetstenkning som intuisjon, begge nyttige egenskaper for horoskoptolking. Astrologi gir selvinnsikt, og en bevissthet om hvilke krefter som styrer våre liv. Og meditasjon kan harmonisere disse kreftene ved å bli dem bevisst, men også gjennom energimessig påvirkning gjennom mantra. Å mestre seg selv er essensen av åndelig arbeid, og det er også kjernen i disipliner som meditasjon og astrologi. For som ordtaket sier; 'den kloke behersker sine stjerner, - den uvitende beherskes av dem'. 

 

Christian Paaske driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og var redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no


 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470