Husene i astrologiMens planetene er energien, tegnene er hvordan energien uttrykker seg, og aspektene er forbindelsene mellom dem, er husene hvor eller i hvilke livsområder alt uttrykker seg i. Uten hus, ingen praktisk anvendbar astrologi. Plantene er som ild, tegnene vann, aspektene luft og husene jord.

 

Husene er ikke det samme som tegn, men de ligner. Det første hus er som Væren, det andre som Tyren osv. Husene kan også inndeles i forhold til elementene som gir fire ild-hus, jord-hus osv, eller kvalitetene som gir tre kardinale, faste eller bevegelige hus, (eller hjørne, faste eller fallende). Også kan husene inndeles i over eller under horisonten, og som er personlige hus, og hus hvor vi relaterer til andre.

Ved å se på husene på denne måten holder det å gjøre seg godt kjent med de første seks husene, og se på de neste seks som en gjentakelse av de samme temaene, bare i forhold til andre.

1. hus

Deg selv; kroppen og dine umiddelbare fysiske omgivelser. Din person, selvoppfattelse og umiddelbare jeg-følelse eller identitet. (Besteforeldre befinner seg også i dette huset, og kanskje fordi de lettere kan gi oss betingelsesløs kjærlighet enn våre foreldre, som oftest er i en oppdragelsesfunksjon som også skaper motsetninger.)

2. hus

Dine verdier, på det materielle plan; verdier og penger, og på det mentale og følelsesmessige plan, personlige verdier; hvordan du verdsetter deg selv. Verdiene kan også stå så dårlig til at det også representerer fattigdom og gjeld.

3. hus

Din mentale tilstand, kommunikasjonsevne, fakta og kunnskap. Det er også yngre søsken, naboer, slekt og personer som du kommunikerer med som en del av omgivelsene og som du ikke har valgt selv. Det står også for korte reiser, og alt som utvider den mentale horisonter innefor kort rekkevidde. Det er barnets nysgjerrighet, våre første mentale forestillinger, og språkdannelse. (Med flere yngre søsken er det spesielt den som kommer nest etter oss selv.)

4. hus

Din familie, barndomshjem, foreldre og særlig mor. Det er knyttet til røtter i det kollektive, slekt, tradisjoner og tid. Det er også fast eiendom, og hvordan ³redeinstinktet² kommer til uttrykk for å hegne om dine aller nærmeste. Det er knyttet til fødsel og begynnelse og slutt, og følgelig viser huset hva du kommer til å være opptatt senere i livet. På det mentale plan er det knyttet til intuisjon og kontakt med det kollektivt ubevisste.

5.hus

Ditt ego. Hvordan du setter ditt personlige preg på livet gjennom det du skaper; interesser, kreativitet og kunstnerisk utfoldelse. Det står også for kjærlighet, romantikk, flørting, fornøyelser, fritid, lek og forhold til barn. Dette kan også utvikle seg til spekulasjon, spillemani og søken etter spenning og underholdning. Det er knyttet til graviditet, fruktbarhet og å få barn, og særlig det første barnet. Det er alt vi legger vårt hjerte i.

6.hus

Å være til tjeneste. Det er hverdagen, dine daglige rutiner og personlige hygiene som er måter du tjener deg selv. Det innbefatter ansvar for kropp og helse, og følgelig sunnhet og sykdom. Det er også hverdagslige ting som klærne vår går og står i. Sparsommelighet, ryddighet og å tjene gjennom uselvisk arbeid hører også med. Det er karma yoga, en form for åndelig renselse av egoistiske motiver. Huset viser også tjenere, kollegaer og ansatte. Og det kan også være onkler og tanter, lærere og noen ganger leger, personer som opptar oss i et fellesskap som en forberedelse til å møte samfunnet som er temaene i de neste 6 husene.

7.hus

Deg selv i forhold til andre. Parforhold og intime relasjoner, men kan også være fiender og krigføring. Det er ektefelle og nære samarbeidspartnere. Og det er generelt evne til å kommunikere med andre, og etablere jeg-du forhold. Det er også knyttet til barn nummer to.

8. hus

Dine verdier i forhold til andre. I 2.hus er det penger og verdier du skaffer deg selv, men her er det ressurser som kommer til deg gjennom andre som arv, samarbeidspartnere, ektefelles formue eller sosialhjelp, pensjoner og underholdningsbidrag. Sex er en verdi som oppstår i utveksling av energier med andre. Også åndelig søken og okkult viten er verdier på det kunnskapsmessige plan. Huset står for forsikring, banker og regnskap. Det gjøres også opp regnskap over livet og følgelig er dette huset knyttet til døden. Sex er relatert til døden ved at det kan skape nytt liv, og liv medfører død. Men opplevelsen av sex kan også være en form for ego-død hvor ekstasen i en kort øyeblikk bringer oss ut av denne verden.

9. hus

Din mentale tilstand i forhold til andre. Vi kan lære langt mer av andres erfaringer enn våre egne, og følgelig er dette et område for høyere kunnskap, studier og utvidelse av horisonten. Det er også knyttet til reiser, utlandet, fremmede kulturer, religion, åndelige prinsipper, rettferdighet, moral, filosofi og guruer. Også rusmidler og psykedeliske stoffer, og alt som virker bevissthetsutvidende. Svigerfamilie og barnebarn er også en utvidelse av kontaktflaten og hører også med her. 3.barn og 2.partner kommer inn her også.

10. hus

Din familie i forhold til andre. Det betyr ambisjoner i jobb og yrke. Det fellesskap du inngår i for å forsørge deg selv og dekke dine økonomiske behov. I 4. huset handler det om din emosjonelle næring, men her er det hvordan du skaffer deg penger gjennom den utvidete familien av samfunnet. Far befinner seg ofte også i dette huset, men også sjefen og andre autoritetsfigurer. I et større perspektiv er det lover, regler og samfunnet. Og alt som med autoritet håndhever makt. Sosial status, berømmelse eller dårlig rykte kan også bli resultatet av innsatsen i 10.hus.

11.hus

Ditt ego i forhold til andre. Mens du i 5.hus helst vil spille førstefiolin og styre showet selv, vil du her være kreativ sammen med andre. Så sosiale relasjoner, venner og mer strukturert sosial tilknytning som foreninger, organisasjoner, politikk og humanitær virksomhet er knyttet til dette huset. Følgelig står det også for idealer og intensjoner om å forandre og forbedre samfunnet og fellesskapet. Det er også knyttet til eldre søsken og adopterte barn.

12.hus

Å være til tjeneste i forhold til andre. Mens 6.hus viser våre vaner i hverdagen og daglig arbeid, blir det 12 huset vårt ubevisste og vårt indre arbeid med oss selv. Det er knyttet til det reservoar av impulser og skjulte motiver som ligger bak våre handlinger på et mye dypere plan enn den mekaniske og ofte tankeløse måten vi utfører oppvasken, kjører bil osv. Å tjene andre er fremmed for de fleste, og er derfor et skjult område som ofte ikke er så lett å bli klok på. Vi er mest vant til å tenke på egne behov, men å sette oss selv til siden for å tjene menneskeheten og det guddommelige er nye og ukjente toner for de fleste. Men hvis du ikke vil, så skal du. Og det finnes institusjoner for upersonliggjøring som kloster, fengsler og mentale sykehus. Huset er også knyttet til skjulte fiender, og hvor projeksjoner av indre konflikter kan manifestere seg i den ytre verden som krefter som motarbeider oss. Men det kan også være skjulte venner og usynlige hjelpere, som reflekterer god karma som vi har med i oss i bagasjen.

Men det ubevisste er et stort sted som rommer mange lag, og 12 hus kan også være knyttet til sorg, lidelse, kronisk sykdom, selvfornektelse, ensomhet, isolasjon, frustrasjoner, hemmeligheter og alt som er blitt feid under teppet.

Fisken og Neptuns grenseløshet er knyttet til dette huset, og handler om å utvide oppfatningen av oss selv, og etablere en identitet i det transpersonlige ut over egoets grenser, men i det store åndelige fellesskap som alt springer ut fra. Som elven renner ut i havet, smelter vi her sammen med den store helhet, vil vi fortsatt være en bølge på havet, men vi vil også være havet.

I astrologien er loven om korrespondanse sentral. I all korthet betyr det at alt henger sammen med alt. Og det er underliggende mønstre som binder fenomenene sammen avhengig av hvordan energien uttrykker seg. Husene er eksempler på korrespondanser, og er ikke definisjoner, men åpne symboler som ekspanderer i sine betydninger jo mer vi fordyper oss i dem.

Dette er en innfallsvinkel ut av mange til å forstå husene. Men det viktigste er å forstå prinsippene bak husenes betydning, da slipper man nemlig å pugge astrologi, men kunnskapen blir levende og etterhvert din egen.

Skrevet av Christian Paaske som driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og er redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470