Lærere og gjesteforelesere ved Astrologiskolen Herkules har lang og bred astrologisk erfaring. Mange av lærerne har jobbet profesjonelt med astrologi siden 80-tallet. Gjennom vanlig horoskop tolkning med klienter, undervisning og bedriftsastrologi.

De har eksamen fra forskjellige astrologiskoler og som lærerteam utgjør de et mangfold av kunnskap og kompetanse. En spesiell styrke ved lærerstaben er forankringen i esoterisk astrologi. Dette sikrer dyp innsikt også i de mer åndsvitenskapelige sider ved astrologien. Flere av lærerne har lang fartstid innen filosofi, teosofikabbala og andre visdomstradisjoner.

Utover dette har flere av lærerne også ballast fra tradisjonell forskning og akademia. Dette sikrer den pedagogiske og faglige kvaliteten ved skolen og undervisningen. Astrologi kan imidlertid ikke regnes som vitenskap i dag. I tillegg til den lille faste lærerstaben har skolen også hatt besøk av en rekke gjesteforelesere, både nasjonale og internasjonale kapasiteter. Skolen og lærerne evalueres kontinuerlig av studentene. Resultatene ligger her.

Vi gleder oss til å treffe deg! 

 

 

Lærere ved Astrologiskolen Herkules

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470