Inger Kirstine Hartwig

Inger Kirstine Hartwig har formell utdannelse som astrolog fra Faculty of Astrological Studies i Oxford, fra Morya Federation og fra Astrologiskolen Herkules, som esoterisk astrolog. Hun har profesjonell erfaring som astrolog fra 2004 og har undervist i Bergen og på skolens astrologikonferanse. I 2017 ble hun ferdig utdannet lærer innen Mindfulness Based Stress Reduction fra NTNU og IMA. Inger Kirstine er cand.polit. med pedagogisk seminar fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig nærings-drivende. Fokus har vært på hvordan vi kan finne frem til en forståelse for egne ressurser og hvordan disse kan brukes på en god måte. Hjemmeside: www.veilederverksted.no

 

 

Inger Kirstine Straume

 

 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951