Inger Kirstine Hartwig har formell utdannelse som astrolog fra Faculty of Astrological Studies i Oxford, fra Morya Federation og fra Astrologiskolen Herkules, som esoterisk astrolog. Hun har profesjonell erfaring som astrolog fra 2004 og har undervist i Bergen og på skolens astrologikonferanse. I 2017 ble hun ferdig utdannet lærer innen Mindfulness Based Stress Reduction fra NTNU og IMA. Inger Kirstine er cand.polit. med pedagogisk seminar fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig nærings-drivende. Fokus har vært på hvordan vi kan finne frem til en forståelse for egne ressurser og hvordan disse kan brukes på en god måte.

 

 

 

Inger Kirstine Straume

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470