Niklas Nihlen har flere ganger vært gjesteforeleser ved Astrologiskolen Herkules i Oslo, Bergen og Son. Han har siden begynnelsen av nittitallet jobbet profesjonelt med astrologi og undervisning i esoterisk astrologi sammen med bla. Dr. Michael Robbins ved University of the Seven Rays. Derfra har han en MSE grad i Esoterisk Psykologi og en Ph.DE i Esoterisk Filosofi. Sitter i faglig stab ved DK Academy. Niklas underviser astrologi både i Sverige, Norge, Danmark, Finland og USA. Niklas er også forfatter av boken The Unseen Planets og jobber med et trebinds verk om esoterisk astrologi. Er importør av astrologiprogrammet Solar Fire til Skandinavia. Niklas var tidligere profesjonell fotballspiller, har to barn og bor i Helsingborg. Han er vannmann med månen i krepsen.

  

 

 Niklas Nilhen | Seven Ray Institute

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470