Norun Sanderson er lærer ved Astrologskolen Herkules og har de siste årene hatt ansvar for å gjennomføre online lærerstyrte kollokvier med tolkningsoppgaver for studentene på grunnstudiet og profesjonsstudiet i Oslo. Hun ble uteksaminert fra profesjonsstudiet ved Astrologiskolen Herkules i 2013, og har senere tatt ulike fordypningskurs og et påbyggende 5. år ved samme skole. Tidligere har hun studert Huberastrologi ved API UK og vært i styret for norsk astrologisk forening. Hun arbeider nå mot å fullføre sin diplom ved Faculty of Astrological Studies, London, og er student ved Arcane School. Norun har ph.d. i informatikk fra UiO og cand.scient. i informatikk med psykologi fra NTNU. Jobber til daglig med undervisning og forskning innen høyere utdanning i området inkluderende IKT og brukermangfold. Hjemmeside www.astrotolk.no.

 

 

 

 Norun2022A

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470