Norun Sanderson er lærer ved Astrologskolen Herkules og har de siste årene hatt ansvar for å gjennomføre online lærerstyrte kollokvier med tolkningsoppgaver for studentene på grunnstudiet og profesjonsstudiet i Oslo. Hun ble uteksaminert fra profesjonsstudiet ved Astrologiskolen Herkules i 2013, og har senere tatt ulike fordypningskurs og et påbyggende 5. år ved samme skole. Hun har også studert Huberastrologi ved API UK, samt tatt sertifikat og flere kurs ved Faculty of Astrological Studies i London. Norun har doktorgrad i informatikk fra UiO og jobber til daglig innen høyere utdanning. Hjemmeside www.astrotolk.no

 

 

 

 Norun2022A

 

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470