Per Henrik Gullfoss har arbeidet som selvstendig næringsdrivende hele sitt voksne liv. Dette arbeidet har hatt et bredt spekter og mange sider. Bærebjelkene har vært undervisning, private konsultasjoner og coaching i Astrologi og Tarot gjennom mange tiår i inn og utland. Har drevet Den Nordiske Astrologiskolen i mange år som ble startet i 1992. Han er utdannet Cand.Phil. fra universitetet i Oslo og har også Mastergrad i teatervitenskap. Eksamen i mystikk og religionshitorie. Utdannet Firewalk – instruktør. Har skrevet et tyvetalls bøker om astrologi og vært redaktør for flere tidsskrift. Utgitt på norske, danske og amerikanse forlag inkludert Kagge, Zosma, Brage, Lewellyn og Crowe. Per Henrik har også mange års erfaring fra teaterarbeid som skuespiller, instruktør og dramatiker. Han har holdt foredrag på skolens konferanse. 

 

GullfossKonferanse

 

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470