Bergen 2006-2010
Oslo 2007-2011
Oslo 2007-2011
Oslo 2007-2011
Stavanger 2008-2011
Stavanger 2008-2011
Oslo 2009-2013
Århus 2009-2015
Århus 2009-20015
Bergen 2009-2012
Trondheim 2010-2014
Stavanger 2011-2013
Herkules Stavanger
Oslo 2011-2015
Trondheim 2014-2018
Oslo 2014-2018
Oslo 2017-2019
Bergen 2019-2023
Oslo 2020-2024
Oslo 2021-2025
Oslo 2021-2025
Oslo 2023-2026
previous arrow
next arrow
 

Astrologiskolen Herkules startet opp i 2002 og har hatt mange kurs og klasser i blant annet Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Porsgrunn, Ålesund, Åndalsnes, Son og Århus i Danmark. Her finner du et lite knippe bilder. Enkelte var ikke med når klassebildene ble tatt. Studentenes evaluering av skolen og lærerne ligger her.

 

 

Fra dr. Jarle Tollefsen, student i Bergen:

"Den utdannelsen vi har fått på Astrologiskolen Herkules er av meget høy standard, takket være lærernes fantastiske måte å presentere stoffet på. De har svært god kunnskap i både klassiske og esoterisk astrologi. Den er av en slik kvalitet at studentene virkelig kan ta tak i interessante tema innen astrologi, inkludert områder som tidligere ikke er tilstrekkelig utdypet."

 

 

Fra Karin Stokka, student i Son:

"Jeg gleder meg til helga og en ny runde med åndelig føde som kan knyttes opp til den esoteriske astrologien. Der er liksom hele forskjellen, at skolen kjører eksoterisk og esoterisk astrologi parallellt. For meg som overhodet ikke hadde noen som helst forkunnskap før jeg begynte på studiet, har dette på en måte vært som å lære seg alfabetet med både små og store bokstaver samtidig. Dvd'ene med alle forelesningene, foredragsfoilene og mengdene med tilleggsstoff har vært, er og vil fortsatt være til uvurderlig nytte og glede - og også til videre inspirasjon. Bunken med Herkules-dvd'ene er mitt skattekammer! De fungerer i tillegg som et flott illustrert leksikon. Jeg bruker materialet med beundring og ydmykhet for det havet av arbeid og kunnskap, entusiasme og SJEL som ligger nedfelt i dette.

Har sagt det før at jeg alltid er heldig å få veldig flinke lærere. Du og de andre lærerne er så visst ikke noe unntak! Jeg synes det er litt av en prestasjon å få sydd sammen noe håndgripelig og jordnært ut av esoterisk astrologi - og gjøre det på en så pedagogisk god, ryddig og oversiktlig måte at selv en hobbyfilosof klarer å spinne på den røde tråden! Snakk om å få himmelen ned på jorden. Jeg er utrolig glad for at bladet med annonsen til Astrologiskolen Herkules til stadighet ramlet ned på gulvet fra avishylla under bordet mitt helt til jeg ble så lei at jeg tenkte med meg selv at nå ringer jeg den skolen! Dette knefallet skulle vise seg å gjøre horisonten videre for meg, og gjøre det adskillig høyere under himmelen. I relasjon til arbeidet mitt har jeg fått mer innsikt, og et godt verktøy. En fødselsdato er ikke lenger det den var, men blitt noe mye, mye mer. Efemeridene har fast plass på skrivebordet. Før hver klient kommer kan jeg orientere meg og på den måten få en fin innfallsvinkel bl.a. til å stille mer presise spørsmål."

 

 

Fra Oddrun Pettersen, student i Oslo:

"Den esoteriske astrologi studeres hver dag. Livet har fått en ny dimensjon, før og etter kjennskapen til astrologi. Er full av ydmykhet og undring. Har i mange år stilt spørsmålet; hva er meningen med livet? Det må da være noe annet enn bare å være i den fysiske verden og kave etter det materielle. Det gir jo bare en erstatning for det vi egentlig mangler. Kjærlighet, glede og lykke kan vi ikke kjøpe for penger, eller få hos noen andre. Min erfaring ble å vende oppmerksomheten innover i meg selv og etter noen år med selvutvikling kom jeg i kontakt med Esoterisk Astrologi som var helt nytt for meg. Etter å ha gått to år på Astrologiskolen Herkules har mitt liv endret seg fullstendig. Har skjønt mer av sammenhengen mellom den ytre og den indre virkelighet. Har lært så uendelig mye om meg selv og det livet jeg har levd, når jeg nå ser det sammen med det biologiske værkartet, horoskopet er. Astrologien er blitt en viktig del av min hverdag og i tillegg kan jeg gi det til mine medmennesker. Gleder meg til høsten og nytt semester!"

 

 

Fra Randi Larsen, student i Bergen:

"Det eg forbandt astrologi med før eg begynte på Astrologiskolen Herkules, var vekeblada og avisene sine stjernespalter der det vert fortalt kva som skal skje i komande veke for dei forskjellege teikna. Slike spalter byggjer utelukkande på kva for eit stjerneteikn ein er fødd i og skal gjelda for alle som er fødde i samme teikn. Det seier seg sjølv at dette vert veldig generelt. Eit horoskop er eit kart over stjernehimmelen i den augneblinken eit menneske vert fødd, Dei fire åra ved Astrologiskulen Herkules har gitt meg eit glimrande verktøy til å sjå kva eg sjølv og andre menneske sit inne med av både sterke og svake sider, dvs. kva for eigenskapar vi har. Eigenskapar det kan vera tenleg å fokusera på i samband med sjølvutvikling. Horoskopet er eit kart vi kan styra etter eller la vera. Kvar planet i horoskopet fungerer i vår eigen psyke, og det indre universet vert eit speilbilete av det ytre. Det er lenge sidan eg innsåg at eg har full fridom til å gjera ymse val i livet, og astrologi har gjort det mogeleg for meg å få eit meir objektivt syn på meg sjølv, Eg forstår meg sjølv betre, og samstundes som horoskopet mitt peikar på trekk som kan vera utfordrande, viser det korleis desse trekka kan brukast på ein konstruktiv og utviklande måte. Og dess betre vi kjenner oss sjølv, dess lettare er det å forstå andre. Astrologiskolen Herkules har knytt til seg ei lærargruppe som har ein imponerande kompetanse og bakgrunn. Studiet er veldig pedagogisk lagt opp og kan passa i lag med andre sjølvutviklingskurs."

 

 

Fra Inger Johanne Nordvik, student i Trondheim

 

"Jeg er veldig glad jeg grep muligheten og meldte meg på Astrologiskolen Herkules høsten 2010. Det ble fire fantastisk utbytterike år. Nå er det vanskelig å tenke seg hvor jeg hadde vært hvis dette ikke hadde skjedd. Lærerne har vært fantastiske med sin kompetanse og bakgrunn. Det er et kjempestort pluss at de har bakgrunn i pedagogikk og formidling fra annen utdanning som tilleggs-ballast. Vi har fått en grundig innføring i eksoterisk og esoterinsk astrologi og de fleste astrologiske teknikker. For meg ble den esoteriske biten det absolutt mest interessante etter hvert. Den endrer synet man har på det meste. Noe som er viktig for meg er at etter fire år på Herkules, så har man det grunnlag man trenger for å delta på astrologi konferanser hvor som helst i verden og få fullt utbytte. Siste året har jeg vært så heldig å få være med som én av tre mentorer for førsteklassingene i Trondheim. For en fantastisk gjeng. Man lærer mye av å være mentor."

 

 

Fra Lillian Drange, deltager på webinar:

"Ja da var webinaret over, litt vemodig. Det har vært et flott webinar, lærerikt og fint. All ros til dere for opplegg, såvel innhold som struktur. Har jo vært med på andre webinar om zodiaken, men droppet ut etterhvert, pga. dårlig struktur og rot. Men dere har alt godt forberedt og gjennomfører så bra. Veldig moro med noen gjestelærere også. Så tusen takk for dette året, spennende. Jeg har forstått at dere vil kjøre en webinar-serie om planetene . Jeg sier ja! Astrologi blir en aldri ferdig med."

 

 

Fra Hildegunn Eriksen, nettstudent i Troms

"Jeg har ikke angret på at jeg meldte meg på nettstudiet til Astrologiskolen Herkules, noe jeg har tenkt på i flere år. Jeg opplever studiet som veldig seriøst og profesjonelt. Jeg lytter til forelesninger, samtidig som jeg kan følge med på foredrags-foilene. Det er ryddig og godt organisert. Vi følger en rød tråd fra stjernetegn, planeter, hus osv. Jeg skjønner at foreleserne holder igjen når elever spør om ting som kan ligge lengre ut i studiet, slik at det ikke skal bli for mange ting å forholde seg til for tidlig. Det å lytte til forelesningene føles på en måte som om jeg er fysisk tilstede i timene. Jeg får ro til å sitte å notere og kan selv styre hvor raskt jeg vil gå frem, samt hvor grundig jeg vil gjøre det. Jeg får absolutt utvidet horisonten min ved å studere astrologi. Både den klassiske og mer esoteriske tilnærmingen. Veldig spennende og innsiktsfullt. Foreleserne opplever jeg som genuint interessert i det de foreleser i. De har lang erfaring og bakgrunnskunnskap. De er engasjerte og entusiastiske med gode eksempler, slik at vi får knagger å henge pensum på. Dette smitter over på meg som lytter. Jeg får mange aha-opplevelser underveis, og ler høyt for meg selv når jeg kjenner ting så til de grader igjen! Jeg gleder meg allerede til neste semester! Takknemlig for at dere gir meg mulighet å sitte hvor som helst i landet å ta del i denne kunnskap og visdom."

 

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470