tyren-60x60Stjernetegn og andre symboler kan romme en dypere og bakenforliggende mening. Et hjerte på en dør betyr at dette er et toalett. Men et hjerte i et kjærlighetsbrev er et symbol, som kan tolkes som lengsel, enhet, kjærlighet, beundring, lidenskap osv.

 

Å reflektere over de 12 universelle livsprinsippene i zodiaken kan derfor gjøres på utallige måter og i endeløse kombinasjoner som stadig bringer med seg ny innsikt og en dypere forståelse.

Dane Rudhyar pekte i sin tid på hvert tegn som en reaksjon til det foregående tegnet. Ved å plassere tegnet på Ascendanten, blir det foregående tegnet som 12. hus, og representerer dermed tegnets ubevisste eller skyggeside, men også dets skjulte ressurser, sider man har holdt hemmelig og ikke riktig vil kjennes ved. Når man misliker andre, er det ofte fordi de viser sider som vi har i dypet av oss selv. Og slik er det også med tegnene. Se på dem som mennesker eller personer. Men fordi de er rendyrkede arketyper og ikke som oss som er sammensatt av alle tegnene, er herr Steinbukk, frøken Fisk og fru Kreps ganske ekstreme i sin væremåte og uttrykk, men desto mer lærerike.

Væren er den førte impuls til skapelse og kreativitet. Entusiastisk stormer den fram for å skape bevegelse, energi og liv. Det er noe litt naivt over Værens ofte tankeløse og impulsive bidrag, og det er ikke for å fremheve seg selv, men det er snarere en instinktiv impuls av å ta initiativ, vilje til å være først og markere seg i verden. Væren har fått nok av at alt skal flyte i et kaos av sentimentale følelser som hos Fisken. Alle er ikke like, og lykken er ikke å smelte sammen i en stor helhet. Peer Gynt, som red bukken over Gjendineggen, var skrekkslagen i møtet med Kannestøperen som ved korsveien kom som døden for å smelte ham om. Væren er som Peer Gynt; seg selv nok, og er kommet for å markere seg som individ.

Men så kommer Tyren og synes at Væren lager masse styr og unødvendige anstrengelser, for hva er vitsen med å starte ting hvis det ikke kan brukes til noe? Så det som Væren starter det vil Tyren omsette til resultater, og sørge for med møysommelig og tålmodig arbeid at det gir lønn for strevet. Så Tyren som det jordtegn det er, bringer Værens livlige prosjekter ned på jorden, og sørger for at det blir plantet i virkeligheten.

For Tvillingen er dette vel og bra, men han liker ikke tanken om å jobbe så hardt som Tyren og hva er vitsen hvis man ikke kan ha det gøy? Så en jobb som ville ta en Tyr dagevis, går raskt unna med hjelp av Tvillingen, fordi han delegerer bare arbeidet videre til andre. Men Tyren holder på arbeidet, drøvtygger det grundig før det endelig blir ferdig. Men Tvillingen vil ha mer enn resultater, han vil også ha forståelse, for uten mening og har det liten verdi.

De tre første tegnene er å forstå som energiprinsipper for skapelse som legger grunnlaget for at mennesket kan komme inn i verden, og det skjer i Krepsen. Det er et vanntegn, og slik krepsen kommer fra havet og krabber opp på land, slik ble også vi født ut av livmorens fostervann. Vann er også knyttet til følelser og morskjærligheten er livsviktig for det nyfødte barnet, uten dør vi. Og slik morskjærligheten aldri tar slutt, slik slipper krepseklørne heller aldri taket, når det først har grepet seg fast. Å få barn betyr også familie og forpliktelser, og når barnet kommer er det slutt på flørting, uforpliktende forhold, fester, gøy og moro som Tvillingen er så glad i.

Det er ikke nødvendig å finne opp og bli mor for hvert nytt barn som blir født, men det kommer naturlig, og i dypet av enhver kvinne springer morsinstinktene ut, og gir indre ressurser som hun ikke en gang visste hun hadde. Så Krepsen knytter oss til urpsyken og det kollektivt ubevisste, og hvor individet ser seg selv mer som gruppeindivid, som en del av familien, slekten og lokalsamfunnet enn som enkeltperson. Med barneoppdragelse, slekt og familie oppstår en respekt for tid, historie og minner som Krepsen holder fast i med stor følelsesmessig tilknytning. Krepsen har en naturlig forståelse for at familie, hus og hjem er noe som bygger på tradisjoner og eksisterer i tid. Krepsen har med å komme inn i fysisk form, det er knyttet til kroppen og å gi både fysisk og følelsesmessig næring til seg selv. Men også beskyttelse og vern om såvel det følsomme nyfødte barnet og dets nærmeste omgivelser; familien.

Men Løven er ikke tilfreds med å være et nummer i massen, han vil stå fram og spille hovedrollen. Løven er den som bryter ut av fellesskapet og går sine egne veier. Han kan godt være med i en gruppe, men som leder. Løven er egoet, og et sunt ego er en levende inspirasjon som lyser og livet opp enhver grå og kjedelig forsamling. Mens et oppblåst ego er nok litt for mye for de fleste. Og det er ikke alltid at Løven finner den riktige balansen.

Jomfruen har ikke til mye overs for ego i noen av utgavene. I likhet med sitt forutgående jordtegn, Tyren, etterlyser også nytteverdien av å sole seg i sin egen glans som Løven. Jomfruen er sparsommelig i motsetning til Løven som er forfengelig. Det er en utvikling i tegnene mot et stadig mer åndelig utviklet og modent menneske, og i Jomfruen skal individet også lære å tjene og arbeide uten så mye tanke på sin egen belønning, men mer hvordan det kommer andre og fellesskapet til gode. For det første liker ikke Løver spesielt å arbeide, og i hvertfall ikke rutinearbeid, og enda mindre hvis det ikke er knyttet til verken prestisje eller belønning. Mens Jomfruen er pliktoppfyllende, og tar gjerne rutinearbeid og alt som er nødvendig for å få ting gjort.

For Vekten blir dette for hverdagslig, tungt og gledesløst, og i likhet med sitt foregående lufttegn Tvillingen vil den ha mer glede og sosialt samvær. De seks første tegnene i zodiaken hører til den personlige sfæren, og de seks neste omhandler andre mennesker og samfunnet. Værens selvopptatthet skal balanseres i sitt motsatte tegn Vekten hvor temaet er forholdet til andre, og særlig jeg-du relasjonen. Vekten styrer det 7.huset som står for nære relasjoner, parforhold og ekteskap. Så Vekten søker harmoni mellom mennesker, god mat, nytelse og det gode liv, og liker ikke Jomfruens livsfornektende og pietistiske gjerrighet.

Skorpionen synes imidlertid at Vekten er en overfladisk omgang, og kritiserer Vekten for å være en værhane som skifter mening som vinden blåser. Den skal gjøre alle til lags og er alltid enig med siste taler. ³To be or not to be², er Skorpionens budskap. Sannheten skal på bordet, uansett om man liker det eller ei, - livsløgnene og illusjonene skal vekk. Skorpionen er komprimissløs, og er derfor knyttet til liv og død. Enten er man levende eller er man død, det er ingen mellomting. Skorpionen er ikke interessert i rettferdighet, men makt og tilfredstillelse for seg selv. Skorpionen som er styrt av Mars i likhet med Væren, og kjemper for sine lyster og makt. Og moralen er; ³The winner takes all.²

Selv om Skorpionen synes at målet helliger middelet, så holder ikke det for Skytten. Skytten er filosofen i zodiaken, og bringer moral og åndelige prinsipper inn på banen. For ham er Skorpionen for skrupuløs og alt for opphengt i sine dyriske drifter. Skytten som den halvt hest og halvt menneske den er, er opptatt av å forbedre seg selv og andre og stiler mot høye mål.

Men den kan ende med at Skytten nøyer seg med å snakke om og undervise i sin kunnskap og visdom, uten å sette dem ut i livet. Og her kommer Steinbukken inn i bildet som ikke vil ha snakk og lange utredninger, men praktiske og målbare resultater. Så hvis det er Skytten som peker på toppen, er det Steinbukken som klatrer opp og når den. Men Steinbukken klatrer sjeldent til toppen for å nyte utsikten, men prinsippene skal konsolideres til en fast struktur, som fjellet selv. Så med Steinbukken følger statsdannelse, organisasjon og samfunnssoppbygging.

Stalin var i tillegg til diktator, også Steinbukk. Dette blir for mye for Vannmannen, som er zodiacens revolusjonær som vil at samfunnet er til for mennesket og ikke omvendt. Vannmannen er opptatt av fellesskapet og at det råder likeverdighet og at fellesskapet løfter i flokk. Løven er det motsatte tegnet av Vannmannen, og temaet er fortsatt individet, men i Vannmannen skal individet finne sin plass som hjelper og opplyser av fellesskapet. Som Donna Cunningham har uttrykt det; ³En Vannmann er som en Løve med hjerne.²

Selv om Vannmannen har myket opp den harde Steinbukken, og Vannmannen har kommet med alle sine ideer, helhetstenkning, datateknologi og et samfunn basert på humanistiske idealer, er Fisken fortsatt ikke fornøyd. Han synes Vannmannen er alt for mye i hodet, for intellektuell og følelsesløs. Hva hjelper det med gode ideer, hvis man ikke føler seg elsket? Det vil Fisken gjøre noe med, og skape en verden hvor alle er likeverdige og elskes og verdsettes for den de er. Vi er alle ett, og når alt kommer til alt renner alle elver ut i det samme havet.

Gorbatsjov var kanskje den eneste virkelige kommunist Sovjetunionen lykkes i skape. Han var Fisk, og med han gikk et av de mest autoritære og diktatoriske regimer verden har sett i oppløsing. Det skjedde uten vold, men gjennom åpenhet (Glasnost), reformer og omorganisering (Perestrojka). Og resultatet var at Sovjetsstaten og Berlinmuren ble lagt i ruiner. Og åpnet for en ny verden.

I Væren starter prosessen av involusjon, ånden inn i form. Den når sitt høydepunkt i Løven. I Jomfruen snur prosessen hvor formen begynner å søke tilbake til det åndelige, eller evolusjon. I Fiskene når den sin endelige kuliminering hvor ånden kommer tilbake til sin opprinnelse. Og så kan en ny syklus begynne. Denne syklusen beskriver stadier av utvikling, og skapelsen går gjennom zodiaken som en kontinuerlig spiralbevegelse til stadig nye nivåer av vekst .

 

Skrevet av Christian Paaske som jobber i tidsskriftet Medium. Mer info: www.christianpaaske.no

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470