Tvillingene og planetene

TvillingeneTvillingene har en fantastisk kontaktskapende evne. Normalt er det den horsisontale kontaktflate som er mest virksom. Esoterisk sett fremheves tvillingenes evne til vertikal kontakt eller mao. forobindelsen til vår egen sjel. I denne artikkelen gir Alan Oken også en tolkning av planeter i dette tegn. Les mer...

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951