Væren og de tolv hus

Værens tegnVæren er knytet til hodet selv om det av og til virker som væren er mer på idrettsbanen enn på lesesalen. Hvilke talenter ligger egentlig til dette tegn? Alan Oken som selv er vær gir oss her en særlig spennende vinkling på hva tegnet handler om i lys av de 12 hus. Les mer her... 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470