Værens tegnVæren er knytet til hodet selv om det av og til virker som væren er mer på idrettsbanen enn på lesesalen. Hvilke talenter ligger egentlig til dette tegn? Alan Oken som selv er vær gir oss her en særlig spennende vinkling på hva tegnet handler om i lys av de 12 hus.

 

The horoscope is a blueprint of our character. Character is destiny. There is nothing static in this universe in which we dwell. We can change by changing our attitudes and patterns of behavior. In so doing, we change our destiny. An understanding of planetary influences allows you to take your like into your own hands and intelligently utilize the planetary influences that will help you in your evolution if you but will.

 

Les mer her... 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470