Vekten og de tolv hus

Vektens tegnVekten har det ved seg at den kan være særdeles flink til å balansere og harmonisere vårt samvær på en slik måte at gode menneskelige relasjoner blir resultatet. I bunn og grunn handler vekten om møtet mellom ånd og materie, yin og yang. Når dette finner sted på en likeverdig måte oppstår lovverket, seksualitet og penger. Les mer...

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951