Vektens tegnVekten har det ved seg at den kan være særdeles flink til å balansere og harmonisere vårt samvær på en slik måte at gode menneskelige relasjoner blir resultatet. I bunn og grunn handler vekten om møtet mellom ånd og materie, yin og yang. Når dette finner sted på en likeverdig måte oppstår lovverket, seksualitet og penger.

 

There exists a pattern in the universe that is repeated and reflected in all forms of creation. The distances between the sub-atomic particles within the body of an atom have the same ratio as the distances between the planets in the solar system, or even the distances between the stars within the Milky Way galaxy. These particles whirl about their atomic nucleus in the same way as the planets revolve around the Sun and the stars around their galactic center. Astrology is valid because there is no real separation in the universe. Everything and everyone is connected and interconnected. We are One. AO

 

Les mer...

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470